Normafa Park történelmi sportterületen építendő engesztelő kápolnáról

Waldmann Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Belügyminisztérium részére

Belügyminisztérium nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Waldmann Tamás

Tisztelt Belügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem a Normafa Park történelmi sportterületen építendő engesztelő kápolnára (T/12083 számú törvényjavaslat) vonatkozó hatástanulmányt, különös tekintettal arra, hogy az engesztelő kápolna milyen számszerűsíthető mértékben mozdítja elő a világbéke ügyét. Vizsgálták-e a Natalia nővér 1936.-os látomásában megjelenő, magukat Jézus Krisztusnak és Szűz Máriának kiadó személyek személyazonosságát, szavahihetőségét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. szeptember 10.

Üdvözlettel:

Waldmann Tamás

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (BM)
Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály (BM)
Belügyminisztérium


Attachment 3169 001.pdf
11 Download View as HTML


 

Tisztelt Cím !

 

Mellékelten megküldöm az Ön által 2013. szeptember 10-én, a
KiMittud.atlatszo.hu internetes oldalról a Belügyminisztérium
Ügyfélszolgálatra megküldött Normafa park történelmi sportterületén
építendő engesztelő kápolna tárgyú közérdekű adatigényre a
Belügyminisztérium válaszát.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Belügyminisztérium

Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Waldmann Tamás:
Csak a(z) Belügyminisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

tűzoltó ruha

A(z) Belügyminisztérium részére Szalay Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei