Nitrokémia: Balatonfűzfő és Papkeszi szenynezettsége és kármentesítése

Simon Gergely küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Veszprém Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Veszprém Megyei Kormányhivatal.

Feladó: Simon Gergely

Delivered

Tisztelt Veszprém Megyei Kormányhivatal!
Tisztelt Zay Andrea Főosztályvezető!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Nitrokémia Zrt. és jogelődjei (Balatonfűzfő, Munkás tér 2, 8184) balatonfűzfő térségében lévő gyárának területről a vegyi anyagok, hulladékok elszállításának dokumentumait, az erről szóló határozatokat;
- a terület kármentesítéséről szóló határozatokat, iratokat illetve információt arról, hogy milyen szennyezettség van jelenleg, várhatóak-e további lépések a kármentesítés érdekében;
- adatok arról, hogy ismert-e a területhez köthető további szennyezés balatonfűzfő térségében;
- korábbi és ha van friss mérési eredményeket a terület szennyezettségéről (talaj, talajvíz).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 30.

Üdvözlettel:

Simon Gergely Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Kormányhivatal (Veszprém)

Tisztelt Levélíró!

 

Tájékoztatjuk, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal email címei
megváltoztak.

Főigazgató új email címe:

([email address] helyett)

[email address]

Kérjük, hogy címlistájukat  fentiek szerint javítani, a leveleket a
megadott új email címre szíveskedjenek továbbítani.

 

Köszönettel:

 

Festőné Szalai Erzsébet

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Főigazgatói titkárság

 

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt, kérjük, gondoljon környezetére.
Before printing this e-mail, please consider your environmental
responsibility.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: VEMKH Törvényes. Felügy. Osztály


Attachment 201610261530 1.pdf
363K Download View as HTML


dr. Mikulási Erzsébet
Osztályvezető
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztály
Cím: 8200 Veszprém Megyeház tér 1.
Tel: 06/88 620 074 Fax: 06/88 620 001 Mobil: [1]06/70 436 5096
E-mail: [2][email address];
[3][email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:06704365096
2. http://[email address]/
3. blocked::mailto:[email address]
mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Simon Gergely:
Csak a(z) Veszprém Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Pártfogó ügyvéd

A(z) Veszprém Megyei Kormányhivatal részére Kurcz Imre által

Kormányablakok

A(z) Veszprém Megyei Kormányhivatal részére Kovács Ildikó által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei