OBH-nak - Legyen-e a bírónak tényleges EGYÉNI FELELŐSSÉGE a munkavégzése tekintetében?

dr. Hidasi Edit küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Bírósági Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Országos Bírósági Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Országos Bírósági Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: dr. Hidasi Edit

Delivered

dr. Handó Tünde elnök asszonynak, Országos Bírósági Hivatal (OBH)
dr. Darák Péter elnök úrnak, Kúria

tárgy: Legyen-e a bírónak tényleges EGYÉNI FELELŐSSÉGE a munkavégzése tekintetében?

másolatban:
- a jogállamiságért küzdő Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum
- Apák az Igazságért Egyesület, amely folyamatosan tematizálja a gyermekeket érintő jogállamisági anomáliákat és nyeri a kártérítési pereket
- sajtó

Tisztelt dr. Handó Tünde elnök asszony!
Tisztelt dr. Darák Péter elnök úr!
Tisztelt Jogász kollegák!

Hivatalba lépésükkor mélyreható, jogállami reformokat ígértek.
- Elnök asszony meg is hirdette a „szolgáltató”, az „időszerű”, a „magas színvonalú”, a „gyermekbarát”, az „áldozathibáztatás ellen érzékenyített” igazságszolgáltatás programját, továbbá Elnök asszony kiemelt stratégia célkitűzése a bírói integritás, a bírósági ügyelosztási rendek kérdése. Továbbá Elnök asszonyról a sajtó gyakran említi, hogy a vezetői elvárásokat is kiemelt hangsúllyal kezeli.
- Elnök úr is tudományos igényességgel próbálja megközelíteni az ítélkezési gyakorlatot.
- Mindez nagyon tiszteletre méltó.

Mégis saját, kicsi gyermekeimet érintő, számunkra sorsdöntő, ám jogilag nagyon egyszerű ügyünkben, „summa cum laude” minősítésű jogi diplomával még annak az alaptörvényi rendelkezésnek sem tudok ÖTÖDIK ÉVE érvényt szerezni, hogy A BÍRÓ A TÖRVÉNYNEK ALÁRENDELTEN FÜGGETLEN. Mindig alapos jogi érveléssel hivatkozom a törvényeinkre, a nemzetközi esetjogra, a Kúria döntéseire, a vezetői iránymutatásokra, így Elnök asszony fenti célkitűzéseire és Elnök úr tudományos munkásságára is, mégis a mi ügyünkben jelenleg még remény sincs a törvényes bírósági eljárásra.

Hogy mennyire egyszerű az ügyünk? Ne haragudjanak meg, hogy ilyen egyszerűen kérdezek, hiszen biztos vagyok benne, hogy ismerik a helyes, jogállami választ. A kérdés az, hogy segítenek-e, ahogy törvényi kötelességük lenne, a törvényesség biztosításában.
- KÖTELES-E SZEMREVÉTELEZNI A BÍRÓ A KERESETLEVELET A PER KEZDETÉN? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
- KÖTELES-E A BÍRÓ IDÉZÉS KIBOCSÁTÁSA NÉLKÜL ELUTASÍTANI A KERESETLEVELET, HA AZON SZEMBETŰNŐEN HAMIS A FELPERESI NÉV ÉS SZEMBETŰNŐEN HIÁNYZIK A FELPERESI LAKÓHELY? Igen? Nem? (Jogállami válasz: igen!)
- A BÍRÓ ÉS AZ INDOKLÁS NÉLKÜL BECSERÉLT BÍRÓ KOLLEGÁI FELMENTHETIK-E FELPERESI OLDALT AZON TÖRVÉNYI KÖTELESSÉG ALÓL, HOGY TÖRVÉNYES, PERINDÍTÁSRA ALKALMAS KERESETLEVELEKET KELLJEN BEADNIUK TÖRVÉNYES, TELJES KÖRŰEN VALÓS ADATOKKAL? Igen? Nem? (Jogállami válasz: nem!)
- Dönthet-e úgy dr. Baka András (Bálint) bíró úr tanácsa, hogy ha már az alsóbb fokú bíróságok nyilvánvalóan jogellenesen jártak el, akkor ŐK IS VÉGLEGESÍTIK – maguk is botrányosan törvénytelenül - a mintegy 4 millió Ft-os, alperessel szemben jogellenesen megítélt károkozást? (Jogállami válasz: nem!)
- Lehet-e ugyanazon felperesnek NÉGYFÉLE neve egyszerre az ügyben? (Jogállami válasz: nem!)
- MEGVÁLTOZHAT-E FELPERES ANYJÁNAK LEÁNYKORI NEVE? (Jogállami válasz: nem!)
- MEGVÁLTOZHAT-E FELPERES SZÜLETÉSI HELYE? (Jogállami válasz: nem!)
- LAKÓHELY FELTÜNTETÉSE NÉLKÜL, KAMU LAKCÍMEKKEL (pl. közintézményi cím, külföldi hotel) felperes perelhet-e törvényesen? (Jogállami válasz: nem!)
Fentieket a SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatigénylésként is kérdezem.

Mégis pl. Elnök úr semmilyen jogforrással alá nem támasztott, az interneten nyilvános álláspontja szerint – törvényi kötelessége és tudományos munkássága ellenére – a Kúrián az ügyemben eljáró bírótól (egyébként dr. Baka András (Bálint) bíró úrtól) Elnök úr nem követeli meg, hogy elolvassa beadványt!
- Így a gyakorlatban – az ügyünkben – az eljáró bírói tanács nem köteles ismerni/alkalmazni a törvényeket, a nemzetközi esetjogot, a Kúria döntéseit, de még a tanácselnöknek a beadványomban több tíz oldalon kifejtett saját munkásságát sem!
- A Kúria döntése szerint fizessem meg egy jogellenesen azonosítatlan fantomnak a botrányosan törvénytelenül megítélt mintegy 4 millió Ft-ot, vagy árverezzék el jogellenesen a gyerekeim otthonát, kerüljenek a köztudomásúan szörnyűséges magyar állami gondozásba!
- Mert Elnök úr semmivel alá nem támasztott kinyilatkoztatása alapján nincs mód arra a gyakorlatban, hogy dr. Baka András (Bálint) bíró úr vagy a tanácsa másik két tagja elolvassa a beadványomat a társadalmi szinten kiemelt juttatásaikért!
- Ezt a jogellenes bírósági szemléletet a Fővárosi Törvényszék elnöke is megerősítette interneten nyilvános, egyébként jogellenes, jogállamban elfogadhatatlan válaszában, mely szerint perújítás során sincs garancia arra, hogy a bíró legalább a keresetlevél fedőlapját elolvassa!
- Bízom benne, hogy Elnök asszony – összhangban a törvény előtti egyenlőség alaptörvényi követelményével – azonnal megindítja az integritási vizsgálatokat ezen, a törvényben biztosított ügyféli jogok mellett a bírói integritást is semmibe vevő válaszok miatt.

Egyébként a Kúria társadalmi megítélése rendkívül ellentmondásos.
- A nemrégiben tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Jávor István korrupciókutató tárta fel, hogy megtörtént, hogy a bíróság számára a nettó több volt, mint a bruttó és a nyilvánvalóan törvénysértő döntést hozó bírót kinevezték a Kúriára.
- Sokakat megdöbbent, hogy a móri mészárlás ügyében tévesen, ártatlan embereket elítélő bírót szintén előléptették, ez a bíró is a legmagasabb bírói fórumon folytathatta. Ha lenne halálbüntetés, ezen ártatlanul elítéltek halottak lennének.
- A reformbírók által alapított, a jogállami igazságszolgáltatásért küzdő Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum internetes oldaldalán napi szinten számol be durván aggályos anomáliákról, a Lomnici-Baka korszak örökségéről és a jelenlegi visszásságokról is.
- Mind Lomnici, mind Baka bíró urak a Kúrián ítélkeznek. Baka bíró úr többször nyilatkozott arról, hogy tisztességesnek kell lenni és látszani is. Baka bíró úr tanácsa döntött arról, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamara tisztújításánál nem szükséges aggálymentes szavazatszámlálást biztosítani, továbbá kapott már nyilvánosan olyan kritikát mástól is, hogy a Baka bíró úr által vezetett kúriai tanács döntése egyértelműen tükrözi, hogy nyilvánvalóan nem olvasták az ítélkező bírák az ügyiratot. Mindeközben a magyar adófizetők mintegy 30 millió Ft-ot költöttek Baka bíró úr sérelmeinek kompenzálására.

A magyar jogállamiság mai helyzete, a súlyos jogállamisági hiányosságok állandó téma mind külföldön, mind belföldön, így elképzelhető, hogy ez a választási kampányban is téma lesz. Már publikusak a 2018-as választási kampányra vonatkozó első hírek. Semjén Zsolt ősztől „eksztatikussá váló" kampányra számít, amit az tesz majd brutálissá, hogy a választások tétje az ellenzék számára a „puszta megmaradás" – idézi az interjút az MTI.

A SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérdezem, hogy tervezik-e bevezetni – törvényi kötelességükkel összhangban - A JOGÁLLAMI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁST, így pl. A BÍRÓ SZAKMAI ALKALMASSÁGÁRA ÉS FEGYELMI, BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGÉRE VONATKOZÓ JOGANYAG ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁT. Ez természetesen nem jelentené a „bírói függetlenség” csorbulását, hiszen az Alaptörvény szerint a bíró A TÖRVÉNYNEK ALÁRENDELTEN független. A jogállami igazságszolgáltatás biztosítása sokak, pl. az áldozathibáztató családjogi ítélkezés által meggyötörtek, a devizahitelesek, más jogkereső társadalmi rétegek életébe hozhatna reményt, így biztosan nagyon népszerű intézkedés lenne.

A KIEGYEZÉSKORI TÖRVÉNYKEZÉS KOMOLYAN VETTE A TÖRVÉNY ELŐTTI EGYENLŐSÉGET.
- Az 1871. évi VIII. törvénycikk a bíró egyéni felelősségén alapult, amelyről a bírói testülettől elkülönült, független fórum döntött. A bírói műhibákat, törvényszegéseket nem lehetett eltussolni, azok elszenvedői kártérítést kaptak, amely magas színvonalú ítélkezést eredményezett. Ebben az időben a törvényességet maguk a bírók saját maguktól önként megkövetelt szakmaisága is garantálta, hiszen biztosak lehettek törvényszegéseik törvény szerint kötelező szankciójában.
- AZ EGYÉNI BÍRÓI FELELŐSSÉGET A RÁKOSI KORSZAK SZÜNTETTE MEG, AMELY AZÓTA IS ÍGY MARADT. Ma is törvény teszi ugyan kötelezővé a lelkiismeretes bírói eljárást, esküvel megerősítetten, ám a bíró is ember, aki pontosan tudja, hogy nincs ténylegesen érvényre jutó egyéni bírói felelősségük. A bíró valójában bármiféle, így tényleges törvényességi kontroll nélkül járhat el. A bíró szakmai alkalmasságára és fegyelmi, büntetőjogi felelősségére vonatkozó joganyag csak esetlegesen jut érvényre. Pl. a digitális korban valójában kénye-kedve szerint írhatja a bíró jegyzőkönyveket, amelyek sorsdöntőek lehetnek. Sőt pl. ügyemben – törvényi kötelesség ellenére - a Kúrián sem kaptam jegyzőkönyvet, többszöri kérésre sem. Továbbá a bíró kollegák döntenek társuk elfogultságáról a gyakorlatban – jogellenesen - sokszor kiüresítve azt a törvényi rendelkezést, hogy bíróként nem járhat el, aki az ügy tárgyilagos megítélésére nem képes, bármi okból. Nincs valós szankciója a joggyakorlatban, ha bíróság veszi semmibe a törvényi határidőket. Ítélkező tevékenységük során gyakori az elnagyolt, sokszori jogforrási hivatkozással alá sem támasztott, így quasi önkényes bírói kinyilatkoztatás. A rendszerszintű, köztudomású, sajtónyilvános aggályokat hosszasan lehetne sorolni. A jogállami igazságszolgáltatásért törvényes eszközökkel küzdő Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum internetes oldalán rendszeresen bemutatják az igazságszolgáltatást érintő jogállamisági anomáliákat. Mindeközben a Transparency International adatai nyomán Magyarország korrupciós mutatói folyamatosan romlanak. ENSZ kutatás szerint a korrupciós fertőzöttség az igazságszolgáltatást kiemelten érinti. A magyar jogállamisági anomáliák mind Magyarországon, mind nemzetközi fórumokon széles körben ismertek.

Ezért a SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKRE vonatkozó közérdekű adatigénylésként kérdezem, hogy TERVEZIK-E, HOGY VISSZAÁLLÍTJÁK TARTALMÁBAN AZ EGYÉNI BÍRÓI FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ 1871. ÉVI VIII. TÖRVÉNYCIKK JOGÁLLAMI SZABÁLYRENDSZERÉT. Ez a jogkereső polgárok számára kiemelkedő jelentőségű, történelmi léptékű, jogállami intézkedés lenne. Magyarország – az Alaptörvény szerint – már most is jogállam, mégis – pl. ügyünkben – a bíróknak még a harmadéves jogi egyetemi tananyagot sem kell ismerniük/alkalmazniuk és ennek rájuk nézve semmi következménye.

Bírósági ügye bárkinek bármikor lehet, akár teljesen váratlanul és élete alapjait érintően. Így társadalmi szinten fontos életminőségi tényező, hogy milyen az igazságszolgáltatás törvényessége.
- A gyermekeimet is érintő ügyünket – a törvény szerint – legfeljebb 30 napon belül kellett volna a bíróságnak lezárnia, a perindításra alkalmatlan keresetlevelet kötelezően elutasítania. Ez a határidő 2012. 10. 02-án!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (NÉGY ÉS FÉL ÉVVEL EZELŐTT!!!!!!!!!!!!!) lejárt. Azóta gyötörnek botrányos és brutális törvénytelenséggel, mert jogász édesanyaként gyermekeim ügyében törvényességet mertem jogi érvekkel, pontos jogforrási hivatkozásokkal kérni! És a bennünket jogellenesen támadó ügyvéd is látja, hogy nincs törvényességi követelmény!

Továbbá nagyon szépen kérem, hogy – törvényi kötelességükkel összhangban (Bszi. 11. § (1) bekezdés) – tegyék közzé teljes körűen a bírósági ügyelosztási rendeket, hiszen pl. – esetünkben is – többször előfordult semmivel alá nem támasztott, jogellenes bírócsere is. A törvényi kötelességgel összhangban szükséges biztosítaniuk a szignálások, átszignálások törvényességének ellenőrizhetőségét!

Válaszaikat – amelyeket törvényi kötelességük megadni – érdeklődés övezi. Közérdekű adatigényléseimet az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórum közzéteszi internetes oldalán, köszönet érte.

Jelen nyilvános közérdekű adatigénylés előkészítő irat a törvényes nemzetközi jogérvényesítéshez, pl. ALAPJOGI PANASZHOZ az EURÓPAI BIZOTTSÁG és az EURÓPAI PARLAMENT PETÍCIÓS BIZOTTSÁGA felé, amely gyermekjogi kérdésekkel kiemelten foglalkozik.
- Ki fogok térni arra, hogy ma Magyarországon – kicsi gyermekeket érintő ügyünkben, törvényi kötelesség ellenére – nem számít a törvény, amit a bíró önként is köteles lenne ismerni/alkalmazni, nem számítanak az alperesi jogi érvek és mindezek miatt kicsi gyermekek veszíthetik el az otthonukat jogellenesen és kerülhetnek jogellenesen a köztudomásúan szörnyűséges magyar állami gondozásba.
- Bízom benne, hogy nemzetközi fórumokon sikerül törvényes eszközökkel leállítani a bennünket botrányos és brutális törvénytelenséggel támadó ügyvéd jogsértéseit.

Korábban benyújtott közérdekű adatigényléseimre is várom – a törvényi kötelességgel összhangban – a törvényes, érdemi válaszokat.

A segítő együttműködést előre is köszönöm.
Valamennyi észrevétel ismeretlen tettes(ek) ellen irányul.
2017. 03. 28. dr. Hidasi Edit

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Osztály S
Országos Bírósági Hivatal


Attachment v laszlev l.pdf
269K Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő dr. Hidasi Edit:
Csak a(z) Országos Bírósági Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei