Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gunther Dóra, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Önkormányzati tulajdonú lakások

Gunther Dóra küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Gunther Dóra to read a recent response and update the status.

Feladó: Gunther Dóra

Tisztelt Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1. A teljes önkormányzati bérlakásállomány darabszámát az
adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag

2. Az (1.) pontban foglaltakon belül a kiadott, illetve üresen álló
lakások:
- darabszámát,
- címlistáját,
- komfortfokozatát (komfort nélküli, félkomfortos, komfortos, összkomfortos, szükséglakás),
- méretét (négyzetméterben)
- és négyzetméterre vetített havi bérleti díjait.

3. Továbbá az alábbi kérdésekre kérem válaszoljanak:
- az üresen álló lakások miért üresek, mi az oka ennek?
- tervezik-e az üresen álló lakások (amennyiben szükséges) felújítását, lakhatóvá tételét?
- az üresen álló lakások közül melyek vannak olyan állapotban, melyek nem kívánnak felújítást, tehát azonnal hasznosíthatóak?
- 2015. január 1-től az adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag hány önkormányzati tulajdonban lévő lakást adott el az önkormányzat, melyek ezek (cím), illetve mennyiért?
- 2015. január 1-től az adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag hány önkormányzati tulajdonban lévő lakásból történt kilakoltatás? Milyen indokkal?

Továbbá arra szeretném megkérni, amint megkapták az adatigénylésem, legyenek szívesek e-mailben visszajelezni (a címem: [email address]), hogy tudjam, biztosan elkezdtek foglalkozni vele.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 29.

Üdvözlettel:

Gunther Dóra

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Szabó Krisztián
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment LAK c mlista res lakott.pdf
120K Download View as HTML

Attachment Lak sok adatai.xls
22K Download View as HTML


Tisztelt Gunther Dóra Úrhölgy!

 

Az alábbi, a Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló bérlakásokkal
kapcsolatos közérdekűadat-igénylésére a következőkről tájékoztatom.

 

1. Az önkormányzati bérlakások darabszáma 2015. március 29. napján: 2 300
db.

 

2/1. A lakott/bérbe adott, illetve üresen álló lakások darabszáma:

 

lakott/bérbe adott lakás 2 012 db
bérbeadással hasznosítható üresen álló 129 db
bérbeadással nem vagy feltételhez lakás 159 db
kötötten

 

2/2. A lakott/bérbe adott, illetve üresen álló lakások címlistája: külön
fájlban mellékelve. Az üresen álló lakások közül több bérbeadásáról
döntött az Önkormányzat, amíg azonban azt a bérlő nem veszi birtokba, itt
szerepeltetjük.

 

2/3. A lakott/bérbe adott, illetve üres lakások komfortfokozata: külön
fájlban mellékelve.

 

2/4. A lakott/bérbe adott, illetve üres lakások mérete (négyzetméterben):
külön fájlban mellékelve.

 

2/5. A lakott/bérbe adott, illetve üres lakások négyzetméterre vetített
havi bérleti díjai:

 

A lakások négyzetméterre vetített egységes bérleti díja nem határozható
meg. A lakások szociális alapú bérleti díját az Önkormányzat
Képviselő-testületének a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló
helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelete alapján a
bérlő és a vele együtt lakó vagy költöző személyek jövedelmi helyzete
alapján kell megállapítani. Piaci alapon történő bérbeadás esetén a
lakások bérleti díja a pályázati eljárás során lefolytatott licitáláskor a
nyertes pályázó által vállalt bérleti díj.

 

3/1. Az üresen álló lakások miért üresek, mi az oka ennek?

 

Az üresen álló lakások jelentős része nem adható bérbe részben a lakás,
illetve a lakást magába foglaló épület rossz műszaki állapota, valamint
hasznosítási korlát (pl. bérlőkijelölési jog, peres eljárás) miatt.

 

3/2. Tervezik-e az üresen álló lakások (amennyiben szükséges) felújítását,
lakhatóvá tételét?

 

Az Önkormányzat rendszeresen újít fel a költségvetésében biztosított
forrás mértékéig lakásokat, illetve ad bérbe lakást oly módon, hogy annak
felújítására a bérlő vállal kötelezettséget. Csak olyan üresen álló
lakások felújítását, lakhatóvá tételét tervezi az Önkormányzat, ahol a
lakás és a lakást magába foglaló épület műszaki állapota ezt gazdaságosan
lehetővé teszi.

 

3/3. Az üresen álló lakások közül melyek vannak olyan állapotban, melyek
nem kívánnak felújítást, tehát azonnal hasznosíthatóak?

 

Jelenleg három lakás van olyan állapotban, mely nem kíván felújítást, ezek
azonban bírósági döntésig nem hasznosíthatóak. A bérbe adással
hasznosítható többi lakás helyreállításra szorul.

 

3/4. 2015. január 1-től 2016. március 29. napjáig bezárólag hány
önkormányzati tulajdonban lévő lakást adott el az önkormányzat, melyek
ezek, illetve mennyiért?

 

Az adatok külön fájlban mellékelve.

 

3/5. 2015. január 1-től 2016. március 29. napjáig bezárólag hány
önkormányzati tulajdonban lévő lakásból történt kilakoltatás? Milyen
indokkal?

 

2015. január 1. napjától 2016. március 29. napjáig 127 esetben történt meg
végrehajtással a lakás kiürítése. A lakáskiürítéssel foganatosított
végrehajtási eljárásokat lakbértartozás, illetve jogcím nélküli
lakáshasználat miatt indította az Önkormányzat.

 

Kérem a tájékoztatásom szíves elfogadását, egyúttal a késedelmes
adatszolgáltatásért szíves elnézését kérem.

 

Üdvözlettel,

Dr. Szabó Krisztián

 

______________________________

SZABÓ KRISZTIÁN DR.

jegyző

Budapest Főváros X. kerület

Kőbányai Önkormányzat

Tel.: 06 (1) 4338-203

Fax.: 06 (1) 4338-205

E-mail: [1][email address]

 P Mielőtt kinyomtatná ezt a levelet, gondolja meg, hogy feltétlenül
szükséges-e! Minden nappal kevesebb fa él a Földön.

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Gunther Dóra, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gunther Dóra:
Csak a(z) Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei