Névtelen szerződések a város honlapján...

Kővári Attila küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kővári Attila

Delivered

Tisztelt Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

a) kivel/mely céggel kötötte Szentendre Város Önkormányzata
1, 2015.12.04-én a városmarketing, honlap, kommunikációs feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést
https://szentendre.hu/wp-content/uploads...

2, 2016.12.23-án a turisztikai, közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést
https://szentendre.hu/wp-content/uploads...

3, 2016.12.23-án a fegyveres külterületi őr feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést
https://szentendre.hu/wp-content/uploads...

b) kivel/mely céggel kötötte a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
1, 2016.12.23-án az adminisztratív feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést
https://szentendre.hu/wp-content/uploads...

2, 2016.12.27-én a takarítási feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést
https://szentendre.hu/wp-content/uploads...

3, 2017.03.10-én a kommunikációs feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést
https://szentendre.hu/wp-content/uploads...

4, 2017.03.10-én a fotózási feladatok ellátására és videófelvételek készítésére vonatkozó megbízási szerződést
https://szentendre.hu/wp-content/uploads...

c) az a) és b) pontban felsorolt szerződéseket miért úgy töltötték fel az önkormányzati honlapra, hogy előzetesen kitakarták bennük a szerződéses partnerek nevét.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. szeptember 4.

Üdvözlettel:

Kővári Attila

Hivatkozása ide

Feladó: Fischerné dr. Budai Mónika
Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment kozerdeku adatigenyl jegyzoi tajek.pdf
264K Download View as HTML


Tisztelt Kővári Attila Úr!
Csatoltan küldöm Jegyző Úr tájékoztató levelét.
Tisztelettel:

[1]photo Fischerné dr. Budai Mónika
Jegyzői Kabinetvezető
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzői Kabinet

2000 Szentendre Városház tér 3. 
[2][email address]

+36 26 785 034

________________________________________________________________________________

PNyomtatás előtt gondoljon a környezetre!
- Before printing think about environmental responsibility

---------- Továbbított levél ----------
Feladó: Kővári Attila <[3][FOI #9718 email]>
Dátum: 2017. szeptember 4. 17:54
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Névtelen szerződések a
város honlapján...
Címzett: "\"KözAdat Közérdekű adat igénylések Szentendre Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdánál\""
<[4][Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

Tisztelt Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

a) kivel/mely céggel kötötte Szentendre Város Önkormányzata
1, 2015.12.04-én a városmarketing, honlap, kommunikációs feladatok
ellátására vonatkozó megbízási szerződést
[5]https://szentendre.hu/wp-content/uploads...

2, 2016.12.23-án a turisztikai, közművelődési feladatok ellátására
vonatkozó megbízási szerződést
[6]https://szentendre.hu/wp-content/uploads...

3, 2016.12.23-án a fegyveres külterületi őr feladatok ellátására
vonatkozó megbízási szerződést
[7]https://szentendre.hu/wp-content/uploads...

b) kivel/mely céggel kötötte a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
1, 2016.12.23-án az adminisztratív feladatok ellátására vonatkozó
megbízási szerződést
[8]https://szentendre.hu/wp-content/uploads...

2, 2016.12.27-én a takarítási feladatok ellátására vonatkozó megbízási
szerződést
[9]https://szentendre.hu/wp-content/uploads...

3, 2017.03.10-én a kommunikációs feladatok ellátására vonatkozó
megbízási szerződést
[10]https://szentendre.hu/wp-content/uploads...

4, 2017.03.10-én a fotózási feladatok ellátására és videófelvételek
készítésére vonatkozó megbízási szerződést
[11]https://szentendre.hu/wp-content/uploads...

c) az a) és b) pontban felsorolt szerződéseket miért úgy töltötték fel
az önkormányzati honlapra, hogy előzetesen kitakarták bennük a
szerződéses partnerek nevét.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a [12]kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse
fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. szeptember  4.

Üdvözlettel:

Kővári Attila

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[13][FOI #9718 email]

Ha a(z) Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z)
[14][Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[15]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[16]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra ([17]kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök
közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. https://szentendre.hu/wp-content/uploads...
6. https://szentendre.hu/wp-content/uploads...
7. https://szentendre.hu/wp-content/uploads...
8. https://szentendre.hu/wp-content/uploads...
9. https://szentendre.hu/wp-content/uploads...
10. https://szentendre.hu/wp-content/uploads...
11. https://szentendre.hu/wp-content/uploads...
12. http://kimittud.atlatszo.hu/
13. mailto:[email address]
14. mailto:[Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
15. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
16. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
17. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kővári Attila:
Csak a(z) Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei