Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Sztupák Szilárd Zsolt, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

OEVK eredmények XML formátumó adatbázisának elérése

Sztupák Szilárd Zsolt küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Választási Iroda részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Sztupák Szilárd Zsolt to read a recent response and update the status.

Feladó: Sztupák Szilárd Zsolt

Delivered

Tisztelt Nemzeti Választási Iroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Országgyűlési képviselők 2018-as, 2014-es valamint 2010-es választásának a 100%-os feldolgozottságához kapcsolódó XML formátumú adatbázisát, valamint a hozzá kapcsolódó dokumentációt, ugyanabban a formátumban, ahogy azt az NVI VIP szolgáltatást használók elérhették a választás közben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 12.

Üdvözlettel:
Sztupák Szilárd Zsolt

Hivatkozása ide

Feladó: Választási Információs Szolgálat
Nemzeti Választási Iroda


Attachment image001.png
12K Download


Tisztelt Sztupák Szilárd Zsolt Úr!

A Nemzeti Választási Irodához intézett elektronikus megkeresésre az
alábbiakról tájékoztatjuk.

A 2018. évi országgyűlési képviselő választás részletes eredményeit
honlapunkon [1]itt találja, vagy az adatokat tovább feldolgozható (excel)
formátumban [2]erről a linkről tudja letölteni.

A korábbi országgyűlési választások eredményadatai a [3]www.valasztas.hu
honlapon a „választások, népszavazások” menüponton belül az „országgyűlési
választások” címszó alatt érhetők el a kívánt választás évének
kiválasztásával. Ezen adatok tovább feldolgozható formátumban [4]erről a
linkről tölthetők le.

Választásokkal kapcsolatos további kérdését a Nemzeti Választási Iroda
(1054 Budapest, Alkotmány utca 3.) 36-1-795-3310 telefonszámán vagy a
[5][Nemzeti Választási Iroda request email] e-mail címen teheti fel.

Tisztelettel

 

[6]Leírás: VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS
NVI_logovaltozatok_kicsi_szines_1_300dpi SZOLGÁLAT

1054 Budapest, Alkotmány utca
3.

Telefon: +36 1 795 3310

E-mail: [7][Nemzeti Választási Iroda request email]

[8]www.valasztas.hu

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Sztupák Szilárd Zsolt, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Sztupák Szilárd Zsolt:
Csak a(z) Nemzeti Választási Iroda munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei