Nyugdíjbiztosító Ellenörző Testület (NGM)

Karácsony Mihály küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzetgazdasági Minisztérium részére

Nemzetgazdasági Minisztérium nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Karácsony Mihály

Delivered

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1.) Milyen úton ismerhetőek meg a „Nyugdíjbiztosító Ellenőrző Testület" üléseiről készített emlékeztetők?
2.) Miért szűnt meg 2011.11.10 után az onyf.hu honlapján a "Nyugdíjbiztosító Ellenőrző Testület" üléseiről a tájékoztatás?
3.) Milyen nagyságú összeggel gazdálkodhat 2017-ben a „Nyugdíjbiztosító Ellenőrző Testület" és a "Titkárság” ? (személyi-, dologi kiadások előirányzata)
4.) Kapnak-e – és ha igen, akkor milyen nagyságú - személyi jellegű juttatást a "Nyugdíjbiztosító Ellenőrző Testület" tagjai?
5.) A "Nyugdíjbiztosító Ellenőrző Testület" jelenlegi tagjai mely szervezetek javasolta alapján kerültek kinevezésre?

(A 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.§ és a 101.§ alapján)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 8.

Üdvözlettel:

Karácsony Mihály

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
3K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/26260/2017

 

 

Tisztelt Karácsony Mihály!

 

A "Nyugdíjbiztosító Ellenőrző Testület" tárgyban megküldött közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy annak megválaszolása a
társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás
szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény  9/C. §
(11) bekezdése és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. §-a alapján nem tartozik a
Nemzetgazdasági Minisztérium hatáskörébe.

 

Kérjük válaszunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[1][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Karácsony Mihály

Delivered

Tisztelt Ügyfélszolgálat (NGM)!

Megítélésem szerint van kompetenciája az NGM nek a feltett kérdésekben, hiszen a 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet 90.§. 13. pontja és a 101.§. ban rögzítettek feladatot rónak az NGM-re is.
Külön kiemelve a 92.§. ban említett feladatokra, hiszen a 1998. évi XXXIX törvény 9.C. 11. pontja alapján "....minisztérium költségvetésében elkülönítetten biztosítja,"

Üdvözlettel:

Karácsony Mihály

Hivatkozása ide

Feladó: NGM - Ügyfélszolgálat (noreply)
Nemzetgazdasági Minisztérium


Attachment image001.jpg
3K Download


[Leírás: cid:image001.jpg@01CBA5DF.991FF6D0]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Ügyfélszolgálat (NGM)
Nemzetgazdasági Minisztérium

Iktsz. NGM/26260/2017 – közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Karácsony Mihály Úr!

 

Hivatkozva a 2017. augusztus 9-én 10 óra 21 perckor Ön részére eljuttatott
levelünkre, az abban foglaltakat továbbra is fenntartva, az alábbiakat
jelezzük:

 

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás
szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 9/C. §
(11) bekezdése szerint „a Testület és a titkárságok működéséhez szükséges
előirányzatot az Országgyűlés a kormányzati tevékenység összehangolásáért
felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében
elkülönítetten biztosítja, amely felett - az ügyrendben meghatározott
módon - az adott Testület elnöke rendelkezik.”

 

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 4. § 1. pontja szerint a Miniszterelnökséget vezető
miniszter a Kormány kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős
tagja.

 

Kérjük válaszunk szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel,

 

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

Nemzetgazdasági Minisztérium

[1][NGM request email]

Tel.: +36 1 795 5010

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Karácsony Mihály:
Csak a(z) Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Futes, Kazan felujitas

A(z) Nemzetgazdasági Minisztérium részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei