Népszava cikkhez (2014.09.27) kapcsolódó adatok

Kocsis Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

2014. szeptember 27-én a Népszava online felülete cikket közölt "Civil harc a zöldfelületért" címmel.
http://nepszava.hu/cikk/1034629-civil-ha...
Ebben a cikkben Borszéki Gyula alpolgármester úr is nyilatkozott.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) a 25565 hrsz ingatlanon lévő épületek műszaki állapotfelmérésére vonatkozó dokumentumokat.
Az alpolgármester úr óvodaépülettel kapcsolatban úgy nyilatkozott: "azt rendkívül rossz műszaki állapota miatt kellett bezárni évekkel ezelőtt."

2) a 25565 hrsz ingatlanon lévő növény állomány állapotára vonatkozó dokumentumokat.
Az alpolgármester úr utal a hivatal birtokában lévő ilyen irányú felmérésre:
"Az ottani fák állapotáról az önkormányzat is készítetett felmérést, ám ez a szakvélemény más eredményre jutott, mint a civilek: a hivatal szerint a fák nagyobbik része értéktelen és rossz állapotban van"

3) Óvodai férőhelyekre vonatkozó adatokat amelyekre az alpolgármester utal a cikkben "a térségben nem is volt szükség annyi óvodai férőhelyre"

4) Újlipótvárosra vonatkozóan a zöldterületek nagysága.
Alpolgármester úr ismerete szerint "a Pannónia utcától néhány száz méterre is komoly zöldterületek vannak"

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 11.

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Kocsis Csaba hozzászólt ()

Egy másik adatkéréshez kapcsolódóan válaszoltak.
http://kimittud.atlatszo.hu/request/kepv...
***************************************
Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2014. november 26.

Attachment utf 8 Q Z C3 B6ldfel C3 BClet t C3 A1vols C3 A1gok 2Epdf
11 | Letöltés | HTML nézet |

Attachment Pannonia 77 79 2.pdf
11 | Letöltés | HTML nézet |

Attachment utf 8 Q fafelm C3 A9r C3 A9si szakv C3 A9lem C3 A9ny 5FBessenyei Tutaj Pann C3 B3nia Heged C5 B1s Gy 281 29 2Epdf
11 | Letöltés | HTML nézet |

Tisztelt Kocsis Csaba!

2014. november 11-én érkezett közérdekű adatigénylését teljesítve
csatoltan megküldöm a 25565 hrsz. alatti ingatlanon lévő épületek műszaki
állapot felmérésére vonatkozó dokumentumot, ugyanezen ingatlanon lévő
növényállomány állapotára vonatkozó szakértői véleményt és a Pannónia u.
környezetében lévő zöldfelületek elhelyezkedését ás nagyságát ábrázoló
térképmásolatot Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) 30. §
(2) bekezdésének felhatalmazása alapján tájékoztatom, hogy az óvodai
férőhelyekre vonatkozó adatokat megtalálja honlapunkon a
Képviselő-testület 2014. május 29-i ülésének 2. napirendjeként. Az
Egyesített Óvoda Alapító Okiratának módosítása című előterjesztés
melléklete az Egyesített Óvoda Alapító Okirata, amely tartalmazza az
Óvodákat és az egyes óvodák férőhelyeit.

Kérem a tájékoztatás tudomásulvételét.

Tisztelettel

Dr. Prehlik Lajos
jegyző
megbízásából

dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős

Link to this

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt dr. Bálint Erika!
adatvédelmi felelős

Válaszát köszönöm!

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kocsis Csaba:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei