Nyíradonyi ÁFÉSZ és a Nyíradonyi Városi Üzletház Kft. adás-vételi szerződése

Csokai János József küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nyíradony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

A(z) Nyíradony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Feladó: Csokai János József

Tisztelt Nyíradony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(1._A Nyíradonyi ÁFÉSZ és a Nyíradonyi Üzletház Kft. jogszerű adás-vételi szerződése, mely a nyilvánosság kizárása nélkül jött létre és a Nyíradony Árpád tér 4-6 sz alatti ingatlanok, vagyontárgyak, műkincsek 100%-ig a Nyíradonyi Városi Üzletház Kft. tulajdonába kerültek.

2. A Nyíradonyi Városi Üzletház Kft. és magánszemélyek, vállalatok részére történő adás-vételi és privatizációs szerződései.

3. Nyíradonyi ÁFÉSZ és a Nyíradony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adás-vételi szerződése, melynek következtében a Nyíradony, Árpád tér 4-6 sz alatti ingatlanok, vagyontárgyak, műkincsek 100%-ig a Nyíradony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal tulajdonába kerültek.

4. A Nyíradonyi ÁFÉSZ és magánszemélyek, vállalatok részére történő adás-vételi szerződések.

5. A Nyíradonyi ÁFÉSZ és a magyar állam közötti jogszerű adás-vételi, privatizációs, bérleti szerződések, melynek következtében a Nyíradony, Árpád tér 4-6 sz. alatti és másutt lévő ingatlanok, vagyontárgyak, műkincsek a jogszabályoknak megfelelően a Nyíradonyi ÁFÉSZ tulajdonába kerültek. IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 29.

Üdvözlettel:

Csokai János József

Hivatkozása ide

Nyíradony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

 

-------- Eredeti üzenet --------

Tárgy: Fwd: Közérdekűadat igénylés - Nyíradonyi ÁFÉSZ és a Nyíradonyi
Városi Üzletház Kft. adás-vételi szerződése
Dátum: 2014-10-30 10:56
Feladó: Nyíradony Város Önkormányzata <[Nyíradony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Címzett: Benő János <[email address]>

 

 

-------- Eredeti üzenet --------

Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Nyíradonyi ÁFÉSZ és a Nyíradonyi Városi
Üzletház Kft. adás-vételi szerződése
Dátum: 29.10.2014 23:19
Feladó: Csokai János József <[FOI #3328 email]>
Címzett: KözAdat requests at Nyíradony Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal <[Nyíradony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>

 

Tisztelt Nyíradony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(1._A Nyíradonyi ÁFÉSZ és a Nyíradonyi Üzletház Kft. jogszerű
adás-vételi szerződése, mely a nyilvánosság kizárása nélkül jött
létre és a Nyíradony Árpád tér 4-6 sz alatti ingatlanok,
vagyontárgyak, műkincsek 100%-ig a Nyíradonyi Városi Üzletház Kft.
tulajdonába kerültek.

2. A Nyíradonyi Városi Üzletház Kft. és magánszemélyek, vállalatok
részére történő adás-vételi és privatizációs szerződései.

3. Nyíradonyi ÁFÉSZ és a Nyíradony Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal adás-vételi szerződése, melynek következtében a Nyíradony,
Árpád tér 4-6 sz alatti ingatlanok, vagyontárgyak, műkincsek
100%-ig a Nyíradony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
tulajdonába kerültek.

4. A Nyíradonyi ÁFÉSZ és magánszemélyek, vállalatok részére történő
adás-vételi szerződések.

5. A Nyíradonyi ÁFÉSZ és a magyar állam közötti jogszerű
adás-vételi, privatizációs, bérleti szerződések, melynek
következtében a Nyíradony, Árpád tér 4-6 sz. alatti és másutt lévő
ingatlanok, vagyontárgyak, műkincsek a jogszabályoknak megfelelően
a Nyíradonyi ÁFÉSZ tulajdonába kerültek. IGÉNYELT ADATOK
MEGJELÖLÉSE __)

Tisztelt Csokai János József Úr!

Hivatkozva a 2014. 10.29-én 23,19 perckor elküldött e-mailjében kért közérdekű
adatok kiadására irányuló kérelmében foglaltakra az alábbikakat válaszolom:

1.) Hivatalos tudomásom szerint a Nyíradonyi ÁFÉSZ és a Nyíradonyi Üzletház Kft
között a Nyíradony, Árpád út 4-6. szám alatti ingatlanokra, vagyontárgyakra, műkincsekre
mely " jogszerű adás-vételi szerződés a nyilvánosság kizárása nélkül jött létre" Önnek kiadni
nem tudom, mivel ilyen szerződések az Ön által említett két fél között nem jöttek létre.

2.) Kérem szíveskedjen tételesen felsorolni azokat a vagyontárgyakat, műkincseket,
mely az Ön véleménye szerint az Ön családja tulajdonát képezték, s azok a Nyíradonyi ÁFÉSZ,
vagy jogutódja, vagy Nyíradony Város Önkormányzata tulajdonába kerültek.

3.) A Nyíradonyi ÁFÉSZ - mint bejegyzett gazdasági társaság nem létezett. Kérem szíveskedjen pontosítani,
hogy milyen gazdasági társaságra, vagy szervezetre gondol. Egyéb tekintetben tájékoztatom, hogy a
gazdasági társaságnak - amennyiben ez Ön szerint létezett - az általa kezelt adatok tekintetében az
Önkormányzat nem minősül adatgazdának, sem adatkezelőnek. Egyéb tekintetben - amennyiben Ön a
Nyírvidéki ÁFÉSZ-ra gondol - tájékoztatom, hogy a szövetkezet jogutód nélkül megszűnt. Az esetleges adatigénylésével kapcsolatban
szíveskedjen a végelszámolót megkeresni.

4.) A Nyíradonyi ÁFÉSZ és magánszemélyek, valamint vállalatok részére történő adásvételi szerződések
vonatkozásában kérelmét teljesíteni a kérelme értelmezhetetlensége és pontatlansága miatt nem
áll módomban. Nem teljesíthető a kérelme amiatt sem, mert Nyíradony Város Önkormányzata, sem
Polgármesteri Hivatala nem minősül adatgazdának, sem adatkezelőnek. Kérem konkrétan szíveskedjen a
kért adatokat nevesíteni, s a szövetkezet végelszámolóját kérelmével megkeresni.

5.) Hivatalos tudomásom szerint az Ön által nevesített Nyíradonyi ÁFÉSZ és a Nyíradony Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala között az Ön által nevesített tárgyakban adásvételi szerződés nem jött létre.

6.) A Nyíradonyi ÁFÉSZ és a Magyar Állam között létrejött "jogszerű adásvételi szerződések vonatkozásában sem Nyíradony Város
Önkormányzata, sem Nyíradony Város Polgármesteri Hivatal nem minősül adatgazdának, illetve adatkezelőnek. Kérem
ezzel kapcsolatban szíveskedjen az adatgazdát megkeresni.

Üdvözlettel:
2014. október 30
Benő János
címzetes főjegyző

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. október 29.

Üdvözlettel:

Csokai János József

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[1][FOI #3328 email]

Ha a(z) Nyíradony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z)
[2][Nyíradony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

--

Nyíradony Város Önkormányzata
4254. Nyíradony, Árpád tér 1. sz.
[Nyíradony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
003652203692

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #3328 email]
2. mailto:[Nyíradony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Feladó: Csokai János József

Tisztelt Nyíradony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Pontosítok: Tehát, ismételten azt kérem a Nyíradony Város Önkormányzati Hivataltól, hogy adja ki azt az adás-vételei szerződést, amely létrejött a Nyírvidéki ÁFÉSZ és a Nyíradonyi Városi Önkormányzat között, melynek alapján Nyíradony Város Önkormányzati Hivatala tulajdonjogot szerzett Nyíradony, Árpád tér 4-6 szám alatti és másutt lévő ingatlanokra, műkincsekre vonatkozólag.
Amennyiben ilyen adásvételi szerződés nincs, akkor azt az adás-vételi szerződést, vagy bármilyen más dokumentum kiadását kérem, (felszámolói, állami, ajándékozási stb...), melynek alapján az Önkormányzat tulajdonjogot szerzett.
Mindannyian tudjuk, hogy a jogos örökös, jogos tulajdonos én vagyok, akkor hogyan lehetséges az, hogy a Nyírvidéki ÁFÉSZ felszámolása után a Nyíradonyi Városi Önkormányzati Hivatal lett a tulajdonos és nem én.
Kérem azt a jogerős bírósági ítéletet is, melynek alapján a bíróság úgy döntött, hogy a tulajdonjog és az összes vagyon a Nyíradony Város Önkormányzati Hivatalt illeti meg.

Azt is tudjuk mindannyian, hogy a családunktól rabló-gyilkos, kommunista bűnözők vették el a saját kezűleg épített családi házunkat és teljes vagyonunkat és használták pártközpontnak, jogalap nélküli gazdagodásra, pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására. A rabló-gyilkos terroristák a tőlünk lopott vagyont az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Franciaország, Olaszország, Anglia és a demokratikus jogállamok fizikai elpusztítására használták.
Tehát, a Nyíradony Város Önkormányzati Hivatal képviselői sajátjukként kezelik a bűncselekményből származó lopott vagyont, mely nemzetközi jogba ütközik. Akarom tudni, hogyan lett tulajdonos a Nyíradony Város Önkormányzat!

Üdvözlettel:

Csokai János József

Hivatkozása ide

Feladó: Csokai János József

Tisztelt Nyíradony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Kérem szíveskedjenek kiadni az alább felsorolt ingatlanok adás-vételi szerződéseit, melynek alapján a Nyíradonyi Önkormányzat és egy magán személy tulajdonjogot gyakorol.

Nyíradony belterület 1292 hrsz. tulajdonos Nyíradony Város Önkormányzata
Nyíradony belterület 1293/1 hrsz. tulajdonos 158/498 és 340/498
tulajdoni hányadban M.G. Nyíradonyi
lakos, de korábban az ÁFÉSZ, ill. Nyíradony Város Önkormányzata
Nyíradony belterület 1293/3 hrsz, 1293/4 hrsz, 1293/5 hrsz, 1294/3 hrsz.
tulajdonos
Nyíradony Városi Önkormányzat
Nyíradony belterület 532 hrsz. tulajdonos Nyíradony Városi Önkormányzata

A Magyar Állam, jogerős bírósági ítélet, rendőrségi vizsgálat egyhangúlag megállapította, hogy soha el nem évülő, hivatalból üldözendő, bűncselekményből származó lopott vagyon eredet leplezéséről van szó. Mi csak azt akarjuk megtudni, hogy mikor és milyen adás-vételi szerződés alapján jutottak az ingatlanok, vagyontárgyak a Nyíradonyi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal tulajdonába. Tehát közpénz felhasználás történik, ezért közérdekből nyilvános adat és az Önkormányzat nem titkolhatja tovább az adás-vételi szerződések kiadását.

Üdvözlettel:

Csokai János József

Hivatkozása ide

Feladó: Csokai János József

Tisztelt Nyíradony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Teljesen érthetetlen, hogy a Nyíradony Város Önkormányzat felelős képviselői miért nem adják ki a Nyírvidéki ÁFÉSZ és a Nyíradonyi Városi Üzletház Kft. adás-vételi szerződését.
Miért kell ezt titkolni?
Miért nem válaszolnak?
Miért nem működnek együtt az igazság kiderítése érdekében?
Miért nem adnak tanácsot?
Miért nem nyújtanak felvilágosítást?
Miért kell a legtöbb ügyben értelmetlenül titkolózni, jogot sérteni?
Elméletileg Magyarország jogállam az Európai Unió tagja, mely tiszteletben tarja a tulajdonjogot amely emberi jog.

Üdvözlettel:

Csokai János József

Hivatkozása ide

Feladó: Csokai János József

Tisztelt Nyíradony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!
Független belső felülvizsgálatot kérek a nyilvánosság bevonásával a hatályos törvényeknek megfelelően. Mindannyian a törvények alatt vagyunk.

Üdvözlettel:

Csokai János József

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csokai János József:
Csak a(z) Nyíradony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei