NKE - kerület megállapodása a Ludovika uszoda kedvezményes használatáról

Nádori Lídia küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Nádori Lídia

Delivered

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a VIII. kerület - Józsefváros Önkormányzata és a Nemzeti Közszolgálat Egyetem között létrejött részletes megállapodást a kerületi lakosok részére nyújtandó kedvezményes uszodahasználatról; beleértve azt is, hogy az Önkormányzat és az Egyetem milyen arányban vállalja át a kedvezmény mértékét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 10.

Üdvözlettel:
Nádori Lídia

Hivatkozása ide

Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.delivery status
1K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s NKE ker let meg llapod sa a Ludovika uszoda kedvezm nyes haszn lat r l.txt
4K Download View as HTML


Az üzenet kézbesítése nem sikerült a következő címzettek vagy csoportok
számára:

[1]"KözAdat Közérdekű adat igénylések Budapest VIII. kerület Józsefváros
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdánál"
([Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email])
A címzett postaládája megtelt, és jelenleg nem tud üzeneteket fogadni.
Próbálja később újraküldeni az üzenetet, vagy forduljon közvetlenül a
címzetthez.

Diagnosztikai adatok rendszergazdák számára:

Létrehozó kiszolgáló: jph.hu

[Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
#554-5.2.2 mailbox full 554 5.2.2
STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded;
Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot
open mailbox /o=Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal/ou=Exchange
Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=JPHXCH2/cn=Microsoft
System Attendant. 16.55847:D5000000,
17.43559:0000000008010000000000000000000000000000, 255.23226:00000000,
255.27962:FE000000, 255.17082:DD040000, 0.26937:00000000,
4.21921:DD040000, 255.27962:FA000000, 255.1494:00000000,
255.26426:FE000000, 2.22787:00000000, 4.13032:0F010480, 0.25848:0F010480,
4.7588:0F010480, 0.25840:0F010480, 4.6564:0F010480, 4.5721:DD040000,
4.6489:DD040000, 0.34743:B0846680, 4.2199:DD040000, 0.56415:40000830,
4.48223:DD040000, 4.17097:DD040000, 4.8620:DD040000, 255.1750:0F010480,
0.26849:0F010480, 255.21817:DD040000, 0.26297:0F010480, 4.16585:DD040000,
0.32441:0F010480, 4.1706:DD040000, 0.24761:2D000000, 4.20665:DD040000,
0.25785:13800000, 4.29881:DD040000 ##

Eredeti üzenetfejlécek:

Received: from mail.jozsefvaros.hu (10.0.0.1) by mail.jozsefvaros.hu
(10.0.0.83) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 14.3.408.0; Fri, 10 May 2019
12:47:00 +0200
Received: from smtp.kimittud.org ([52.57.14.250]:60894) by mail.jozsefvaros.hu
with esmtp (Exim 4.82_1-5b7a7c0-XX) (envelope-from
<[FOI #12729 email]>) id 1hP33D-0004Dr-0j for
[Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]; Fri, 10 May 2019 12:46:51 +0200
Received: by smtp.kimittud.org (Postfix, from userid 1001) id 2FF6C20E84; Fri,
10 May 2019 11:08:15 +0000 (UTC)
X-CTCH-RefID: str=0001.0A0B0210.5CD5569B.0022,ss=1,re=0.000,recu=0.000,reip=0.000,cl=1,cld=1,fgs=0
Date: Fri, 10 May 2019 11:08:15 +0000
From: =?UTF-8?B?TsOhZG9yaSBMw61kaWE=?=
<[FOI #12729 email]>
To: "=?UTF-8?B?IkvDtnpBZGF0?= =?UTF-8?B?IEvDtnrDqXJkZWvFsQ==?= adat
=?UTF-8?B?aWfDqW55bMOpc2Vr?= Budapest VIII. =?UTF-8?B?a2Vyw7xsZXQ=?=
=?UTF-8?B?IErDs3pzZWZ2w6Fyb3M=?= =?UTF-8?B?IMOWbmtvcm3DoW55emF0?=
=?UTF-8?B?IFBvbGfDoXJtZXN0ZXJp?= Hivatal =?UTF-8?B?YWRhdGdhemTDoW7DoWwi?="
<[Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1?=
=?UTF-8?Q?_adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_NKE_-_ker=C3=BClet?=
=?UTF-8?Q?_meg=C3=A1llapod=C3=A1sa_a_Ludovika_uszoda_kedvezm=C3=A9nyes?=
=?UTF-8?Q?_haszn=C3=A1lat=C3=A1r=C3=B3l?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #12729 email]

References

Visible links
1. mailto:[Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Hivatkozása ide

Feladó: Fejes Istvánné
Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment N dori L di nak k z rd.adat 28 375 2 2019 SR.pdf
542K Download View as HTML


Tisztelt Nádori Lídia!

Csatoltan küldöm a kedvezményes uszodahasználattal kapcsolatos adatkérésére vonatkozó válaszlevelet.

Tisztelettel:

Fejes Istvánné
ügykezelő

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Kabinet
Jogi Iroda
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel.: 06-1/459-2280
E-mail: [email address]

________________________________

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül szükséges!

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Nádori Lídia:
Csak a(z) Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei