Normafa Kapujának területén épülő csapadékvíz tároló szerződései

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Korábbi híradásokból tudható, hogy az Eötvös út 48. sz. alatti telken, a Normafa Kapujának területén építik meg a Kis Normára telepítendő hóágyúk vízellátásához szükséges csapadékvíz tárolót. Kérem szíves tájékoztatásukat arról, hogy folyamatban van-e a csapadékvíz tároló megépítése. Amennyiben a kivitelezési munkák folynak, kérem, szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni, vagy elektronikus úton részemre megküldeni a tároló és a hozzá tartozó létesítmények tervezésére és kivitelezésére kötött szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 4.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Normafa Park Info

Tisztelt Sípos Péter Úr!

 

Hivatkozva a 2018. szeptember 04-én elektronikus úton érkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal
meghosszabbítottam.

 

Tisztelettel:

 

Mikó Gergely

    igazgató

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy Edina dr.


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment V lasz K z rdek adatig nyl s.pdf
42K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

 

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésére vonatkozó válaszunkat.

 

 

Üdvözlettel:

 

dr. Nagy Edina Beatrix

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5331

Mobil: +36 70 9389624

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Nagy Edina dr.!

Sajnálattal olvasom, hogy adatigénylésemnek nem tettek határidőben eleget. Álláspontom szerint hivatkozásuk a 2011. évi CXII. tv. 29. § (2) bekezdésére nem helytálló, hiszen az adatigénylés egyetlen szerződés kiadására vonatkozott, tehát nem jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, és teljesítése nem jár a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével.
A fentiekre tekintettel kérem, hogy adatigénylésemnek haladéktalanul tegyenek eleget.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Normafa Park Info

Tisztelt Sípos Péter Úr!

 

Az Eötvös út 48. szám alatti telken nincs folyamatban csapadékvíz tároló
megépítése.

 

Tisztelettel:

 

Mikó Gergely

    igazgató

 

From: Normafa Park Info [[1]mailto:[email address]]
Sent: Wednesday, September 19, 2018 11:37 AM
To: '[FOI #11576 email]'
<[2][FOI #11576 email]>
Subject: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Normafa Kapujának
területén épülő csapadékvíz tároló szerződései

 

Tisztelt Sípos Péter Úr!

 

Hivatkozva a 2018. szeptember 04-én elektronikus úton érkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal
meghosszabbítottam.

 

Tisztelettel:

 

Mikó Gergely

    igazgató

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Mikó Gergely Igazgató úr!

Köszönöm válaszát. A kérdés azért merült fel, mert
- a fogadóépület tervezője a projektet ismertetve azt írja honlapján, hogy az épület alatt víztározót helyeznek el;
- a Hegyvidék újság legújabb számában a Képviselő Testület üléséről szóló tudósításban szerepel, hogy "Az új, többfunkciós létesítmény alatt egy csapadékvízgyűjtő is helyet kap.";
- a "tájba illeszkedő" fogadóépületnek becslésem szerint 4-5 méter mély alapgödröt ástak, ami nem magyarázható mással, mint azzal, hogy az épület alatt lesz valami.

Kérem, szíveskedjék válaszát a fentiek fényében ismét átgondolni!

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy Edina dr.


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment v lasz K z rdek adatig nyl s.pdf
47K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

 

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésére vonatkozó válaszunkat.

 

 

Üdvözlettel:

 

dr. Nagy Edina Beatrix

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5331

Mobil: +36 70 9389624

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Nagy Edina dr.!

Köszönettel vettem a megküldött szerződéseket. A 2018. szeptember 10-én megkötött szerződéssel kapcsolatban kérem, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni, vagy elektronikus úton részemre megküldeni az alábbi, a szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat:
• a szerződés III. 1. pontja szerinti műszaki leírás
• a vállalkozó részletes ajánlata (ld. szerződés II. 1. pontja)

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Jónai Zsuzsanna dr.


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment 1emBubi 201810191351 4138 001.pdf
69K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter úr!

 

Jegyző asszony megbízásából csatoltan megküldöm közérdekű adatigénylésére
a válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Nagy Edina dr.!

Válaszukat legnagyobb sajnálatomra nem tudom elfogadni, ezért az intfo tv. 31. §-ban foglaltaknak megfelelően bejelentést tettem a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatalnál.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei