Nitrokémia: Balatonfűzfő és Papkeszi szenynezettsége és kármentesítése

Simon Gergely küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Veszprém Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Veszprém Megyei Kormányhivatal.

Feladó: Simon Gergely

Delivered

Tisztelt Veszprém Megyei Kormányhivatal!
Tisztelt Zay Andrea Főosztályvezető!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Nitrokémia Zrt. és jogelődjei (Balatonfűzfő, Munkás tér 2, 8184) balatonfűzfő térségében lévő gyárának területről a vegyi anyagok, hulladékok elszállításának dokumentumait, az erről szóló határozatokat;
- a terület kármentesítéséről szóló határozatokat, iratokat illetve információt arról, hogy milyen szennyezettség van jelenleg, várhatóak-e további lépések a kármentesítés érdekében;
- adatok arról, hogy ismert-e a területhez köthető további szennyezés balatonfűzfő térségében;
- korábbi és ha van friss mérési eredményeket a terület szennyezettségéről (talaj, talajvíz).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 30.

Üdvözlettel:

Simon Gergely Ferenc

Hivatkozása ide

Feladó: Kormányhivatal (Veszprém)

Tisztelt Levélíró!

 

Tájékoztatjuk, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal email címei
megváltoztak.

Főigazgató új email címe:

([email address] helyett)

[email address]

Kérjük, hogy címlistájukat  fentiek szerint javítani, a leveleket a
megadott új email címre szíveskedjenek továbbítani.

 

Köszönettel:

 

Festőné Szalai Erzsébet

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Főigazgatói titkárság

 

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt, kérjük, gondoljon környezetére.
Before printing this e-mail, please consider your environmental
responsibility.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: VEMKH Törvényes. Felügy. Osztály
Veszprém Megyei Kormányhivatal


Attachment 201610261530 1.pdf
363K Download View as HTML


dr. Mikulási Erzsébet
Osztályvezető
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztály
Cím: 8200 Veszprém Megyeház tér 1.
Tel: 06/88 620 074 Fax: 06/88 620 001 Mobil: [1]06/70 436 5096
E-mail: [2][email address];
[3][email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:06704365096
2. http://[email address]/
3. blocked::mailto:[email address]
mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Simon Gergely:
Csak a(z) Veszprém Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Pártfogó ügyvéd

A(z) Veszprém Megyei Kormányhivatal részére Kurcz Imre által

Kormányablakok

A(z) Veszprém Megyei Kormányhivatal részére Kovács Ildikó által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei