Önkormányzati tisztségviselők végkielégítése

Pataki Márton küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Pataki Márton

Tisztelt Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2014. október 12-i önkormányzati választásokat követően az előző ciklus önkormányzat tisztségviselői (megyei közgyűlés elnöke, alelnöke) közül ki(k) és milyen mértékű külön illetményben részesültek (végkielégítés, szabadságmegváltás, egyéb) a megbízatásuk megszűnésének okán.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 16.

Üdvözlettel:

Pataki Márton

Hivatkozása ide

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat ig nyl s nkorm nyzati tiszts gvisel k v gkiel g t se.txt
3K Download View as HTML


This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat request email]>: host mx.hbmo.hu[193.6.186.36] said: 550 5.1.1
<[Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat request email]>: Recipient address rejected: User unknown in virtual
mailbox table (in reply to RCPT TO command)

Hivatkozása ide

Sent request to Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat again, using a new contact address.

Feladó: Kraszitsne Dr. Czár Eszter
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat


Attachment elsz mol lap bodo.pdf
489K Download View as HTML

Attachment elsz mol lap kocsis.pdf
483K Download View as HTML

Attachment elsz mol lap toth.pdf
498K Download View as HTML

Attachment v laszlev l tl tszo.hu.pdf
283K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

 

Csatolt dokumentumként megküldöm az Önök által igényelt, előző
önkormányzati ciklus tisztségviselőire vonatkozó adatszolgáltatást a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat részéről.

 

Üdvözlettel:

 

Kraszitsné dr. Czár Eszter

aljegyző

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal

 

4024 Debrecen, Piac utca 54.

tel.: 52/507-524

tel.: 06/20/38-25-429

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Pataki Márton:
Csak a(z) Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei