Népszabadság cikkhez (2014.12.27) kapcsolódó adatok

Kocsis Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2014. december 27-én a Népszabadság cikket közölt
"Nem kér az önkormányzat az alapítvány fasegítő akciójából" címmel (szerző: Vári Győr).

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a cikkben hivatkozott a fák állapotára vonatkozó (25565 hrsz-ú ingatlan) "műszeres vizsgálati eredményt" teljes terjedelmében.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. december 28.

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kocsis Csaba!
2014. december 29-én érkezett közérdekű adatigénylésére válaszolva,
amelyben a fák állapotára vonatkozó (25565 hrsz-ú ingatlan) műszeres
vizsgálati eredmény elektronikus formában történő megküldését kérte,
tájékoztatom, hogy a kért adatok a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
kezelésében állnak, ezért adatigénylését a mai nappal továbbítottam
részükre. Tájékoztatom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése
szerinti adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló 15 napos határidő
az adatkezelő által történő tudomásszerzéstől kezdődik.
Kérem a válasz tudomásulvételét.
 
Tisztelettel
Dr. Prehlik Lajos
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: XIII. Ker. Közszolgáltató Zrt.

Tisztelt Kocsis Csaba Úr!

 

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához,
Népszabadság cikkhez kapcsolódó anyagok tárgyban benyújtott közérdekű
adatkérésére, amely Társaságunkhoz áttétel útján 2015. január 13-án
érkezett, mellékelten megküldöm Önnek a 25565 hrsz-ú ingatlanon álló
jegenyenyár állapotfelméréséről és kezelésére vonatkozó javaslatról
készült szakvéleményt.

 

Tisztelettel:

 

Szabó Tamás

központi ügyfélszolgálati vezető

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

 

 

Feladó: "Kocsis Csaba" <[FOI #3637 email]>
Címzett: "Közérdekű adat igénylések Budapest XIII. kerület Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal adatgazdánál" <[Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]> Elküldött
üzenetek: Vasárnap, 2014. December 28. 23:49:43
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Népszabadság cikkhez (2014.12.27)
kapcsolódó adatok

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2014. december 27-én a Népszabadság cikket közölt "Nem kér az önkormányzat
az alapítvány fasegítő akciójából" címmel (szerző: Vári Győr).

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a cikkben
hivatkozott a fák állapotára vonatkozó (25565 hrsz-ú ingatlan) "műszeres
vizsgálati eredményt" teljes terjedelmében.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül
sor.
Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen
dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a
szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. december 28.

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

_____________________________________________________________________
Az Ăźzenet ĂŠs annak bĂĄrmely csatolt anyaga bizalmas informĂĄciĂłkat
tartalmaz, kizĂĄrĂłlag a cĂmzett(ek) szĂĄmĂĄra szĂłl, nyilvĂĄnos
kĂśzlĂŠstĂľl vĂŠdett! Amennyiben Ă n nem cĂmzettje ennek az Ăźzenetnek,
felhĂvjuk figyelmĂŠt arra, hogy az Ăźzenet tartalmĂĄnak kĂśzzĂŠtĂŠtele,
mĂĄsolĂĄsa, mĂĄsok szĂĄmĂĄra valĂł tovĂĄbbĂtĂĄsa, megĂľrzĂŠse vagy
bĂĄrmilyen hasonlĂł tevĂŠkenysĂŠg tilos. Ha Ă n nem cĂmzettje az
Ăźzenetnek, Ăşgy kĂŠrem kĂźldjĂśn e-mail Ăźzenetet a feladĂłnak,
tĂĄjĂŠkoztatva Ă t a tĂŠves cĂmzĂŠsrĂľl, majd tĂśrĂślje a tĂŠvesen kapott
Ăźzenetet, valamint annak Ăśsszes csatolt ĂĄllomĂĄnyĂĄt a rendszerĂŠbĂľl.
Gondoljon a kĂśrnyezetĂŠre mielĂľtt kinyomtatja a levĂŠl tartalmĂĄt!

Hivatkozása ide

Feladó: XIII. Ker. Közszolgáltató Zrt.


Attachment szakvelemeny.pdf
468K Download View as HTML


Tisztelt Kocsis Csaba Úr!

 

Szíves elnézését kérve ezen email-emben küldöm a tegnapi elektronikus
levelemben jelzett csatolmányt szíves tájékoztatásul.

 

Megértésében bízva tisztelettel üdvözli:

 

Szabó Tamás

központi ügyfélszolgálati vezető

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

 

From: XIII. Ker. Közszolgáltató Zrt.
[mailto:[email address]]
Sent: Wednesday, January 28, 2015 5:25 PM
To: '[FOI #3637 email]'
Subject: Re: Közérdekű adat igénylés - Népszabadság cikkhez (2014.12.27)
kapcsolódó adatok

 

Tisztelt Kocsis Csaba Úr!

 

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához,
Népszabadság cikkhez kapcsolódó anyagok tárgyban benyújtott közérdekű
adatkérésére, amely Társaságunkhoz áttétel útján 2015. január 13-án
érkezett, mellékelten megküldöm Önnek a 25565 hrsz-ú ingatlanon álló
jegenyenyár állapotfelméréséről és kezelésére vonatkozó javaslatról
készült szakvéleményt.

 

Tisztelettel:

 

Szabó Tamás

központi ügyfélszolgálati vezető

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

 

 

Feladó: "Kocsis Csaba" <[1][FOI #3637 email]>
Címzett: "Közérdekű adat igénylések Budapest XIII. kerület Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal adatgazdánál" <[2][Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]> Elküldött
üzenetek: Vasárnap, 2014. December 28. 23:49:43
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Népszabadság cikkhez (2014.12.27)
kapcsolódó adatok

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2014. december 27-én a Népszabadság cikket közölt "Nem kér az önkormányzat
az alapítvány fasegítő akciójából" címmel (szerző: Vári Győr).

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a cikkben
hivatkozott a fák állapotára vonatkozó (25565 hrsz-ú ingatlan) "műszeres
vizsgálati eredményt" teljes terjedelmében.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül
sor.
Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen
dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a
szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. december 28.

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

_____________________________________________________________________
Az Ăźzenet ĂŠs annak bĂĄrmely csatolt anyaga bizalmas informĂĄciĂłkat
tartalmaz, kizĂĄrĂłlag a cĂmzett(ek) szĂĄmĂĄra szĂłl, nyilvĂĄnos
kĂśzlĂŠstĂľl vĂŠdett! Amennyiben Ă n nem cĂmzettje ennek az Ăźzenetnek,
felhĂvjuk figyelmĂŠt arra, hogy az Ăźzenet tartalmĂĄnak kĂśzzĂŠtĂŠtele,
mĂĄsolĂĄsa, mĂĄsok szĂĄmĂĄra valĂł tovĂĄbbĂtĂĄsa, megĂľrzĂŠse vagy
bĂĄrmilyen hasonlĂł tevĂŠkenysĂŠg tilos. Ha Ă n nem cĂmzettje az
Ăźzenetnek, Ăşgy kĂŠrem kĂźldjĂśn e-mail Ăźzenetet a feladĂłnak,
tĂĄjĂŠkoztatva Ă t a tĂŠves cĂmzĂŠsrĂľl, majd tĂśrĂślje a tĂŠvesen kapott
Ăźzenetet, valamint annak Ăśsszes csatolt ĂĄllomĂĄnyĂĄt a rendszerĂŠbĂľl.
Gondoljon a kĂśrnyezetĂŠre mielĂľtt kinyomtatja a levĂŠl tartalmĂĄt!

References

Visible links
1. mailto:[FOI #3637 email]
2. mailto:[Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Szabó Tamás úr!
központi ügyfélszolgálati vezető
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Válaszát megkaptam. Köszönöm segítő együttműködését!

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kocsis Csaba:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei