Nyugdíjas képviselők

Szabó Tímea küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országgyűlés Hivatala részére

Az igénylés pontosításra vár. Ha ön Szabó Tímea, kérjük, bejelentkezés nyomon követési üzenet küldése céljából.

Feladó: Szabó Tímea

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy mely országgyűlési képviselők minősülnek öregségi nyugdíjkorhatár feletti öregségi nyugdíjasnak. Az igényelt adatok az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód; mivel pedig szkennelésre nem irányul az adatigénylés, költségtérítés megállapításának sincs helye.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. augusztus 14.

Üdvözlettel:

Szabó Tímea
országgyűlési képviselő

Hivatkozása ide

Feladó: Bakos Emil
Országgyűlés Hivatala

Tisztelt Szabó Tímea Képviselő Asszony!

Az alábbi megkeresésére

"Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy mely országgyűlési
képviselők minősülnek öregségi nyugdíjkorhatár feletti öregségi
nyugdíjasnak."

tájékoztatom, hogy az Országgyűlés Hivatala nem vezet nyilvántartást
arról, hogy mely Országgyűlési Képviselők minősülnek öregségi
nyugdíjkorhatár
feletti öregségi nyugdíjasnak.

Tisztelettel

--
Bakos Emil
fõigazgató-helyettes
Gazdasági és Mûködtetési
Igazgatóság
Országgyûlés Hivatala,
1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.
Tel.: +36 1 / 441-4110
Fax: +36 1 / 441-4828
[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Tímea

Tisztelt Főigazgató-helyettes Úr!

Az országgyűlési képviselők jogviszonyával összefüggő adminisztratív feladatokat az Országgyűlés Hivatala látja el, így ismereteim szerint a Hivatal szolgáltat adatot a 1308-as havi bevallások állami adóhatóság felé történő benyújtásához is. E havi bevallás részeként minden egyes biztosított esetében nyilatkozni kell az öregségi nyugdíjasnak minősülésről, így álláspontom szerint ezeket az adatokat az Országgyűlési Hivatalának kezelnie kell. Kérem ezért, hogy az adatigénylésemet teljesíteni szíveskedjen.

Üdvözlettel:

Szabó Tímea

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Tímea:
Csak a(z) Országgyűlés Hivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

újságok

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Szalay Dániel által

Kiküldetések

A(z) Országgyűlés Hivatala részére Csikász Brigitta által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei