Nemzeti Tehetségprogram bonyolításával kapcsolatos 2016-17-ben kötött szerződések adatai

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrás Támogatáskezelő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Nemzeti Tehetségprogram bonyolításával kapcsolatosan 2016-17-ben kötött szerződések alap adatait, úgymint:

- szerződő fél neve
- szerződés tárgya
- szerződés hatálya
- szerződés értéke

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 21.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: NEA (EMET)
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Tisztelt Becker András Úr!

Megkeresésére hivatkozva ezúton tájékoztatom – üzenetét a mai napon továbbítottuk az illetékes Köznevelési és Oktatási Osztály részére, - válaszadásig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel,

HANDKE-VARGA KRISZTINA
PÁLYÁZATI REFERENS
CIVIL, OKTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA
1381 Budapest, Pf. 1407
Telefon: +36 (1) 795-4100
E-mail: [EMET request email]
www.emet.gov.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt HANDKE-VARGA KRISZTINA !

Köszönöm, várom a választ.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Kommunikáció (EMET)
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő


Attachment K z rdek adatk zl s vegleges valasz m d.pdf
476K Download View as HTML

Attachment 1 Mell klet linkek megadasa.pdf
250K Download View as HTML


Tisztelt Becker András!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással a mellékelt
tájékoztatást adom.

 

 

 Tisztelettel:

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kommunikáció (EMET)
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Accept-Language: hu-HU, en-US Content-Language: hu-HU X-MS-Has-Attach: yes
X-MS-TNEF-Correlator: x-originating-ip: [84.206.25.18] Content-Type:
multipart/mixed;
boundary="_005_A3861E68D7DD604589EE0D0108472A235EA818GVCLUEXMBX05Acent_"
MIME-Version: 1.0
--_005_A3861E68D7DD604589EE0D0108472A235EA818GVCLUEXMBX05Acent_
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="_000_A3861E68D7DD604589EE0D0108472A235EA818GVCLUEXMBX05Acent_"
--_000_A3861E68D7DD604589EE0D0108472A235EA818GVCLUEXMBX05Acent_
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2" Content-Transfer-Encoding:
quoted-printable Tisztelt Becker Andr=E1s! Az inform=E1ci=F3s
=F6nrendelkez=E9si jogr=F3l =E9s az inform=E1ci=F3szabad= s=E1gr=F3l
sz=F3l=F3 2011. =E9vi CXII. t=F6rv=E9ny (a tov=E1bbiakban: Infot= v.) 28.
=A7 (1) bekezd=E9se alapj=E1n beny=FAjtott k=F6z=E9rdek=FB adatig=
=E9nyl=E9s=E9re hivatkoz=E1ssal a mell=E9kelt t=E1j=E9koztat=E1st adom.
Tisztelettel: Emberi Er=F5forr=E1s T=E1mogat=E1skezel=F5
________________________________ Ezen =FCzenet =E9s annak b=E1rmely
csatolt anyaga bizalmas, jogi v=E9delem = alatt =E1ll, a nyilv=E1nos
k=F6zl=E9st=F5l v=E9dett. Az =FCzenetet kiz=E1r= =F3lag a c=EDmzett,
illetve az =E1ltala meghatalmazottak haszn=E1lhatj=E1k = fel. Ha =D6n nem
az =FCzenet c=EDmzettje, =FAgy k=E9rj=FCk, hogy telefonon,= vagy
e-mail-ben =E9rtes=EDtse err=F5l az =FCzenet k=FCld=F5j=E9t =E9s t=F6=
r=F6lje az =FCzenetet, valamint annak =F6sszes csatolt mell=E9klet=E9t a
re= ndszer=E9b=F5l. Ha =D6n nem az =FCzenet c=EDmzettje, abban az esetben
tilos= az =FCzenetet vagy annak b=E1rmely csatolt mell=E9klet=E9t
lem=E1solnia, e= lmentenie, az =FCzenet tartalm=E1t b=E1rkivel
k=F6z=F6lnie vagy azzal vissz= a=E9lnie. This message and any attachment
are confidential and are legally privileged= . It is intended solely for
the use of the individual or entity to whom it = is addressed and others
authorised to receive it. If you are not the intend= ed recipient, please
telephone or email the sender and delete this message = and any attachment
from your system. Please note that any dissemination, di= stribution,
copying or use of or reliance upon the information contained in= and
transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient =
designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.
--_000_A3861E68D7DD604589EE0D0108472A235EA818GVCLUEXMBX05Acent_
Content-Type: text/html; charset="iso-8859-2" Content-Transfer-Encoding:
quoted-printable

Tisztelt Becker Andr=E1s!

 

Az inform=E1ci=F3s =F6nrendelkez=E9si jogr=F3l =E9s az=
inform=E1ci=F3szabads=E1gr=F3l sz=F3l=F3 2011. =E9vi CXII. t=F6rv=E9ny (a
= tov=E1bbiakban: Infotv.) 28. =A7 (1) bekezd=E9se alapj=E1n beny=FAjtott
k= =F6z=E9rdek=FB adatig=E9nyl=E9s=E9re hivatkoz=E1ssal a mell=E9kelt
t=E1j=E9= koztat=E1st adom.

 

 

 Tisztelettel:

 

Emberi Er=F5forr=E1s T=E1mogat=E1skezel=F5<= /p>

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei