Oltóanyagok bevezetésével és az utánkövetési vizsgálatok részleteivel kapcsolatban

Aczél Gergő küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet Budapest részére

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet Budapest nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Aczél Gergő

Delivered

Tisztelt Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet Budapest!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Kérem oltóanyag megnevezéssel tételesen, annak bevezetésének időpontjával és az utánkövetési vizsgálat időtartamával illetve eredményeivel felsorolva közölni szíveskedjen, hogy az 1998 január 1. óta a magyar nemzeti immunizációs programba bevezetett kötelező és ajánlott alkalmazásra szánt összes védőoltásokkal kapcsolatban:

a. milyen populációs vizsgálati paraméterek indokolták adott vakcinák bevezetését,
b. milyen hazai hatékonysági és biztonságossági utánkövetési vizsgálatokat folytattak le a populációs alkalmazás megkezdésekor és azt követően,
c. mennyi ideig tartott a monitorozás,
d. ki és hol végezte ezeket a vizsgálatokat,
e. hol jelentek meg ezek az eredmények?

2. Kérem a nemzeti immunizálási sémába bevezetett új védőoltások pontos megnevezését, gyártóját és bevezetésnek időpontját, a kívánt vizsgálatokkal (farmakovigilanciai paraméterekkel együtt) részletezve megadni szíveskedjen.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. április 17.

Üdvözlettel:
Aczél Gergő

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Ujvári Györgyi

Tisztelt Aczél Gergő!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás 85/E. § e), h), l)-n) alpontjai alapján a kérdések megválaszolása az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár feladatkörébe tartozik.

Dr. Vályi-Nagy István főigazgató megbízásából

Tisztelettel,
Dr. Ujvári Györgyi
Osztályvezető
DÉL-PESTI CENTRUMKÓRHÁZ - ORSZÁGOS HEMATOLÓGIAI ÉS INFEKTOLÓGIAI INTÉZET
Jogi és Igazgatási Osztály
Tel: +36-1-455-5700/1438
Fax: +36-1-216-1493

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Aczél Gergő:
Csak a(z) Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet Budapest munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei