Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Sipos Zoltán küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Miniszterelnökség részére

Miniszterelnökség nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 2014-es költségvetését, jelenlegi állománytábláját, székhelyének címét, és eddigi összes pénzügyi és tevékenységi beszámolóját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. február 7.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Lakatos Jenő
Miniszterelnökség


Attachment image001.jpg
11 Download

Attachment SKMBT C20314021718180.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Uram!

 

Csatolva küldöm Dr. Mikecz Péter helyettes államtitkár úr
 I-1/ME/793/2/2014. iktatási számú levelét.

 

Tisztelettel:

 

 

[1]Leírás: Leírás: Leírás: cid:image001.jpg@01CE70B1.57C36AB0 Lakatos Jenő

MINISZTERELNÖKSÉG

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ádám Ödönné


Attachment image002.png
11 Download

Attachment iso 8859 1 Q NSKI besz E1mol F3 2013.pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 1 Q NSKI elemi k F6lts E9gvet E9s 2014..pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment Nemzetstrategia Kutatointezet allomanytabla.pdf
11 Download View as HTML


Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

 

Sipos Zoltán részére

 

Tisztelt Sipos Zoltán!

 

A kimittud.atlaszto.hu oldalon keresztül a Miniszterelnökségnek
eljuttatott – a Nemzetstratégiai Kutatóintézetre vonatkozó – az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján
megküldött közérdekű adatigénylésben kért adatok tekintetében az alábbi
tájékoztatást nyújtjuk:

 

Mellékelten csatoljuk a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 2013. évi elemi
költségvetési beszámolóját, a 2014. évre vonatkozó elemi költségvetését,
valamint jelenlegi állománytábláját. Az Intézet székhelye: 1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Tájékoztatom, hogy a válaszadással kapcsolatban Az Infotv. 31. §-a alapján
bírósághoz, míg az Infotv.  52. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat. A pert
az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől,
illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától
számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító
közfeladatot ellátó szerv ellen.

 

Amennyiben a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. Az
országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

 

Budapest, 2014. március 20.

 

 

Tisztelettel:

 

 

[1]Leírás: Leírás:
W:\NSKI\pdf\email_alairas\email-alairas_v02-02.png
Ádám Ödönné

gazdasági igazgató
Nemzetstratégiai Kutatóintézet

H-1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

Mobil +36 30 961 4130

Tel. +36 1 795 5262

[email address]

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Ádám Ödönné!

kérem, küldje el az NSKI tevékenységi beszámolóját a tavalyi évre, valamint szeretném megtudni, hogy mely határon túli szakképző intézmények részesültek abban a könyvadományban, melyet az NSKI és az NMH kezdeményeztek. A listán kérem tüntesse fel az intézmény nevét, a kapott könyvek számát, illetve a címeit.

www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-minisz...

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Ádám Ödönné

Tisztelt Sipos Zoltán úr!

Már telefonon is jeleztem Önnek, ahogy elkészül a beszámoló küldöm. Valószínű a holnapi nap.
Üdvözlettel

Ádám Ödönné
gazdasági igazgató

Nemzetstratégiai Kutatóintézet
H-1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Mobil +36 30 961 4130
Tel. +36 1 795 5262
[email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ádám Ödönné


Attachment iso 8859 1 Q NSKI 5F2013.E9vi sz F6veges besz E1mol F3.pdf.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Sipos Zoltán!

Sajnálattal láttam a megjelent cikkben a nevemre történt hivatkozást. Amikor kérte tényleg nem volt kész a szöveges beszámoló, mivel a leadási határidő előtt tette ezt. Valóban ígértem, hogy átküldőm és nem kibúvókat kerestem. Az elmúlt hónap problémáit nincs felhatalmazásom közölni Önnel, de a szöveges beszámolót most megküldőm. Örülnék, ha máskor nem szennyezné be a nevem, mert én a jogszabályban előírt feladataimnak mindig határidőre eleget szoktam tenni.
Üdvözlettel,

Ádám Ödönné
gazdasági igazgató

Nemzetstratégiai Kutatóintézet
H-1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Mobil +36 30 961 4130
Tel. +36 1 795 5262
[email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Sipos Zoltán hozzászólt ()

Tisztelt Ádám Ödönné!

Nem tudom nem észrevenni hogy a tartalmi beszámoló a cikk megjelenése után egy nappal érkezett meg, mindenesetre köszönöm és írok belőle egy újabb anyagot.

Ami az Ön nevének említését illeti, emlékeztetnem kell hogy az NSKI gazdasági igazgatójaként Ön közszereplő. A cikkben egyébként semmilyen "szennyezés" nem volt: tényszerűen leírtam korábbi telefonbeszélgetéseinknek a tartamát.

üdvözlettel

Sipos Zoltán

Link to this

Feladó: Sipos Zoltán

Tisztelt Ádám Ödönné!

Kérem küldje el a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnél vezető beosztásban alkalmazott személyek 2014-es, illetve az elmúlt évekbeli vagyonnyilatkozatait.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Hivatkozása ide

Feladó: Ádám Ödönné

Tisztelt Sipos úr,

kérem, forduljon kérésével Molnár Miklós kabinetvezető-helyettes úrhoz ([email address]).

Üdvözlettel,

Ádám Ödönné
gazdasági igazgató

Nemzetstratégiai Kutatóintézet
H-1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Mobil +36 30 961 4130
Tel. +36 1 795 5262
[email address]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Zoltán:
Csak a(z) Miniszterelnökség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei