NFA-2014-KKV jelű pályázat kifizetései

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Munkaügyi Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Becker András

Tisztelt Nemzeti Munkaügyi Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása nevű pályázat (kódjel: NFA-2014-KKV) keretében a támogatottak részére történt tényleges kifizetések, illetve a meghiúsult projektek esetén visszakövetelt támogatások listáját a kedvezményezettek szerint tételes bontásban, a kifizetett, illetve visszakövetelt összegek feltüntetésével. Ez utóbbi esetben kérem, jelezzék, ténylegesen megtörtént-e a támogatás visszafizetése, vagy végrehajtás végett a NAV-hoz került az ügy. Amennyiben ezek az adatok - a kifizetések, a visszakövetelt, illetve visszautalt összegek cégek szerinti bontásban - csak külön adatbázisban szerepelnek -, nekem ebben a formában is tökéletesen megfelel.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 2.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Nemzeti Munkaügyi Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat ig nyl s NFA 2014 KKV jel p ly zat kifizet sei.txt
4K Download View as HTML


Az üzenet kézbesítése nem sikerült a következő címzettek vagy csoportok
számára:

[1]Közérdekű adat igénylések Nemzeti Munkaügyi Hivatal adatgazdánál
([Nemzeti Munkaügyi Hivatal request email])
A megadott e-mail cím nem található. Ellenőrizze a címzett e-mail címét,
és újra próbálja meg elküldeni az üzenetet. Ha a probléma továbbra is
fennáll, forduljon a támogatási szolgálathoz.

Diagnosztikai adatok rendszergazdák számára:

Létrehozó kiszolgáló: lab.hu

[Nemzeti Munkaügyi Hivatal request email]
#550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found ##rfc822;[Nemzeti Munkaügyi Hivatal request email]

Eredeti üzenetfejlécek:

Received: from pmx1.munka.hu (10.253.1.80) by s0001hub04.iroda.afsz
(10.0.10.244) with Microsoft SMTP Server id 14.2.318.4; Wed, 2 Mar 2016
15:54:58 +0100
Received: from pmx1.munka.hu (localhost [127.0.0.1]) by localhost (Postfix)
with SMTP id 90D016F57D for <[Nemzeti Munkaügyi Hivatal request email]>; Wed, 2 Mar 2016 15:54:56 +0100
(CET)
Received: from perec.tyrell.hu (unknown [173.244.180.172]) by pmx1.munka.hu
(Postfix) with ESMTP id CB8476F5B4 for <[Nemzeti Munkaügyi Hivatal request email]>; Wed, 2 Mar 2016
15:54:53 +0100 (CET)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1]) by perec.tyrell.hu (Postfix)
with ESMTP id DF28E2CEF39; Wed, 2 Mar 2016 09:54:39 -0500 (EST)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at perec.tyrell.hu
Received: from perec.tyrell.hu ([127.0.0.1]) by localhost (perec.tyrell.hu
[127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with LMTP id Qn-Fnk_xqdnZ; Wed, 2 Mar
2016 09:54:38 -0500 (EST)
Received: by perec.tyrell.hu (Postfix, from userid 1005) id 295BB2CEF38; Wed,
2 Mar 2016 09:54:38 -0500 (EST)
Date: Wed, 2 Mar 2016 09:54:38 -0500
From: =?UTF-8?B?QmVja2VyIEFuZHLDoXM=?=
<[FOI #6292 email]>
To: =?UTF-8?B?S8O2esOpcmRla8WxIGFkYXQgaWfDqW55bMOpc2VrIE5lbXpldGkgTXVua2HD?=
=?UTF-8?B?vGd5aSBIaXZhdGFsIGFkYXRnYXpkw6Fuw6Fs?= <[Nemzeti Munkaügyi Hivatal request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-?=
=?UTF-8?Q?_NFA-2014-KKV_jel=C5=B1_p=C3=A1ly=C3=A1zat_kifizet=C3=A9sei?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
X-PMX-Version: 6.1.0.2415318, Antispam-Engine: 2.7.2.2107409, Antispam-Data: 2016.3.2.144516
X-PMX-Spam: Probability=9%, Report='
UTF8_SUBJ_OBFU 0.1, HTML_00_01 0.05, HTML_00_10 0.05, MIME_LOWER_CASE 0.05, SUPERLONG_LINE 0.05, BODY_SIZE_5000_5999 0, BODY_SIZE_7000_LESS 0, CT_TEXT_PLAIN_UTF8_CAPS 0, DATE_TZ_NA 0, NO_URI_HTTPS 0, __ANY_URI 0, __CP_URI_IN_BODY 0, __CT 0, __CTE 0, __CT_TEXT_PLAIN 0, __FRAUD_MONEY_BIG_COIN 0, __FRAUD_MONEY_BIG_COIN_DIG 0, __HAS_FROM 0, __HAS_MSGID 0, __HIGHBITS 0, __MIME_TEXT_ONLY 0, __MIME_VERSION 0, __MULTIPLE_URI_TEXT 0, __SANE_MSGID 0, __SUBJ_ALPHA_END 0, __SUBJ_ALPHA_END2 0, __SUBJ_HIGHBIT 0, __TO_MALFORMED_2 0, __URI_IN_BODY 0, __URI_NO_WWW 0, __URI_WITH_PATH 0, __UTF8_SUBJ 0'
Return-Path: [FOI #6292 email]

References

Visible links
1. mailto:[Nemzeti Munkaügyi Hivatal request email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Támop 2.2.7.A-13/1

A(z) Nemzeti Munkaügyi Hivatal részére Becker András által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei