Önkormányzat által kezelt közutak hossza

Csárdi-Braunstein János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Apátistvánfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Csárdi-Braunstein János

Delivered

Tisztelt Apátistvánfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az önkormányzat kezelésében (annak területén) lévő közutak hossza, valamint azokból mennyi a pormentes burkolatú-, makadám- és földút aránya.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 29.

Üdvözlettel:
Csárdi-Braunstein János

Hivatkozása ide

Feladó: Csárdi-Braunstein János

Delivered

Tisztelt Apátistvánfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján az adatigénylésre 15 napon belül eleget kell tenni. A határidő egy héttel ezelőtt letelt, érdeklődnék az adatigénylés állapotával kapcsolatban.

Kelt: 2019. augusztus 21.

Üdvözlettel:
Csárdi-Braunstein János

Hivatkozása ide

Feladó: Csaba Császár-Bartakovics
Apátistvánfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!
Apátistvánfalva Önkormányzata kezelésében lévő utak hossza 25,084 km.
A pormentes burkolatú-és földút aránya: 15,15% -84,85%.
Üdvözlettel: Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Csárdi-Braunstein János <[1][FOI #13128 email]> ezt
írta (időpont: 2019. aug. 21., Sze, 14:14):

Tisztelt Apátistvánfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján az adatigénylésre 15
napon belül eleget kell tenni. A határidő egy héttel ezelőtt letelt,
érdeklődnék az adatigénylés állapotával kapcsolatban.

Kelt: 2019. augusztus 21.

Üdvözlettel:
Csárdi-Braunstein János

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[2][FOI #13128 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

--
Császár-Bartakovics Csaba
              polgármester
            Apátistvánfalva

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csárdi-Braunstein János:
Csak a(z) Apátistvánfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei