Normafa Kapujának területén épülő csapadékvíz tároló szerződései

Sipos Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Korábbi híradásokból tudható, hogy az Eötvös út 48. sz. alatti telken, a Normafa Kapujának területén építik meg a Kis Normára telepítendő hóágyúk vízellátásához szükséges csapadékvíz tárolót. Kérem szíves tájékoztatásukat arról, hogy folyamatban van-e a csapadékvíz tároló megépítése. Amennyiben a kivitelezési munkák folynak, kérem, szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni, vagy elektronikus úton részemre megküldeni a tároló és a hozzá tartozó létesítmények tervezésére és kivitelezésére kötött szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 4.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Normafa Park Info

Tisztelt Sípos Péter Úr!

 

Hivatkozva a 2018. szeptember 04-én elektronikus úton érkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal
meghosszabbítottam.

 

Tisztelettel:

 

Mikó Gergely

    igazgató

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy Edina dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment V lasz K z rdek adatig nyl s.pdf
42K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

 

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésére vonatkozó válaszunkat.

 

 

Üdvözlettel:

 

dr. Nagy Edina Beatrix

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5331

Mobil: +36 70 9389624

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Nagy Edina dr.!

Sajnálattal olvasom, hogy adatigénylésemnek nem tettek határidőben eleget. Álláspontom szerint hivatkozásuk a 2011. évi CXII. tv. 29. § (2) bekezdésére nem helytálló, hiszen az adatigénylés egyetlen szerződés kiadására vonatkozott, tehát nem jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, és teljesítése nem jár a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével.
A fentiekre tekintettel kérem, hogy adatigénylésemnek haladéktalanul tegyenek eleget.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Normafa Park Info

Tisztelt Sípos Péter Úr!

 

Az Eötvös út 48. szám alatti telken nincs folyamatban csapadékvíz tároló
megépítése.

 

Tisztelettel:

 

Mikó Gergely

    igazgató

 

From: Normafa Park Info [[1]mailto:[email address]]
Sent: Wednesday, September 19, 2018 11:37 AM
To: '[FOI #11576 email]'
<[2][FOI #11576 email]>
Subject: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Normafa Kapujának
területén épülő csapadékvíz tároló szerződései

 

Tisztelt Sípos Péter Úr!

 

Hivatkozva a 2018. szeptember 04-én elektronikus úton érkezett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdése alapján a válaszadási határidőt 15 nappal
meghosszabbítottam.

 

Tisztelettel:

 

Mikó Gergely

    igazgató

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Mikó Gergely Igazgató úr!

Köszönöm válaszát. A kérdés azért merült fel, mert
- a fogadóépület tervezője a projektet ismertetve azt írja honlapján, hogy az épület alatt víztározót helyeznek el;
- a Hegyvidék újság legújabb számában a Képviselő Testület üléséről szóló tudósításban szerepel, hogy "Az új, többfunkciós létesítmény alatt egy csapadékvízgyűjtő is helyet kap.";
- a "tájba illeszkedő" fogadóépületnek becslésem szerint 4-5 méter mély alapgödröt ástak, ami nem magyarázható mással, mint azzal, hogy az épület alatt lesz valami.

Kérem, szíveskedjék válaszát a fentiek fényében ismét átgondolni!

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Nagy Edina dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment v lasz K z rdek adatig nyl s.pdf
47K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter Úr!

 

 

Mellékelten megküldöm közérdekű adatigénylésére vonatkozó válaszunkat.

 

 

Üdvözlettel:

 

dr. Nagy Edina Beatrix

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5331

Mobil: +36 70 9389624

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu,

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Nagy Edina dr.!

Köszönettel vettem a megküldött szerződéseket. A 2018. szeptember 10-én megkötött szerződéssel kapcsolatban kérem, hogy szíveskedjenek honlapjukon nyilvánosságra hozni, vagy elektronikus úton részemre megküldeni az alábbi, a szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat:
• a szerződés III. 1. pontja szerinti műszaki leírás
• a vállalkozó részletes ajánlata (ld. szerződés II. 1. pontja)

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Jónai Zsuzsanna dr.
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.gif
3K Download

Attachment 1emBubi 201810191351 4138 001.pdf
69K Download View as HTML


Tisztelt Sipos Péter úr!

 

Jegyző asszony megbízásából csatoltan megküldöm közérdekű adatigénylésére
a válaszunkat.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Schrammné dr. Jónai Zsuzsanna

jegyzői referens

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki

Polgármesteri Hivatal

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Tel: (+36 1) 224-5900/5109

e-mail: [1][email address]

[2]www.hegyvidek.hu

 

[3]cid:image002.gif@01CD81F3.4029A700

Mielőtt kinyomtatja ezt a levelet, környezetvédelmi okokból gondolja meg,
valóban szükséges-e a művelet.

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.hegyvidek.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Sipos Péter

Delivered

Tisztelt Nagy Edina dr.!

Válaszukat legnagyobb sajnálatomra nem tudom elfogadni, ezért az intfo tv. 31. §-ban foglaltaknak megfelelően bejelentést tettem a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatalnál.

Üdvözlettel:

Sipos Péter

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sipos Péter:
Csak a(z) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei