Nyomozás költségei

Csikász Brigitta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Csikász Brigitta

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Nemzeti Nyomozó Iroda által 29022/363/2013.bü. számon folytatott nyomozással kapcsolatban a következőket:

Pontosan mikor és milyen bűncselekmény gyanúja miatt indult a nyomozás?

Ki és hol tett feljelentést az ügyben?

Ki és milyen indokkal döntött ügy, hogy az NNI Nyomozó Főosztály Életvédelmi Osztálya vizsgálja ki az ügyet?

Pontosan mikor tűntek el a telefonkészülékek? Ezek a mobilok a vendégeké vagy a hozzátartozóké voltak-e?

Hány darab mobilról van szó, milyen típusúak, hány évesek és a szakértő által megállapított értékük pontosan mi?

Az ügyben összesen hány embert hallgattak meg tanúként? Hány ember volt ezek közül a személyzet tagja, mennyi a vendégeké. Továbbá, a rendezvényt tartó családok tagjai közül hány főt hallgattak meg tanúként?

Hány embertől vettek DNS-mintát? Kérem,, az adatokat külön-külön részletezve a vendégekre és a személyzet tagjaira vonatkozóan is adják meg!

Összesen hány DNS-mintát vizsgáltattak be? Ezek mennyibe kerültek?

Az eljárás során milyen szakértőket rendeltek ki és mekkora összeg volt a díjazásuk? Ezeket kérem, külön-külön részletezzék!

A telefonkészülékeken hány DNS-nyomot sikerült rögzíteni? Be tudták-e azonosítani, hogy kiktől származik? Ezeket a mintákat meddig őrzik meg?

A tanúk DNS-mintáit meddig tárolják?

A tanúmeghallgatásokon, DNS-minták vételén és elemzésén, továbbá a szakértőkön kívül milyen nyomozati cselekmények zajlottak még az eljárás során?

Meddig tartott a nyomozás?

Mi alapján fejezték be?

Hány nyomozó dolgozott az ügyön?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. október 14.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta
Átlátszó

Hivatkozása ide

Feladó: Adatvédelem ORFK
Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment 42205.2.pdf
240K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: Éva Baláti-Kiss


Attachment T j koztat lev l Csik sz Brigitta r sz re.pdf
178K Download View as HTML


Tisztelt Csikász Brigitta Asszony!

Mb. Hivatalvezető Asszony utasítására mellékelten megküldöm az Országos
Rendőr-főkapitánysághoz 2015. október 14-én megküldött közérdekű
adatigénylésével összefüggésben kelt tájékoztató levelünket.

Tisztelettel: Baláti-Kiss Éva c. r. alezredes

Hivatkozása ide

Feladó: Gábor Poldauf


Attachment Csik sz Brigitta asszony t j koztat s 20160125.pdf
83K Download View as HTML


Tisztelettel:

dr. Poldauf Gábor

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csikász Brigitta:
Csak a(z) Országos Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei