OBH-nak - A csepeli bíróság – jogellenesen – biztosít-e jogokat olyan fantom felperesnek GYERMEKEKKEL KAPCSOLATBAN, akinek a személyazonossága – jogellenesen – évek óta tisztázatlan?

dr. Hidasi Edit küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Bírósági Hivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Országos Bírósági Hivatal.

Feladó: dr. Hidasi Edit

Delivered

ügyszám a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróságon (csepeli bíróság): 10.P.XXI.20.859/2015/105.
újabb NYILVÁNOS, az Átlátszó Ki mit tud? internetes felületén benyújtott közérdekű adatigénylés

Tisztelt OBH, Fővárosi Törvényszék, csepeli bíróság! Tisztelt áldozathibáztatás ellen számottevő forrásokból érzékenyített, a törvényes eljárásra törvényileg köteles jogász kollegák!

Kérem, hogy ha a bíró – jogellenesen – mégis tartana tárgyalást, akkor jelen beadványt, továbbá az eredeti irathoz mellékelt, 2017. 05. 18-án kelt egyezségi javaslatomat és 2017. 05. 22-én kelt levelemet szíveskedjen felolvasni a tárgyaláson, hogy legalább egyszer szembesüljenek a jogforrásokon alapuló jogi érveimmel.

Nagyon fontos, hogy a gyerekeim sorsáról döntő dr. Baitz Andrea bíró és felperesi ügyvéd megérezze, hogy ez az ügy – törvényeinkkel összhangban, továbbá a törvényes nemzetközi jogérvényesítés előkészítéseként – már most nyilvános és nem belterjes csepeli bírósági mutyi. Köszönet a Blikknek, az Átlátszónak és az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórumnak.

2017. 05. 24-én – működő jogállamban – TILOS lenne tárgyalást tartani és a pert folytatni, mert jelen ügyben
- nincs felperesi ügyvédnek törvényes meghatalmazása;
- nincs perindításra alkalmas keresetlevél;
- nincs felperes személyazonossága tisztázva, így pl. a neve (jelen perben NŐI néven lép fel „apaként”), a lakóhelye (hol közintézményi címet ad meg, hol olyan külföldi címet, ahonnan nem idézhető, máskor külföldi hotelt, vagy egyáltalán semmit, az egyetlen elérhetőség a felperesi ügyvéd NAV feketelistás címre bejegyzett irodájának a címe), változik az anyja leánykori neve, változik a születési helye, nem tisztázottak a jövedelmi viszonyai. A bíró – törvényi kötelességeit megszegve, felperesi ügyvéd jogellenes kérésére – zártan kezeli előttem felperes állítólagos személyazonosító okmányának másolatát.
- Továbbá – az Alaptörvény, törvényeink és a nemzetközi jogforrások szerint is – a gyermekek és nők jogai és a házasság intézménye kiemelten védettek.
- Tehát jelen perben – törvényeink betartása esetén – a bíróság nyomban, de legkésőbb 2012. 10. 02-ig köteles lett volna idézés kibocsátása nélkül elutasítani a perindításra alkalmatlan keresetlevelet.

- Továbbra is kérdezem – A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE VONATKOZÓ KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉSKÉNT -, hogy a csepeli bíróságon kötelezőek-e a törvények, így pl. az Alaptörvény, a Bszi., a Pp., a Ptk., a törvénnyel kihirdetett nemzetközi egyezmények, stb. . Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
- Folyhat-e törvényesen per, így pl. tarthat-e a bíró tárgyalást perindításra alkalmas keresetlevél és törvényes felperesi ügyvédi meghatalmazás és a régóta lejárt határidejű közérdekű adatigénylések törvényileg kötelező megválaszolása NÉLKÜL, alperesi igazolási kérelem ellenére, alperes jogforrásokkal alátámasztott jogi érvei semmibe vételével?
- A gyakorlatban megengedett-e a csepeli bíróságon a jelen ügyben is már az ügy kezdetén előfordult jogellenes bírócsere? Miközben – a Bszi.-ben foglalt törvényi kötelezettség ellenére – a vonatkozó bírósági ügyelosztási rend nincs közzétéve a központi bírósági honlapon!
- Pernyertességet biztosít-e a felperesi oldalnak, hogy – annak ellenére, hogy az ügyvédi törvény megfelelő irodahelyiség meglétét írja elő – NAV feketelistás címre tudott magának működési engedélyt intézni. A NAV feketelista az állami adóhatóságnál nyilvántartott, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezők listáját jelenti. Továbbá az is köztudomású, hogy a felperesi ügyvéd azzal a felhívással hirdeti honlapján szakterületként a kiskorúak jogellenes külföldre vitelére vonatkozó joganyagot, hogy a tájékoztatás nem feltétlenül felel meg a hatályos jognak.
- A CSEPELI BÍRÓSÁG – JOGELLENESEN – BIZTOSÍT-E JOGOKAT OLYAN FANTOM FELPERESNEK GYERMEKEKKEL KAPCSOLATBAN, AKINEK A SZEMÉLYAZONOSSÁGA – JOGELLENESEN – ÉVEK ÓTA TISZTÁZATLAN?
- A csepeli bíróságon a dr. Hadházy Ákos társelnök úr által feltárt korrupciós prémiumból az én ügyemet intézők közül kik részesültek, továbbá kik vettek részt áldozathibáztatás elleni érzékenyítésen?
- Köteles-e a bíró – törvényi kötelességével összhangban (Be. 171. § (2) bekezdés) – feljelenteni felperesi ügyvéd törvénytelenségeit?
- Köteles-e bíróság megválaszolni érdemben, törvényesen a közérdekű adatigényléseket?
- Köteles-e bíróság érdemben, törvényesen intézni az igazolási kérelmeket, alperesi egyezségi javaslatot?

Előkészítés alatt van, hogy hamarosan – törvényes eszközként – az ügyvédi nemzetközi szervezetekhez, pl. CCBE, UIA, IBAHRI fordulunk.
- Esetemben felperesi ügyvéd nem hiszi el, hogy nemzetközi reflektorfénybe kerül a jogellenes eljárása. Valószínűleg azt gondolhatja felperesi ügyvéd, hogy az, hogy dr. Bánáti János kamarai elnök köztudomásúan kilátogatott a labdarúgó mérkőzésére és mégsem jelentett be elfogultságot és megtagadta a kamarai vizsgálatot mindig védettséget fog jelenteni felperesi ügyvéd törvénytelenségeihez, felperesi ügyvéd nyilván töretlenül bízik a belterjes magyar mutyiban.

Ám dr. Bánáti János elnök úr és dr. Szecskay András alelnök úr nemzetközi fórumokon is szerepet vállal! Idézek alábbi dokumentumból: Memorandum on Mutual Recognition of Lawyers’ Cross Border Continuing Professional Development 16/09/2016 - http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_...
Considering that CPD activities help to guarantee the competence and independence of lawyers, which also contributes to strengthening democracy and THE RULE OF LAW;
Ezt a dokumentumot maga dr. Bánáti János elnök úr és dr. Szecskay András alelnök úr írták alá.
- Így előkészületben van egy magyar és angol nyelvű megkeresést dr. Bánáti János elnök úr és dr. Szecskay András alelnök úr részére, másolatban a Council of Bars and Law Societies of Europe vezetősége felé, hogy megkérdezzük, hogy milyen módon garantálja a kamara a magyar ügyvédség törvényes eljárását gyermekjogi témákban. Kap másolatot az igazságügyi biztos is, hiszen Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős uniós biztos a következőket nyilatkozta: „Az Európai Bizottság az uniós jog valamennyi területén azon munkálkodik, hogy Európa-szerte védelmezze az alapvető jogokat. Ez magában foglalja a gyermekek jogainak védelmét …, hiszen az alapvető jogok mindenkit megilletnek.” (http://europa.eu/rapid/press- release_IP-17-1336_hu.htm)
- A megkeresésben kérdésként szerepel majd, hogy mi a hivatalos kamarai álláspont az ügyvédi fegyelmi eljárásrenddel kapcsolatban, amelynek anomáliáit maga az ügyvédszakma is számos fórumon kritizálja és hogy – törvényi kötelesség ellenére – miért nem adnak választ a nyilvános, gyermekjogi közérdekű adatigénylésre. http://kimittud.atlatszo.hu/request/gyer...
- Bízom abban, hogy törvényes védekezésem eredményeként felperesi ügyvéd rájön arra, hogy a gyerekeim elleni törvénytelen hajtóvadászatát - törvényi kötelességével összhangban - abba kell hagynia!

A korábban benyújtott közérdekű adatigényléseimre is várom – a törvényi kötelességgel összhangban – a törvényes, érdemi válaszokat.
Jelen nyilvános közérdekű adatigénylés előkészítő irat a törvényes nemzetközi jogérvényesítéshez, pl. ALAPJOGI PANASZHOZ az EURÓPAI BIZOTTSÁG és az EURÓPAI PARLAMENT PETÍCIÓS BIZOTTSÁGA felé, amely gyermekjogi kérdésekkel kiemelten foglalkozik
A segítő együttműködést előre is köszönöm. Törvényileg kötelező törvényes eljárásukat továbbra is kérem, amely esetén kicsi gyermekeim ügye hamar megoldódna.
Valamennyi korábbi beadványomat fenntartom!
Valamennyi észrevétel ismeretlen tettes(ek) ellen irányul.
2017. 05. 24. dr. Hidasi Edit

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Osztály S
Országos Bírósági Hivatal


Attachment v laszlev l 2017 06 01.pdf
218K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Hidasi Edit:
Csak a(z) Országos Bírósági Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei