oltó orvosok felelőssége az oltások beadása, után követése, OKNE bejelentése kapcsán

Balla Zsuzsanna küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Balla Zsuzsanna

Tisztelt Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

Azon adatokat, amelyek feltárják az oltásokat adó orvosok, oltásokkal kapcsolatos felelősségét, kiemelten az oltás után nem kívánt eseményekre, azok lejelentésére, után követésére, valamint kártérítésére vonatkozóan

Kérek adatot, hogy 2011. január 1-től a mai napig, hány OKNE bejelentést tettek oltó orvosok.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 10.

Üdvözlettel:

Balla Zsuzsanna

Hivatkozása ide

Feladó: Végh Ilona
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal


Attachment KMBT25020160125105457.pdf
217K Download View as HTML


Tisztelt Balla Zsuzsanna!

Csatoltan megküldöm fenti tárgyú, JKF/831-2/2016. iktatószámú levelünket.

Tisztelettel:

Szabóné Végh Ilona
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Járványügyi és Kórházhigiénés Főosztály
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
telefon: + 36 1/476-1279
telefax: + 36 1/215-5311
e-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Balla Zsuzsanna

Tisztelt Végh Ilona!

Köszönettel vettem válaszukat, amelyet azonban nem áll módomban elfogadni, kérem válaszukat megadni a következőkre:

- Önök hivatkoznak arra, hogy önkormányzati és állami kézben lévő adatokat lehet kikérni, azonban a hatályos rendelkezések alapján a gyerekorvosi rendelőket és rendeléseket az önkormányzatok tartják fenn, így adatigénylésemre releváns választ kérek.

- Mely szankció alkalmazható a gyerekorvosra, ha az OKNE bejelentést nem teszi meg vagy nem a valóságnak megfelelően teszi meg?

- Eü. Tv. 58§ (10) kapcsán kérem fejtsék ki: a halott gyerek hogyan tud kártérítést igényelni, illetve a csecsemőnek mikor születhet gyermeke?

Üdvözlettel:

Balla Zsuzsanna

Hivatkozása ide

Feladó: Végh Ilona
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal


Attachment KMBT25020160126110451.pdf
166K Download View as HTML


Tisztelt Balla Zsuzsanna!

Csatoltan megküldöm fenti tárgyú, JKF/829-2/2016. iktatószámú levelünket.

Tisztelettel:

Szabóné Végh Ilona
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Járványügyi és Kórházhigiénés Főosztály
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
telefon: + 36 1/476-1279
telefax: + 36 1/215-5311
e-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Végh Ilona
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal


Attachment KMBT25020160126111512.pdf
352K Download View as HTML


Tisztelt Balla Zsuzsanna!

Csatoltan megküldöm fenti tárgyú, JKF/823-2/2016. iktatószámú levelünket és annak mellékletét.

Tisztelettel:

Szabóné Végh Ilona
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Járványügyi és Kórházhigiénés Főosztály
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
telefon: + 36 1/476-1279
telefax: + 36 1/215-5311
e-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Kiss Andrea hozzászólt ()

Gratulálok a megküldött válaszokért.Nesze semmi fogd meg jól.
(7)56 A védőoltást követő nemkívánatos eseményeket, beleértve az oltási reakciókat (mellékhatásokat) és oltási baleseteket
a)57 az oltó-, illetve észlelő orvos a járási hivatalnak és egyidejűleg az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek,
b)58 a járási hivatal a kormányhivatalnak,
c)59 a kormányhivatal az OEK-nak haladéktalanul jelenti.
(8)60 A kormányhivatal a (7) bekezdés szerinti esetet kivizsgálja, és annak eredményéről az OEK-et tájékoztatja. Saját tapasztalatból mondom,hogy
1,az oltó orvos soha nem jelenti le a nem kívánatos eseményeket,
2,ha mégis az OKNE simán eltusolja,véletlen egybeesésnek nyilvánítva.Sajnos jelenleg a "hatalom"olyan szinten ragaszkodik a diktatórikus oltási rendhez,hogy az már gyalázat.Ezt pedig mind a mi befizetett adónkból erőszakolják ránk!

Link to this

Feladó: Végh Ilona
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal


Attachment KMBT25020160208085815.pdf
200K Download View as HTML


Tisztelt Balla Zsuzsanna!

Csatoltan megküldöm fenti tárgyú, JKF/831-4/2016. iktatószámú levelünket.

Tisztelettel:

Szabóné Végh Ilona
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Járványügyi és Kórházhigiénés Főosztály
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
telefon: + 36 1/476-1279
telefax: + 36 1/215-5311
e-mail: [email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Balla Zsuzsanna:
Csak a(z) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei