Nyíregyháza Búza téri Piac "Virágzó piac futó és kúszó kaspós növények felfüggesztésének kialakítása

Fodor István küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Fodor István

Tisztelt Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

"VIRÁGZÓ PIAC" címmel megjelent cikkükben leírtak alapján
(2016. április 29., péntek 09:33)

Kérem küldjék meg részemre a kivitelezéssel összefüggő összes dokumentumot!
Ki készítette, gyártotta a kaspótartókat?
Ki volt a kivitelező?
Ki adta a megrendelést?
Ki igazolta le a munka elvégzését?
Van-e a kaspótartókkal kapcsolatban az árusokra vetítve bármilyen anyagi kötelezettség akár most, akár a közeljövőben?
Terveznek-e a közeljövőben az asztalokon bármilyen egyéb fejlesztést kivitelezni?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 3.

Üdvözlettel:

Fodor István

Hivatkozása ide

Feladó: Nyirvv Kft.
Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

Tisztelt Fodor István Úr!

A 2016.05.03. napján e-mail címünkre érkezett levelére válaszként az
alábbiakról tájékoztatom.
Az Ön által említett kaspó tartók beszerzése még folyamatban van, az
eljárás még nem zárult le.
A kaspó tartókkal kapcsolatban az érintett árusoknak anyagi kötelezettsége
nincs, sem most sem a közeljövőben. A piaci árusoknak kizárólag a
mindenkori hirdetményeinkben közzétett napi helypénzjegy összegét kell
megfizetni.
A Búza téri Piaccsarnok 2013. évben megkezdett rekonstrukciós és
fejlesztési munkálatai harmadik üteménél járunk. A további tervezett
fejlesztési munkálatok Társaságunk üzleti tervének megfelelően
folytatódnak.

Üdvözlettel: Bocskai Péter
                        ügyvezető

2016.05.03. 20:54 keltezéssel, Fodor István írta:

Tisztelt Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

"VIRÁGZÓ PIAC" címmel megjelent cikkükben leírtak alapján
(2016. április 29., péntek 09:33)

Kérem küldjék meg részemre a kivitelezéssel összefüggő összes dokumentumot!
Ki készítette, gyártotta a kaspótartókat?
Ki volt a kivitelező?
Ki adta a megrendelést?
Ki igazolta le a munka elvégzését?
Van-e a kaspótartókkal kapcsolatban az árusokra vetítve bármilyen anyagi kötelezettség akár most, akár a közeljövőben?
Terveznek-e a közeljövőben az asztalokon bármilyen egyéb fejlesztést kivitelezni?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 3.

Üdvözlettel:

Fodor István

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[1][FOI #6807 email]

Ha a(z) Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. nem a(z) [2][NYÍRVV Nonprofit Kft. request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

--
Link: [5]File-List
Link: [6]Edit-Time-Data
Link: [7]themeData
Link: [8]colorSchemeMapping

Kanócz Anikó

Titkárság

NYÍRVV

NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ
ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.

4401 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.
Telefon: +36 42 548-464
Fax: +36 42 548-461
Mobil: +36 (30) 595-7849
E-mail: [9][NYÍRVV Nonprofit Kft. request email]
Internet: [10]www.nyirvv.hu

[11]nyirvv

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6807 email]
2. mailto:[NYÍRVV Nonprofit Kft. request email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
5. file:///tmp/email_elemei/filelist.xml
6. file:///tmp/email_elemei/editdata.mso
7. file:///tmp/email_elemei/themedata.thmx
8. file:///tmp/email_elemei/colorschememapping.xml
9. mailto:[NYÍRVV Nonprofit Kft. request email]
10. http://www.nyirvv.hu/

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Fodor István:
Csak a(z) Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei