Önkormányzati tisztségviselők végkielégítése

Pataki Márton küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nógrád Megyei Önkormányzat részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Pataki Márton

Tisztelt Nógrád Megyei Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2014. október 12-i önkormányzati választásokat követően az előző ciklus önkormányzat tisztségviselői (megyei közgyűlés elnöke, alelnöke) közül ki(k) és milyen mértékű külön illetményben részesültek (végkielégítés, szabadságmegváltás, egyéb) a megbízatásuk megszűnésének okán.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 16.

Üdvözlettel:

Pataki Márton

Hivatkozása ide

Nógrád Megyei Önkormányzat


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat ig nyl s nkorm nyzati tiszts gvisel k v gkiel g t se.txt
3K Download View as HTML


This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Nógrád Megyei Önkormányzat request email]>: host mail.nograd.net[217.65.117.212] said: 450 4.1.1
<[Nógrád Megyei Önkormányzat request email]>: Recipient address rejected: undeliverable address:
unknown user: "[Nógrád Megyei Önkormányzat request email]" (in reply to RCPT TO command)

Hivatkozása ide

Sent request to Nógrád Megyei Önkormányzat again, using a new contact address.

Feladó: aljegyzo
Nógrád Megyei Önkormányzat


Attachment 20150812162623.pdf
75K Download View as HTML


Tisztelt Pataki Márton!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. tv.  29.§-ának (1) bekezdése alapján, mellékelten
megküldöm az Ön által igényelt – közérdekből nyilvános – adatokat.

 

Üdvözlettel: dr. Langár Ágnes

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pataki Márton:
Csak a(z) Nógrád Megyei Önkormányzat munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei