Oltóanyagok bevezetésével és az utánkövetési vizsgálatok részleteivel kapcsolatban

Aczél Gergő küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Aczél Gergő

Delivered

Tisztelt Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1. Kérem oltóanyag megnevezéssel tételesen, annak bevezetésének időpontjával és az utánkövetési vizsgálat időtartamával illetve eredményeivel felsorolva közölni szíveskedjen, hogy az 1998 január 1. óta a magyar nemzeti immunizációs programba bevezetett kötelező és ajánlott alkalmazásra szánt összes védőoltásokkal kapcsolatban:

a. milyen populációs vizsgálati paraméterek indokolták adott vakcinák bevezetését,
b. milyen hazai hatékonysági és biztonságossági utánkövetési vizsgálatokat folytattak le a populációs alkalmazás megkezdésekor és azt követően,
c. mennyi ideig tartott a monitorozás,
d. ki és hol végezte ezeket a vizsgálatokat,
e. hol jelentek meg ezek az eredmények?

2. Kérem a nemzeti immunizálási sémába bevezetett új védőoltások pontos megnevezését, gyártóját és bevezetésnek időpontját, a kívánt vizsgálatokkal (farmakovigilanciai paraméterekkel együtt) részletezve megadni szíveskedjen.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. április 17.

Üdvözlettel:
Aczél Gergő

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)

Iktatószám: 29196-1/2018/JEÜEGYH                                

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

Aczél Gergő

részére

[1][FOI #10981 email]

 

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján benyújtott közérdekű
adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatom.

 

Közérdekű adatigénylésében kérte megküldeni, hogy „1. Kérem oltóanyag
megnevezéssel tételesen, annak bevezetésének időpontjával és az
utánkövetési vizsgálat időtartamával illetve eredményeivel felsorolva
közölni szíveskedjen, hogy az 1998 január 1. óta a magyar nemzeti
immunizációs programba bevezetett kötelező és ajánlott alkalmazásra szánt
összes védőoltásokkal kapcsolatban: a. milyen populációs vizsgálati
paraméterek indokolták adott vakcinák bevezetését, b. milyen hazai
hatékonysági és biztonságossági utánkövetési vizsgálatokat folytattak le a
populációs alkalmazás megkezdésekor és azt követően, c. mennyi ideig
tartott a monitorozás, d. ki és hol végezte ezeket a vizsgálatokat, e. hol
jelentek meg ezek az eredmények? 2. Kérem a nemzeti immunizálási sémába
bevezetett új védőoltások pontos megnevezését, gyártóját és bevezetésnek
időpontját, a kívánt vizsgálatokkal (farmakovigilanciai paraméterekkel
együtt) részletezve megadni szíveskedjen.”

 

Tájékoztatom, hogy a tudományos evidenciákra épülő nemzetközi ajánlások
nem tartalmaznak a közérdekű adatigénylés 1. pontjában foglaltak szerinti
paramétereket, vizsgálatokat, monitorozást, tehát ennek megfelelően a
kérdés nem értelmezhető, ilyen vizsgálatok nem történtek, így azok
eredményéről tájékoztatást nem tudunk adni.

 

Az engedélyezés, illetve a közérdekű adatigénylés 2. pontja szerinti
vizsgálatok nem tartoznak az Emberi Erőforrások Minisztériumának feladat
és hatáskörébe, így az Emberi Erőforrások Minisztériuma az
adatigénylésében kért adatokkal nem rendelkezik.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

 

Budapest, 2018. május
18.                                                              

 

 

Tisztelettel,

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Kiss Andrea hozzászólt ()

Már csak ilyen szerényen írják alá,emberi erőforrás minisztérium....de cuki....de válaszolni azt nem tudnak semmire.Minősíthetetlen banda!

Link to this

Aczél Gergő hozzászólt ()

Éljen az államalapítás ünnepe, éljen az ország és a rendszer.

Büszkék lehetünk..
Aczél.

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Aczél Gergő:
Csak a(z) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei