Önkormányzati bérlakások - Pécs

Wittmann Marcell küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Wittmann Marcell

Delivered

Tisztelt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy:

2017-ben, 2018-ban és 2019-ben az év első hat hónapjában mennyi volt az önkormányzati bérlakások száma!
A fenti időszakra vonatkozóan évekre lebontva adják meg, hogy ezekből mennyi áll üresen, illetve, hogy az üresen álló bérlakások közül mennyi van lakható állapotban!
A fenti időszakra adják meg, hogy mennyi lakáskiürítési eljárást indítottak, továbbá, hogy mennyi önkormányzati bérlakást adtak el és mennyit vásároltak, illetve építettek!
Kérem, tájékoztassanak arról is, hogy 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben január 1. és június 30 között mennyi önkormányzati bérlakást adtak ki!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 29.

Üdvözlettel:

Wittmann Marcell

Hivatkozása ide

Feladó: =?utf-8?Q?P=C3=A9cs Megyei Jog=C3=BA V=C3=A1ros Polg=C3=A1rmesteri Hivatala?=
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Wittmann Marcell

10/2497-1/2019

Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Önkormányzati bérlakások - Pécs

Hivatkozása ide

Feladó: Wittmann Marcell

Delivered

Tisztelt Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala!

A július 29-én kezdeményezett "Önkormányzati bérlakások - Pécs" közérdekű adatigénylésre augusztus 10-én küldött válaszuk nem érkezett meg a megfelelő formában, ugyanis a küldött válasz semmilyen mellékletet, illetve általam kért érdemi adatot nem tartalmaz. Azzal a kéréssel fordulok Önök felé, hogy szíveskedjenek ismét elküldeni az adatigénylésemre a választ.

Üdvözlettel:
Wittmann Marcell

Hivatkozása ide

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment Re utf 8 Q Irat iktat C3 A1sa 2019 08 10 09 48 38.txt
1K Download View as HTML


Az üzenet kézbesítése nem sikerült a következő címzettek vagy csoportok
számára:

[1]Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ([email address])
A megadott e-mail cím nem található. Ellenőrizze a címzett e-mail címét,
és próbálja meg újból elküldeni az üzenetet. Ha a probléma továbbra is
fennáll, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Diagnosztikai adatok rendszergazdák számára:

Létrehozó kiszolgáló: luna.pecs-ph.pecs.hu

[email address]
Remote Server returned '550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found'

Eredeti üzenetfejlécek:

Received: from luna.pecs-ph.pecs.hu (192.168.1.8) by luna.pecs-ph.pecs.hu
(192.168.1.8) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2; Thu, 22 Aug
2019 11:04:27 +0200
Received: from smtp.kimittud.org (52.57.14.250) by luna.pecs-ph.pecs.hu
(192.168.1.8) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1497.2 via Frontend
Transport; Thu, 22 Aug 2019 11:04:27 +0200
Received: by smtp.kimittud.org (Postfix, from userid 1001)
id 60DC0214DA; Thu, 22 Aug 2019 09:24:55 +0000 (UTC)
Date: Thu, 22 Aug 2019 09:24:55 +0000
From: Wittmann Marcell <[FOI #13129 email]>
To: "=?utf-8?Q?P=C3=A9cs Megyei Jog=C3=BA V=C3=A1ros Polg=C3=A1rmesteri
Hivatala?=" <[email address]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: Re: =?utf-8?Q?Irat iktat=C3=A1sa?= - 2019-08-10 09:48:38
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Return-Path: [FOI #13129 email]
X-ESET-AS: R=OK;S=0;OP=CALC;TIME=1566464667;VERSION=7819;MFE-VER=58;MC=4280566301;TRN=2002;CRV=0;IPC=52.57.14.250
X-ESET-Antispam: OK
X-EsetResult: clean, is OK
X-EsetId: 37303A296F5B606F607560

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Városüzemeltetési Főosztály
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment Xerox t bbfunkci s berendez ssel szkennelve.pdf
53K Download View as HTML


Tisztelt Wittmann Úr!

Mellékelve küldjük a közérdekű adatigényléséhez
kapcsolódó levelet.

Üdvözlettel: Városüzemeltetési Főosztály

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Wittmann Marcell:
Csak a(z) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei