Önkormányzati bérlakásállomány

Aradi Fanni Sarolta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Aradi Fanni Sarolta

Tisztelt Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat:

Önkormányzati bérlakások
1. teljes állományának száma;
2. az állomány megoszlása komfortfokozat tekintetében;
3. a kiadott lakások négyzetméterre vetített havi bérleti díjai;
4. az állományban kiadatlan lakások száma,
5. a kiadatlan lakások címlistája.

Önkormányzati tulajdonú szükséglakások
1. teljes állományának száma;
2. az állományban kiadatlan lakások száma;
3. a kiadatlan lakások címlistája.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre az [email address] e-mail címre megküldeni, lehetőség szerint .doc, vagy .pdf kiterjesztésű fájlokban, a könnyebb kezelhetőség érdekében.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. december 3.

Üdvözlettel:
Aradi Fanni Sarolta

Hivatkozása ide

Feladó: Kamondi Mónika dr.
Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt


Attachment adatlapk relemhez.doc
25K Download View as HTML


Dátum: 2015. 12. 15.
Iktatószám/hivatkozási szám:  
Ügyintéző Dr. Kamondi Mónika ügyvéd
Tárgy: Adatszolgáltatás
Melléklet: 1 pld igénybejelentő lap

 

 

 

Feladó: Aradi Fanni Sarolta

[1][FOI #5706 email]>

 

 

Tisztelt Cím!

 

Társaságunkhoz, 2015. december 4. napján érkezett közérdekű
adatigényléssel kapcsolatos levelére válaszolva, mellékelten megküldöm az
adatigénylési nyomtatványunkat, melyet szíveskedjen részünkre lehető
legrövidebb idő alatt kitöltve akár e-mail, fax vagy postai úton
visszaküldeni, annak érdekében, hogy az adatszolgáltatásnak teljes körűen
eleget tudjon tenni a társaság.

 

Tájékoztatom, hogy az adatokat azok terjedelemtől függően vagy
adathordozón, vagy papír alapon adja át az adatigénylő részére a Pécs
Holding Zrt.

 

A kért iratok elkészítésének költségeire az adatközlő igényt tart, melyet,
mint adatszolgáltatási díjat kell befizetni a Pécs Holding Zrt.
pénztárába.

Ennek költségeiről az Ön által visszaküldött adatlap alapján tájékoztatni
fogjuk.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Kamondi Mónika

ügyvéd

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #5706 email]

Hivatkozása ide

Madarász Csaba hozzászólt ()

Érdekes a szabályozás Pécsett - úgy vélem, az adatigénylőnek kötelessége lett volna a városnak tájékoztatást adni a megfelelő szabályzat alapján:
http://gov.pecs.hu/download/szervezet/PD...

- az adatszolgáltatás teljesítése okoz-e az Adatkezelőnek külön költséget, ha igen, akkor ennek megtérítését az igénylő vállalja-e.

4.3.4. Az igénylőtől egyértelmű nyilatkozatot kell kérni a tekintetben, hogy a költségek
ismeretében fenntartja vagy módosítja-e igényét. Amennyiben a költségek megtérítését
nem vállalja, közölni kell, hogy az igényelt adatokról csak olyan formában és módon
kaphat tájékoztatást, ami nem okoz meg nem térülő költséget az Adatkezelőnek. Ha
vállalja a költségek megtérítését, közölnie kell a személyazonosító adatait. A kötelezettség-vállalást
lehetőleg írásban (postai levél, telefax, e-mail) kell teljesíteni.

Link to this

Feladó: Kamondi Mónika dr.
Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt

Tisztelt Aradi Fanni Sarolta!

 

Tájékoztatom, hogy a kért közérdekű adatok rendelkezésre állnak.

Kérem, hogy a már megküldött adatigénylő lapot mihamarabb szíveskedjék
visszaküldeni.

Az adatigényléssel  7.444,-Ft  költség merült fel, melyet a Pécs Holding
Zrt. pénztárába kell befizetnie.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Kamondi Mónika

ügyvéd

 

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Aradi Fanni Sarolta

Tisztelt Kamondi Mónika dr.!

Ezen a felületen nincs lehetőségem fájlt csatolni, ám a kitöltött nyomtatványt továbbítottam a [email address] e-mail címre. Az igénylést kiegészítettük, ezt a nyomtatványban jeleztük, ám a későbbi kérdéseket a Kimittudon keresztül is befogjuk nyújtani, hogy a két dátum ne mosódjon össze és lehetőség legyen nyilvánosságra hozni.

Üdvözlettel:

Aradi Fanni Sarolta

Hivatkozása ide

Feladó: Aradi Fanni Sarolta

Tisztelt Ki Mit Tud látogató!

Pécs város önkormányzati bérlakás állománya illetve a Schlauch Imre bontási program kapcsán
( http://kimittud.atlatszo.hu/request/schl... ) közérdekű adatigényléssel fordultam A Város Mindenkié Pécs csoport aktivistájaként a Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt-hez még a múlt év végén.
A két körben feltett kérdéseinkre válaszként azt kaptuk, hogy az adatkérés költsége összesen mintegy 15 ezer forint lesz, mely mindkét esetben 2 munkavállaló 2 órai bérét és járulékait jelenti. A kérdéseink olyan adatokra vonatkoztak (önkormányzati bérlakások, közülük üresen álló bérlakások száma, bontásra kijelölt ingatlanok listája stb.) mely egy jól használható pontos adatbázist feltételezve érthetetlenné tette számunkra az elszámoltatni kívánt “munkaköltséget”.
(Nem ez volt az első ilyen eset: http://pecsistop.hu/regio/penzert-adna-k...
Mivel az adatokra a munkánkhoz feltétlenül szükség van, a panasztétel pedig beláthatatlan idővel tolná ki az adatokhoz jutást, úgy döntöttünk, önkormányzati képviselő segítségét kérjük.
Így jutott az ügy abba a szakaszba, hogy a január 28-i közgyűlésen Keresztes László Lóránt képviselő, a mi példánkat felhozva, kérdést intézett a polgármesterhez az átláthatóság és a közérdekű adatok hozzáférhetőségét illetően. Páva Zsolt felkérte a jegyzőt, hogy nézze át az önkormányzati cégeknél előírt tájékoztatási kötelezettségeket és nyitottnak mutatkozott egy egyeztetésre az önkormányzat működésének átláthatóságával kapcsolatban.
Az elvileg számunkra már összekészített adatokat Keresztes László Lóránt, mint költségmentességet élvező önkormányzati képviselő kikérte a számunkra.
Az ő adatigénylésére tegnap (febr. 19-én!) kapott választ! Ám az ő adatkérésére sem adtak ki információt a Schlauch-program részleteiről!
Így bár az adatok egy részéhez hozzájutottunk, azokat nem saját igénylésünk alapján, hanem csak egy "belső ember" segítségével tudtuk megszerezni.
Felháborítónak tartjuk a pécsi önkormányzati vagyonkezelő átláthatatlan, lassú és kifogásolható eljárását!

Mivel fájlt nem tudok feltölteni, aki érdeklődik a kapott adatok iránt hozzászólásban jelezze és továbbítom azokat!

Üdvözlettel,
Aradi Fanni Sarolta

Hivatkozása ide

Feladó: Aradi Fanni Sarolta

Tisztelt Ki Mit Tud látogató!

A kapott adatokat megosztottam egy nyilvános google dokumentumban, mely az alábbi linken tekinthető meg:

https://docs.google.com/document/d/1YBNk...

Jó böngészést!

Üdvözlettel:
Aradi Fanni Sarolta

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Aradi Fanni Sarolta:
Csak a(z) Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei