Nemzeti Konzultációs plakátok műveleti védelme

Kovács Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kovács Péter

Tisztelt Budapesti Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

,hogy BRFK Bűnügyi Szervek Kiemelet Ügyek Főosztálya Műveleti Aolsztály II állományában operatív tisztek (civil ruhás rendőrök) milyen bírósági engedély alapján teljesítettek védelmi feladatot a Nemzeti konzultcációs plakátoknál, amennyiben nem bírósági vagy miniszeri elrendelés alapján ,akkor mely szer parancsnoka rendelte el és milye jogszabályhely alapján.
Továbbá az opertaív figyelés költsége az rendőrség számára biztosított keretösszegből, mely a központoi költségvetésből levételezett, naponta hány forint, tisztek díja, bezinpénz, különleges űveleti eszközök biztosítása.
Véleményük szerint a plakát pénzügyi értékével arányban van-e a védelemre fordított költség?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 9.

Üdvözlettel:

Kovács Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Viszkok Beatrix
Budapesti Rendőr-főkapitányság


Attachment SKMBT 22315060917410.pdf
248K Download View as HTML


 

 

From: [email address] [mailto:[email address]]
Sent: Tuesday, June 9, 2015 5:41 PM
To: Viszkok Beatrix
Subject: Message from KMBT_223

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Péter

Tisztelt Viszkok Beatrix!

A 444.hu internetes hírportálon nyilvánosságra megjelent 01000/65699/2015 ideiglenes számon iktatott, a Kiemelt Ügyek Főosztálya Bűnügyi Bevetési Osztályának Műveleti Alosztály II-nek rendőri jelentéséből idézek:

"Jelentem, hogy 2015.06.06.-án 20:00 órától, 2015.06.07 én 08:00 óráig láttunk el szolgálatot ............ftzls. úrral, Cserjés-27-es hívószámmal. Az eligazításon ......örgy. alosztákyvezető utasított bennünket, hogy sötétedést követően menjünk ki a Budapest XIV. kerületben található Gundel étterem környékére és ott keressünk meg egy Nemzeti Konzultáció a bevándorlásról és terrorizmusról" felirattal fémjelzett plakátot és azt tartsuk szemmel oly módon ,hogy rendőri mivoltunk rejtve maradjon"

A fentiek alapján a válaszát nem tudom értelmezni. Adatigénylésemet továbbra is fenntartom. A nevezett jelentést Önök is szabadon elérhetik a 444.hu hírportálon.

Üdvözlettel: Kovács Péter

Üdvözlettel:

Kovács Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Bodorné Herold Henrietta
Budapesti Rendőr-főkapitányság


Attachment SKMBT 22315061211140.pdf
342K Download View as HTML


 

 

From: [email address] [mailto:[email address]]
Sent: Friday, June 12, 2015 11:15 AM
To: Bodorné Herold Henrietta
Subject: Message from KMBT_223

 

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Péter:
Csak a(z) Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei