Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gunther Dóra, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Önkormányzati tulajdonú lakások

Gunther Dóra küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Gunther Dóra to read a recent response and update the status.

Feladó: Gunther Dóra

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A teljes önkormányzati bérlakásállomány darabszámát az
adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag

2. Az (1.) pontban foglaltakon belül a kiadott, illetve üresen álló
lakások:
- darabszámát,
- címlistáját,
- komfortfokozatát (komfort nélküli, félkomfortos, komfortos, összkomfortos, szükséglakás),
- méretét (négyzetméterben)
- és négyzetméterre vetített havi bérleti díjait.

3. Továbbá az alábbi kérdésekre kérem válaszoljanak:
- az üresen álló lakások miért üresek, mi az oka ennek?
- tervezik-e az üresen álló lakások (amennyiben szükséges) felújítását, lakhatóvá tételét?
- az üresen álló lakások közül melyek vannak olyan állapotban, melyek nem kívánnak felújítást, tehát azonnal hasznosíthatóak?
- 2015. január 1-től az adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag hány önkormányzati tulajdonban lévő lakást adott el az önkormányzat, melyek ezek (cím), illetve mennyiért?
- 2015. január 1-től az adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag hány önkormányzati tulajdonban lévő lakásból történt kilakoltatás? Milyen indokkal?

Továbbá arra szeretném megkérni, amint megkapták az adatigénylésem, legyenek szívesek e-mailben visszajelezni (a címem: [email address]), hogy tudjam, biztosan elkezdtek foglalkozni vele.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 29.

Üdvözlettel:

Gunther Dóra

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Szeles Gábor


Attachment Gunther D ra k z rdek adatig nyl s.pdf
876K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!

Csatoltan küldöm az alábbi kérdéseire a válaszlevelet.

 

Üdvözlettel:

dr. Szeles Gábor s.k.

        Feladó: Gunther Dóra <[1][FOI #6415 email]>
        Dátum: 2016. március 29. 18:28:33 CEST
        Címzett: Közérdekű adat igénylések Budapest XXI. kerület Csepel
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdánál <[Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
<[2]mailto:[Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]> >
        Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Önkormányzati tulajdonú lakások
       
       

        Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!
       
        Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
       
        Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
       
        1. A teljes önkormányzati bérlakásállomány darabszámát az
        adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag
       
        2. Az (1.) pontban foglaltakon belül a kiadott, illetve üresen
álló
        lakások:
        - darabszámát,
        - címlistáját,
        - komfortfokozatát (komfort nélküli, félkomfortos, komfortos,
összkomfortos, szükséglakás),
        - méretét (négyzetméterben)
        - és négyzetméterre vetített havi bérleti díjait.
       
        3. Továbbá az alábbi kérdésekre kérem válaszoljanak:
        - az üresen álló lakások miért üresek, mi az oka ennek?
        - tervezik-e az üresen álló lakások (amennyiben szükséges)
felújítását, lakhatóvá tételét?
        - az üresen álló lakások közül melyek vannak olyan állapotban,
melyek nem kívánnak felújítást, tehát azonnal hasznosíthatóak?
        - 2015. január 1-től az adatigénylés kézhezvételének napjával
bezárólag hány önkormányzati tulajdonban lévő lakást adott el az
önkormányzat, melyek ezek (cím), illetve mennyiért?
        - 2015. január 1-től az adatigénylés kézhezvételének napjával
bezárólag hány önkormányzati tulajdonban lévő lakásból történt
kilakoltatás? Milyen indokkal?
       
        Továbbá arra szeretném megkérni, amint megkapták az
adatigénylésem, legyenek szívesek e-mailben visszajelezni (a címem:
[3][email address] <[4]mailto:[email address]> ), hogy
tudjam, biztosan elkezdtek foglalkozni vele.
       
        Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat
és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a
feladó e-mail címére megküldeni.
        Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
<[5]http://kimittud.atlatszo.hu>  weboldalon töltse fel.
       
        Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
       
        Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján
azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
       
        Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
       
        Segítő együttműködését előre is köszönöm.
       
        Kelt: 2016. március 29.
       
        Üdvözlettel:
       
        Gunther Dóra
       
       
-------------------------------------------------------------------
       
        Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
        [6][FOI #6415 email]
       
        Ha a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal nem a(z) [7][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
<[8]mailto:[Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>  címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
        [9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
       
        Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük
a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
        [10]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
       
        Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu
<[11]http://kimittud.atlatszo.hu> ) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
       
       
-------------------------------------------------------------------
       

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6415 email]
2. mailto:[Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/
6. mailto:[FOI #6415 email]
7. mailto:[Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
8. mailto:[Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
10. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
11. http://kimittud.atlatszo.hu/

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gunther Dóra, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gunther Dóra:
Csak a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei