Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok

Péteri György küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Péteri György

Delivered

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok olyan listáját, amely tartalmazza az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok címét, helyrajzi számát, az ingatlan területét négyzetméterben megadva, valamint azt, hogy az egyes ingatlan kinek a használatában áll, mióta áll az adott bérlő használatában, mi ezen használat célja, mennyi az ingatlanért fizetett havi bérleti díj összege, valamint az említett adatok változásait 2010. január 1. óta.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 26.

Üdvözlettel:

Péteri György

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Horváth Béla
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Péteri György!

Az Ön által 9 évre visszamenőleg igényelt adatok összegyűjtése a napi ügymenet mellett jelentős terhet ró munkatársaimra, ezért az adatkiadás határidejét az Info tv. 29. § (2) bekezdése alapján 15 nappal meghosszabbítom.

Üdvözlettel:

Dr. Horváth Béla
jegyző
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
(27) 595-118
[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Horváth Béla
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.png
3K Download

Attachment B rleti d jak 2010 2019.xlsx
26K Download View as HTML


Tisztelt Péteri György!

 

Közérdekű adatigénylésére a melléklet táblázatban adom meg a kért
adatokat.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal

(27) 595-118

[1][Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

 

References

Visible links
1. mailto:[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

Hivatkozása ide

Feladó: Péteri György

Delivered

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

Köszönettel megkaptam az adatigénylésemre válaszul összeállított táblázatot, azonban ez nem tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában álló összes ingatlant.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok olyan teljes listáját, amely tartalmazza az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok címét, helyrajzi számát, az ingatlan területét négyzetméterben megadva, valamint azt, hogy az egyes ingatlan kinek a használatában áll, mióta áll az adott bérlő/használó használatában, mi ezen használat célja, mennyi az ingatlanért fizetett havi bérleti díj összege, valamint az említett adatok változásait 2010. január 1. óta.

Üdvözlettel:

Péteri György

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Horváth Béla
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Péteri György!

A használatba adott ingatlanok mindegyike szerepel a megadott listában.
Ezen felül az intézményi ingatlanaink, valamint az egyesületek térítésmentes használatába adott ingatlanaink vannak, valamint a külterületi beépítetlen ingatlanok.

Üdvözlettel:

Dr. Horváth Béla
jegyző
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
(27) 595-118
[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Péteri György

Delivered

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok teljes listájába beletartoznak ezek az ingatlanok is.
Kérem egészítse ki a táblázatot az intézményi ingatlanok, az egyesületek térítésmentes használatába adott ingatlanok és a külterületi beépítetlen ingatlanok olyan listájával amely tartalmazza az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok címét, helyrajzi számát, az ingatlan területét négyzetméterben megadva, valamint azt, hogy az egyes ingatlan kinek a használatában áll, mióta áll az adott bérlő/használó használatában, mi ezen használat célja, mennyi az ingatlanért fizetett havi bérleti díj összege (ha ingyenes a használat, akkor annak feltüntetésével), valamint az említett adatok változásait 2010. január 1. óta.

Üdvözlettel:

Péteri György

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Horváth Béla
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Péteri György!

Az önkormányzati ingatlanok teljes listájába beletartozik valamennyi, így a külterületi közút és például a temető is.
A külterületi ingatlanok nincsenek használatba adva (üres telkek). Azokra is fenntartja az adatigénylését?

Üdvözlettel:

Dr. Horváth Béla
jegyző
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
(27) 595-118
[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Péteri György

Delivered

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

A külterületi üres telkekre is fenntartom az adatigénylést, viszont a külterületi közutakra nem.

Üdvözlettel:

Péteri György

Hivatkozása ide

Feladó: Péteri György

Delivered

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

Továbbra is várom válaszát az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok olyan teljes listájáról, ami a már megküldött ingatlanok adatain kívül tartalmazza a használatba adott intézményi ingatlanok, az egyesületek térítésmentes használatába adott ingatlanok, valamint a külterületi beépítetlen ingatlanok, kivéve a külterületi közutak címét, helyrajzi számát, az ingatlan területét négyzetméterben megadva, valamint azt, hogy az egyes ingatlan kinek a használatában áll, mióta áll az adott bérlő/használó használatában, mi ezen használat célja, mennyi az ingatlanért fizetett havi bérleti díj összege (ha ingyenes a használat, akkor annak feltüntetésével), valamint az említett adatok változásait 2010. január 1. óta.

Üdvözlettel:

Péteri György

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Horváth Béla
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment B rleti d jak s p letek 2010 2019.xlsx
37K Download View as HTML


Tisztelt Péteri György!

Küldöm a kiegészített táblázatot. Külön munkafüzet tartalmazza a térítésmentesen használatba adott civil szervezeti, valamint az intézményi ingatlanokat.
A külterületi telek ingatlanokat (amelyek egyike sem hasznosított) külön tudom küldeni, azok leválogatását, ellenőrzését most végzi másik munkatársam.

Üdvözlettel:

Dr. Horváth Béla
jegyző
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
(27) 595-118
[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Horváth Béla
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment telkek.xlsx
10K Download View as HTML


Tisztelt Péteri György!

Mellékelten küldöm a külterületi (zártkerti) ingatlanok listáját. Mindegyik zártkerti művelésből kivett terület megnevezésű.

Üdvözlettel:

Dr. Horváth Béla
jegyző
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
(27) 595-118
[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Péteri György

Delivered

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

Köszönettel megkaptam a külterületi ingatlanok listáját.
Kérem, hogy az eredeti kérésnek megfelelően itt is szíveskedjen jelezni azt, hogy az egyes ingatlan kinek a használatában áll, mióta áll az adott bérlő használatában, mi ezen használat célja, mennyi az ingatlanért fizetett havi bérleti díj összege, valamint az említett adatok változásait 2010. január 1. óta

Üdvözlettel:

Péteri György

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Horváth Béla
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Péteri György!

A korábbi levelemben foglaltakat megerősítve jelzem, hogy egyik külterületi ingatlan sincs más használatában, nincs hasznosítva.

Üdvözlettel:

Dr. Horváth Béla
jegyző
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
(27) 595-118
[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Péteri György

Delivered

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

Köszönettel megkaptam az adatigénylésemre válaszul összeállított újabb táblázatot, azonban ez még mindig nem tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában álló összes ingatlant.

Továbbra is kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok olyan teljes listáját, amely tartalmazza az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok címét, helyrajzi számát, az ingatlan területét négyzetméterben megadva, valamint azt, hogy az egyes ingatlan kinek a használatában áll, mióta áll az adott bérlő/használó használatában, mi ezen használat célja, mennyi az ingatlanért fizetett havi bérleti díj összege, valamint az említett adatok változásait 2010. január 1. óta.

Az Ön által edig megküldött lista nem tartalmazza többek között a 11366 hrsz. alatti ingatlant, melynek megvásárlásáról 2019. május 6-án döntött a testület. Nem tartalmazza a 13507 hrsz. alatti ingatlant, melyet a mintakert pályázat keretében hasznosít az önkormányzat. Nem tartalmazza az 597 hrsz. alatti ingatlant, melynek értékesítéséről csak 2011. június 20-án döntött a testület.
Nem tartalmazza a hasznosítás módját a külterületi ingatlanok esetében és azt állítja, hogy ezek mindegyike művelés alól kivett terület, miközben a mintakerti pályázat keretében gyümölcsösként kell hasznosítani az ingatlanokat.
Pontatlanul tartalmazza a bérleti díjakat (a 2610 hrsz. alatti ingatlan bérleti díja havi 62500 forint és nem évi, amint ezt a táblázat tartalmazza).

Kérem, hogy a teljes, pontos adatokat tartalmazó listát késedelem nélkül küldje meg számomra.

Kérem továbbá szíves tájékoztatását, hogy az önkormányzatnak miért nincs naprakész listája a saját tulajdonú ingatlanokról és azok hasznosításáról és hogy ki ennek a felelőse!

Üdvözlettel:

Péteri György

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Horváth Béla
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment B rleti d jak s ingatlanok 2010 2019.xlsx
41K Download View as HTML


Tisztelt Péteri György!

Mellékelten ismét megküldöm adatigénylésére a táblázatot.
Mivel az önkormányzat által hasznosított ingatlanokról kért tájékoztatást, azt tartalmazta az első alkalommal megküldött táblázat. Abban valóban tévesen szerepelt a 2610 hrsz. ingatlan rész egy része bérbeadásának összege, az valóban havi díj, javítva lett.
A megvásárolt ingatlanokat pontosítottam a listában, megjelölve a zártkerti pályázatban vásárolt és aszerint használt ingatlanokat. A többi külterületi ingatlan nincs hasznosítva.

Az 597 hrsz. alatti ingatlan nem volt hasznosítva 2010 után, múzeumként történő felhasználása volt tervezve, melyre pályázati forrást nem sikerült évek óta találni, ezért lett értékesítve 2011-ben.

Üdvözlettel:

Dr. Horváth Béla
jegyző
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
(27) 595-118
[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Péteri György

Delivered

Tisztelt dr. Horváth Béla!

Köszönöm a válaszokat!

Üdvözlettel:

Péteri György

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Péteri György:
Csak a(z) Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei