Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Cserép János, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Önkormányzati tanácsadói státuszok

Cserép János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Cserép János to read a recent response and update the status.

Feladó: Cserép János

Delivered

Tisztelt Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Néhány hete volt egy előterjesztés az önkormányzati tanácsadói helyek 1 fővel történő csökkentéséről. Ennek kapcsán kérném ki közérdekű adatigénylésben, hogy 2014 októbere óta kik, és milyen munkaköri leírás mellett töltöttek be önkormányzati tanácsadói státuszt, mekkora összegekért, mettől meddig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 17.

Üdvözlettel:

Cserép János

Hivatkozása ide

Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment K z rdek adatig nyl s 20190517.pdf
617K Download View as HTML


Tisztelt Cserép János Úr!

Mellékelve megküldöm Önnek 2019. május 17-én kelt közérdekű adatigénylésére Dr. Endre Szabolcs, Esztergom Város Jegyzője válaszlevelét.

Üdvözlettel:

dr. Orgoványi András
Polgármesteri Kabinet
Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
Tel: 06 (33) 542-005

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Cserép János

Delivered

Tisztelt Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Nem igazán sikerült megindokolniuk, hogy az egyes munkaköri leírások - pláne nevek nélkül, deperszonalizáltan - miért ne lennének nyilvános adatok, így ezekkel kérem egészítsék ki az adatszolgáltatást a törvényi határidőn belül, ellenkező esetben kénytelen leszek az adatigénylés teljesítését bírósági úton kieszközölni.

Például a NAIH esetén az intézmény minden ellenvetés nélkül közzétette az igényelt munkaköri leírásokat:

https://kimittud.atlatszo.hu/request/mun...

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 1.

Üdvözlettel:

Cserép János

Hivatkozása ide

Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment K z rdek adatig nyl s 20190601.pdf
4.4M Download View as HTML


Tisztelt Cserép János Úr!

Csatoltan küldöm Önnek Dr. Endre Szabolcs, Esztergom Város Jegyzője válaszlevelét.

Üdvözlettel:

dr. Orgoványi András
Polgármesteri Kabinet
Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
Tel: 06 (33) 542-005

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Cserép János, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Cserép János:
Csak a(z) Esztergom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei