OGY képviselők adóstatisztika

Kormanik Soma küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére

Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Kormanik Soma

Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Szeretném kérni elektronikus (excel) formátumban a:
-> 2014. január 1.-2014. december 31. a Magyar Országgyűlési képviselő címmel rendelkező képviselő magánszemélyek, összesített (egyedi azonosítást lehetettlenné tevő adatoktól mentes)
-> 2014. adóévhez tartozó a személyi jövedelemadó, a járulék, a külön adó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről szóló 1453-as nyomtatvány összesített adatait.
-Kifejezetten az A-B-C lapok 1-17; 19-30; 32-33; 34-38; 39-47; 48-50; 51-70; 80-83; 85-86; 87-88 sorok összevont adatait.

Kérem, hogy az adatok összesítése során a végleges az esetleges önellenőrzést követő állapotot vegyék figyelembe. A 2015. december 31. után benyújtott önellenőrzéseket hadják figyelmen kívül.
Továbbá kérem, hogy tájékoztassanak az adatok generálása során figyelembe vett magánszemélyek számáról, összesített bevallások darab számáról típusonként.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 7.

Üdvözlettel:

Kormanik Soma

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Központ
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

Hivatkozása ide

Feladó: NAV Közérdekű bejelentések
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatigénylő!

2016. február 7-én benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban alábbiakról tájékoztatom.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 5. pontja szerint közérdekű adat a közfeladatot ellátó szerv által kezelt és tevékenységére vonatkozó, vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett adatok közül különösen a hatáskörére, illetékességére, szervezeti felépítésére, szakmai tevékenységére, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Az Ön által kért adatok fentiek alapján nem minősülnek közérdekű adatnak.

Az Infotv. 3. § 6. pontja szerint közérdekből nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Az országgyűlési képviselők személyi jövedelemadó, járulék, külön adó, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás kötelezettségeiről, helyesbítéséről, önellenőrzéséről szóló összesített adatok nem minősülnek közérdekből nyilvános adatnak, mivel azok nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény nem rendeli el, így a kért adatokat nem áll módomban megadni.

Tájékoztatom továbbá arról, hogy fentiekben foglaltak kapcsán az Infotv. 31. §-ában foglaltak szerint bírósághoz fordulhat.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2016. február 17.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kormanik Soma:
Csak a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

hálapénz

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Celichowski Jerzy által

különadó

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Karsai Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei