Önkormányzati tulajdonú lakások

Gunther Dóra küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Gunther Dóra

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A teljes önkormányzati bérlakásállomány darabszámát az
adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag, valamint 2014.dec.31-el bezárólag ugyanezt.

2. Az (1.) pontban foglaltakon belül a kiadott, illetve üresen álló
lakások:
- darabszámát,
- címlistáját,
- komfortfokozatát (komfort nélküli, félkomfortos, komfortos, összkomfortos, szükséglakás),
- méretét (négyzetméterben)
- és négyzetméterre vetített havi bérleti díjait.

3. Továbbá az alábbi kérdésekre kérem válaszoljanak:
- az üresen álló lakások miért üresek, mi az oka ennek?
- tervezik-e az üresen álló lakások (amennyiben szükséges) felújítását, lakhatóvá tételét?
- az üresen álló lakások közül melyek vannak olyan állapotban, melyek nem kívánnak felújítást, tehát azonnal hasznosíthatóak?
- 2015. január 1-től az adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag hány önkormányzati tulajdonban lévő lakást adott el az önkormányzat, melyek ezek (cím), illetve mennyiért?
- 2015. január 1-től az adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag hány önkormányzati tulajdonban lévő lakásból történt kilakoltatás? Milyen indokkal?

Továbbá arra szeretném megkérni, amint megkapták az adatigénylésem, legyenek szívesek e-mailben visszajelezni (a címem: [email address]), hogy tudjam, biztosan elkezdtek foglalkozni vele.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 29.

Üdvözlettel:

Gunther Dóra

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Gunther Nóra!
2016. március 29-én érkezett közérdekű adatigénylésére válaszolva
tájékoztatom, hogy adatigénylését a mai nappal továbbítottam a XIII.
Kerületi Közszolgáltató Zrt, mint adatkezelő  részére. Tájékoztatom
továbbá, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információs
szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti
adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló 15 napos határidő az
adatkezelő által történő tudomásszerzéstől kezdődik.

Kérem a válasz tudomásulvételét.

 
Tisztelettel

Dr. Bujdosó Sándor
jegyző

megbízásából

dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Közszolgáltató

Gunther Dóra  asszony részére

 

 

Tisztelt Adatkérő!

 

 

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához
2016. március 29-én, ingatlanállomány tárgyban benyújtott közérdekű
adatkérésére – amely Társaságunkhoz áttétel útján 2016. április 6-án
érkezett – az alábbi választ adom.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info törvény) 30. § (2)
bekezdésének felhatalmazása alapján tájékoztatom, hogy a Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat ingatlanállományáról teljes körű tájékoztatást
talál az Önkormányzat éves vagyonkimutatásaiban. A legfrissebb az adatokat
a [1]www.budapest13.hu/onkormanyzat/testulet oldalon találja a 2015. év
áprilisi testületi ülésének 2/c. napirendi pontjaként.

A napirend és az ülés jegyzőkönyvének elérési útvonala:

[2]http://www.budapest13.hu/onkormanyzat/te...

 

Az egyes lakások négyzetméterre vetített bérleti díját a Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati
tulajdonú lakások béréről szóló 34/2006. (XI.20.) önkormányzati rendelete
határozza meg. A rendelet mindenkor hatályos szövegét az alábbi oldalon
találja meg:

[3]http://www.budapest13.hu/onkormanyzat/re... Lakások, társasházak
menüpont, Lakbér pont.

 

Ajánlom figyelmébe továbbá a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2014. decemberi ülésének elfogadott lakás- és
helyiséggazdálkodási koncepció 2011-2014. évi feladatainak teljesítéséről
szóló beszámolót, valamint a jelenleg hatályos 2015-2019. közötti évekre
szóló Lakás- és helyiséggazdálkodási koncepcióját, amelyeket az
Önkormányzat honlapján, a 2014. év decemberi testületi üléséről készült
jegyzőkönyvben talál meg.

 

Társaságunk által kezelt önkormányzati lakások mindegyike bérlemény vagy
hasznosítás alatt áll.

 

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanok közül 2015. január 1. napjától 12 db lakást annak bérlője
vásárolt meg. Árverésen összesen 44 db lakást és 3 db családi házat
értékesítettünk. Az egyes árverésekkel kapcsolatosan az alábbi oldalon
tájékozódhat:

[4]https://www.kozszolgaltato.bp13.hu/keres...

 

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom, hogy jelen
közléstől számított 30 napon belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt
pert indíthat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága
vizsgálatának kezdeményezése érdekében bejelentést tehet.

 

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

 

 

Tisztelettel:

                                                                                 

Szabó Tamás

központi ügyfélszolgálati vezető

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

 

Feladó: "Gunther Dóra" <[FOI #6408 email]>
Címzett: "Közérdekű adat igénylések Budapest XIII. kerület Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal adatgazdánál" <[Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]> Elküldött
üzenetek: Kedd, 2016. Március 29. 18:13:54
Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Önkormányzati tulajdonú lakások

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A teljes önkormányzati bérlakásállomány darabszámát az adatigénylés
kézhezvételének napjával bezárólag, valamint 2014.dec.31-el bezárólag
ugyanezt.

2. Az (1.) pontban foglaltakon belül a kiadott, illetve üresen álló
lakások:
- darabszámát,
- címlistáját,
- komfortfokozatát (komfort nélküli, félkomfortos, komfortos,
összkomfortos, szükséglakás),
- méretét (négyzetméterben)
- és négyzetméterre vetített havi bérleti díjait.

3. Továbbá az alábbi kérdésekre kérem válaszoljanak:
- az üresen álló lakások miért üresek, mi az oka ennek?
- tervezik-e az üresen álló lakások (amennyiben szükséges) felújítását,
lakhatóvá tételét?
- az üresen álló lakások közül melyek vannak olyan állapotban, melyek nem
kívánnak felújítást, tehát azonnal hasznosíthatóak?
- 2015. január 1-től az adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag
hány önkormányzati tulajdonban lévő lakást adott el az önkormányzat,
melyek ezek (cím), illetve mennyiért?
- 2015. január 1-től az adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag
hány önkormányzati tulajdonban lévő lakásból történt kilakoltatás? Milyen
indokkal?

Továbbá arra szeretném megkérni, amint megkapták az adatigénylésem,
legyenek szívesek e-mailben visszajelezni (a címem:
[email address]), hogy tudjam, biztosan elkezdtek foglalkozni vele.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 29.

Üdvözlettel:

Gunther Dóra

_____________________________________________________________________

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.budapest13.hu/onkormanyzat/te...
2. http://www.budapest13.hu/onkormanyzat/te...
3. http://www.budapest13.hu/onkormanyzat/re...
4. https://www.kozszolgaltato.bp13.hu/keres...

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gunther Dóra:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei