Normatív rendelkezés - Békés megye

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Békés Megyei Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre minden olyan utasítást vagy egyéb elnevezésű normatív rendelkezést,
amelyet a nemzeti konzultációs plakátokhoz kapcsolódó rendőrségi
feladatok tárgyában határozott meg az országos
rendőr-főkapitányság, függetlenül attól, hogy a meghatározott
feladat speciális rendőri intézkedésre vagy akár rendszeres
jelentéstételre vonatkozik-e. Kérném szíves tájékoztatását a
vonatkozásban is, hogy a normatív rendelkezés végrehajtása hány fő
mekkora idejét veszi igénybe naponta, illetve a végrehajtás milyen
konkrét feladatok elvégzését igényli.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 25.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat ig nyl s Normat v rendelkez s B k s megye.txt
3K Download View as HTML


This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Békés Megyei Rendőr-főkapitányság request email]>: host mail1.police.hu[171.19.10.5] said: 554 5.7.1
<[Békés Megyei Rendőr-főkapitányság request email]>: Recipient address rejected: GWExtUser is
false nincs internetes levelezesi joga (in reply to RCPT TO command)

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Békés Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei