Önkormányzati tisztségviselők végkielégítése 2014 - XXI. kerület

Pataki Márton küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Pataki Márton

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2014. október 12-i önkormányzati választásokat követően az előző ciklus önkormányzat tisztségviselői (polgármester, alpolgármester) közül ki(k) és milyen mértékű külön illetményben részesültek (végkielégítés, szabadságmegváltás, egyéb) a megbízatásuk megszűnésének okán.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 16.

Üdvözlettel:

Pataki Márton

Hivatkozása ide

Feladó: Polgármester
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Pataki Márton!

Közérdekű adatigénylését (Önkormányzati tisztségviselők végkielégítése 2014.) a mai nappal megkaptuk.
Szeretném Önt értesíteni arról, hogy a mai nap (2015.07.17.) Borbély Lénárd polgármester úr a hőségriadóra való tekintettel a hivatal munkatársait 11 órától hazaengedte, így kérésével érdemben nem tudtunk foglalkozni.
Szeretném értesíteni arról is, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 53. § (5) bekezdése és a Képviselő-testület 94/2015. (II.26.) Kt. számú határozata alapján a Polgármesteri Hivatal 2015. július 20. napjától 2015. augusztus 10. napjáig igazgatási szünetet tart.
Így közérdekű adatigénylésével érdemben csak 2015. augusztus 10.-től tudunk foglalkozni.

Tisztelettel:

Stein Tibor
sajtófőnök
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
+36.70. 4574866

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Vincze Anikó

Tisztelt Pataki Márton!

 

Az alábbiakban válaszolunk a 2014. októberében leköszönő csepeli
polgármester és alpolgármesterek végkielégítése után érdeklődő levelére.

 

Tájékoztatom, hogy Németh Szilárd polgármester, illetve Borbély Lénárd,
Ábel Attila, Morovik Attila alpolgármesterek végkielégítést nem kaptak.

 

A szabadságmegváltás a polgármester és az alpolgármesterek részére a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján járt. Ennek során
Németh Szilárd részére korábbi jogviszonyára tekintettel
szabadságmegváltásként 1.428.545 Ft-ot, Borbély Lénárd részére 1.093.898
Ft-ot, Ábel Attila részére 1.078.704 Ft-ot és Morovik Attila részére pedig
303.860 Ft-ot fizetett ki a csepeli önkormányzat.

 

Viszonyítási alapnak készítettünk egy táblázatot, amely az elmúlt két
ciklus két különböző politikai vezetésű önkormányzati vezetőinek anyagi
juttatásait tartalmazza (az összegek Ft-ban, illetve nettóban értendők):

 

2006 - 2010
Név Jutalom Végkielégítés Szab. megváltás Összesen
Tóth Mihály   (MSZP) 1 507 275 904 365 835 853 3 247 493
polgármester
Orosz Ferenc (MSZP) 8 332 474 873 180 727 650 9 933 304
alpolgármester
Horváth Gyula (MSZP) 5 095 720 810 810 270 270 6 176 800
alpolgármester
2010 - 2014
Németh Szilárd (Fidesz –  0 0 1 428 545 1 428 545
KDNP) polgármester
Borbély Lénárd (Fidesz – 0 0 1 093 898 1 093 898
KDNP) alpolgármester
Ábel Attila     (Fidesz 0 0 1 078 704 1 078 704
– KDNP) alpolgármester
Morovik Attila (Fidesz – 0 0 303 860 303 860
KDNP) alpolgármester

 

A 2006-2010-es ciklus önkormányzati vezetőinek havi fizetése – 2010.
augusztusi adatok:

 

Név Fizetés Költs.térítés Összesen
Tóth Mihály   (MSZP) polgármester 609 000 121 800 730 800
Orosz Ferenc (MSZP) alpolgármester 588 800 117 600 706 400
Horváth Gyula (MSZP) alpolgármester 546 000 109 200 655 200

 

A 2010-2014-es ciklus önkormányzati vezetőinek havi fizetése – 2014.
augusztusi adatok (Németh Szilárd esetében 2014. május, ugyanis 2014.
augusztusában az összeférhetetlenség miatt polgármesterként nem kapott az
önkormányzattól fizetést. Megjegyzésként megemlítjük, hogy Németh Szilárd
a 2014. májusi fizetését, - ami törvény szerint járt neki - teljes
egészében egy beteg kislány gyógyítására ajánlotta fel):

 

Név Fizetés Költs.térítés Összesen
Németh Szilárd (Fidesz – KDNP) 567 000 0 567 000
polgármester
Borbély Lénárd (Fidesz – KDNP) 510 300 0 510 300
alpolgármester
Ábel Attila     (Fidesz – KDNP) 510 300 0 510 300
alpolgármester
Morovik Attila (Fidesz – KDNP) 510 300 0 510 300
alpolgármester

 

Tovább árnyalja a képet, hogy a 2014. októberében leköszönő polgármester
és alpolgármesterek a szabadságmegváltás jogcímén felvett összeg nagy
részét jótékony célokra fordították.

 

Németh Szilárd:        Stáció köztéri felállításának támogatására,

                                   református templom felújítására,

                                   kárpátaljai magyarok támogatására,

                                   zsinagóga építéséhez téglajegy
vásárlására,

                                   roma gyermekek beiskolázására

 

a szabadságmegváltásként felvett 1.428.545 Ft-ból összesen 1.185.000 Ft-ot
költött el.

 

Borbély Lénárd:       Stáció köztéri felállításának támogatására,

                                   református templom felújítására,

                                   kárpátaljai magyarok támogatására

 

a szabadságmegváltásként felvett 1.093.898 Ft-ból összesen 985.000 Ft-ot
költött el.

 

Budapest, 2015. augusztus 25.

 

Üdvözlettel:

 

 

dr. Vincze Anikó s.k.

aljegyző

Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli

Polgármesteri Hivatal

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

tel: 06(1)4276-282

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pataki Márton:
Csak a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei