Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kiss Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

NKI, GovCERT, NEIH - szerződések, költségvetés, működés

Kiss Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Kiss Péter to read a recent response and update the status.

Feladó: Kiss Péter

Delivered

Tisztelt Nemzetbiztonsági Szakszolgálat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre külön bontásban, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat alárendeltségében működő

- Nemzeti Kibervédelmi Intézet
- Kormányzati Eseménykezelő Központ
- Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság

tekintetében a 2015 és 2016-os években a felsorolt intézményekben

- hány munkavállaló, milyen beosztásban dolgozik
- mennyi bérjövedelem került részükre kifizetésre
- milyen tárgyi eszközök, kitől és milyen értékben lettek beszerezve a szervezetek számára.

Ezen túlmenően kérném a 2015 és 2016-os évre vonatkozó felsorolt 3 intézmény éves összköltségvetését feltüntetni.

Kérem legyen szíves tájékoztatni, hogy a Kormányzati Eseménykezelő Központ a 2015 és 2016-os évben összesen

- hány darab és milyen biztonsági incidenst hárított el
- ezek közül mennyi volt a nemzetbiztonság szempontjából kiemelten magas besorolású.

Kérem továbbá, hogy legyen szíves tájékoztatni, hogy a felsorolt intézmények milyen eredményeket tudnak felmutatni a 2015 és 2016-os évekre vonatkozóan, milyen hazai és nemzetközi együttműködések jöttek létre.

Legyenek szívesek továbbá tájékoztatni, hogy a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság a 2015 és 2016-os években

- hány esetben végzett ellenőrzést
- pontosan mely intézményeknél
- azok milyen eredménnyel zárultak, történt e szankcionálás.

Kérem továbbá, hogy legyenek szívesek tájékoztatást adni arról a Kormányzati Eseménykezelő Központ weboldalán feltüntetett:

"A Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI) törvényben meghatározott feladataként az állami és önkormányzati szervek biztonságtudatosságának elősegítése céljából oktatási anyagokat dolgoz ki és tréningeket tart, felvilágosító, szemléletformáló kampányokat szervez."

leírás szerint az NKI hány esetben, mely szervezeteknél végzett tudatosító oktatásokat, tréningeket, kampányokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 3.

Üdvözlettel:
Kiss Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Jog
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat


Attachment KP.pdf
60K Download View as HTML

Attachment 2015 kimutatas itsec.pdf
121K Download View as HTML

Attachment 2015 osszegzes biztonsagi szoftverek 1.pdf
223K Download View as HTML

Attachment 2015 osszegzes biztonsagi szoftverek.pdf
202K Download View as HTML

Attachment 2015 osszegzes govcert oktatas III.pdf
182K Download View as HTML

Attachment 2015 osszegzes govcert szoftver beszerzes.pdf
208K Download View as HTML


________________________________________
Feladó: NBSZ
Elküldve: 2017. január 4. 7:59
Címzett: Jog
Másolatot kap: Pálfi Gábor
Tárgy: FW: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - NKI, GovCERT, NEIH - szerződések, költségvetés, működés

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kiss Péter, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kiss Péter:
Csak a(z) Nemzetbiztonsági Szakszolgálat munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei