Orbán Viktor Miniszterelnök úr válaszlevelét várjuk- a Csokai család kirablása ügyében, Budapest, XII. ker. Táltos utca 6 fszt. 5 szám alatt

Csokai János József küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatal részére

A(z) Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatal által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Feladó: Csokai János József

Delivered

Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(_A jogtalannak bizonyult államosítás a Magyar Állam kimondta, Ikt. szám: 46568 KIMISZ Bp. 2012 április 12. Orbán Viktor Miniszterelnök urtól azt kérdezzük, hogy milyen bizonyítékok - törvények alapján tagadták meg egy minimális, megalázó kárpótlás fizetését is indoklás nélkül? Kérem a dokumentum kiadását. Az eredeti állapot visszaállítása, birtokba visszahelyezése, integrum restitutio elfogadható elégtételül szolgál mindkét fél számára a nemzetközi joggal összhangban. Orbán Viktor Miniszterelnök urnak írt egy-oldalas levél el lett küldve E-mail-ben 2018.07.30. A levél megkapásának a visszaigazolását sem kaptuk még meg. A jogtalannak bizonyult államosítást a Magyar állam elismerte. Tisztelettel: Csokai János és családja - jogerős bírosági ítélet nélkül, kártalanítás nélkül, vagyonleltár nélkül, kárpótlás nélkül, hátrányosan megkülönböztetett tulajdonos_ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 8.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Bede Andrea


Attachment attachment.png
23K Download

Attachment k zerdek adatcsokai.pdf
285K Download View as HTML


Tisztelt Cím!
A KiMitTud weboldalon keresztül 2018. augusztus 8. napján, Budapest
Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatalának megküldött de
illetékességből Budapest Főváros Kormányhivatala Gyám és Igazságügyi
Főosztály Kárpótlási Osztályához ügyintézésre átkerült közérdekű
adatigénylésre mellékelten megküldöm válaszunkat.
Tisztelettel
Dr. Bede Andrea
osztályvezető
Budapest Főváros Kormányhivatala
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Kárpótlási Osztály
1117 Budapest Prielle Kornélia utca 4.
E-mail: [1][email address]
Honlap: [2]www.kormanyhivatal.hu
Mobil: +36+20-225-8098

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.kormanyhivatal.hu/

Hivatkozása ide

Feladó: Csokai János József

Delivered

Tisztelt dr. Bede Andrea!
Azt kérem már évek óta, a magyar állam felelős képviselőitől, hogy adják ki azt az adás-vételi szerződést, melyben a magyar állam 1981-ben jogerős bírósági ítélet alapján vagyonleltár nélkül, kártalanítás nélkül elrabolta teljes körűen a családi otthonunkat 1981-ben azért, mert egy három napos bécsi busz kirándulásról azonnal nem tértem vissza Budapestre. A lakásban tartózkodó kiskorú gyerekeimet a szüleimmel együtt emberiesség elleni bűntettet elkövető fegyveres fegyveres magyar állami terroristák kirugdosták az utcára - Budapest, XII. kerület, Táltos utca 6 fszt.. 5 szám alatt. Miutám a Kárpótlási Hivatal megállapította, hogy kárpótlásra jogosult vagyok de ennek ellenére megtagadta az eredeti állapot helyreállítását, az igazságos elégtételt de még egy minimális kárpótlást sem hajlandó fizetni indoklás nélkül. A jogi képviselőmön keresztűl magyar bíróságokhoz fordultam igazságos elégtétel reményében de a bíróságok mindenféle érdemi vizsgálat nélkül elutasítottak. A nem független Alkotmánybíróság határozata alapján kizárólagosan a magyar kormánynak van joga eldönteni, hogy a magyar állam által hivatali eljárásban megölt, kirabolt áldozatnak szolgáltat e igazságos elégtételt vagy nem, eredeti állapot vissza állítása, kártérítés, kárpótlás vagy valamilyen más módon. Közérthető, hogy a mayar bíróságoknak nincs megengedve, hogy érdemi vizsgálatot végezzenek és igazságos ítéletet hozzanak a nemzetközi joggal összhangban lévő alkotmányos magyar törvények alapján. Tehát ismételten azt kérem, hogy az Orbán-kormánytól, hogy hivatali eljárásban állítsa vissza az eredeti állapotot. Hivatalból üldözze az emberiesség elleni bűntettet elkövető jogsértő-kárt okozó Magyar Állami képviselőket és bűntársaikat.

Üdvözlettel:

Csokai János József

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Bede Andrea


Attachment attachment.png
23K Download

Attachment 46568 75valasz.pdf
428K Download View as HTML


Tisztelt Csokai János!
Mellékelten megküldöm válaszlevelünket.
Tisztelettel
Dr. Bede Andrea
osztályvezető
Budapest Főváros Kormányhivatala
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Kárpótlási Osztály
1117 Budapest Prielle Kornélia utca 4.
E-mail: [1][email address]
Honlap: [2]www.kormanyhivatal.hu
Mobil: +36+20-225-8098
>>>

Feladó: Csokai János József <[FOI #11465 email]>
Címzett: "dr. Bede Andrea" <[email address]>
Dátum: 2018.08.26. 4:01
Tárgy: Internal review of Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Orbán Viktor Miniszterelnök úr
válaszlevelét várjuk- a Csokai család kirablása ügyében, 
Budapest, XII. ker. Táltos utca 6  fszt. 5 szám alatt

Tisztelt dr. Bede Andrea!
Azt kérem már évek óta,  a magyar állam felelős képviselőitől, hogy adják
ki azt az adás-vételi szerződést, melyben a magyar állam 1981-ben jogerős
bírósági ítélet alapján vagyonleltár nélkül, kártalanítás nélkül elrabolta
teljes körűen a családi otthonunkat 1981-ben azért, mert egy három napos
bécsi busz kirándulásról azonnal nem tértem vissza Budapestre. A lakásban
tartózkodó kiskorú gyerekeimet a szüleimmel együtt emberiesség elleni
bűntettet elkövető fegyveres fegyveres magyar állami terroristák
kirugdosták az utcára - Budapest, XII. kerület, Táltos utca 6 fszt.. 5
szám alatt. Miutám a Kárpótlási Hivatal megállapította, hogy kárpótlásra
jogosult vagyok  de ennek ellenére megtagadta az eredeti állapot
helyreállítását, az igazságos elégtételt de még egy minimális kárpótlást
sem hajlandó fizetni indoklás nélkül. A jogi képviselőmön keresztűl magyar
bíróságokhoz fordultam igazságos elégtétel reményében  de a bíróságok
mindenféle érdemi vizsgálat nélkül elutasítottak. A nem független
Alkotmánybíróság határozata alapján kizárólagosan a magyar kormánynak van
joga eldönteni, hogy a magyar állam által hivatali eljárásban megölt,
kirabolt áldozatnak szolgáltat e igazságos elégtételt vagy nem, eredeti
állapot vissza állítása, kártértés, kárpótlás vagy valamilyen más módon.
Közérthető, hogy a mayar bíróságoknak nincs megengedve, hogy érdemi
vizsgálatot végezzenek és igazságos ítéletet hozzanak a nemzetközi joggal
összhangban lévő alkotmányos magyar törvények alapján. Tehát ismételten
azt kérem, hogy az Orbán-kormánytól, hogy hivatali eljárásban állítsa
vissza az eredeti állapotot. Hivatalból üldözze az emberiesség elleni
bűntettet elkövető jogsértő-kárt okozó Magyar Állami képviselőket és
bűntársaikat.
Üdvözlettel:
Csokai János József

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Csokai János József

Delivered

Tisztelt dr. Bede Andrea!
Tisztelt Orbán Viktor Miniszterelnök úr! Az Alkotmánybíróság határozata szerint a Magyar Kormány kizárólagosan dönti el, hogy a magyar állami képviselők által hivatali eljárásban megölt, kirabolt, megkínzott áldozatoktól elrabolt vagyont visszaadja-e a jogos tulajdonosoknak, örökösöknek vagy nem. Az AB szerint sem magyar bíróságok, sem nemzetközi bíróságok nem szolgáltathatnak igazságos elégtételt a tőlem és a családomtól elrabolt vagyon erdeti állapotának a visszaállításáról, de még egy jelentéktelen, megalázó 'kárpótlásról' sem. Az ÁB szerint Magyarország nem köteles betartani nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségeit sem, mint például az 1947. évi párizsi Békeszerződést vagy az ENSZ Egyetemes Emberi Jogi Egyezségokmányt, mely köteklező jog, Alkotmányi parancs Orbán Viktor Miniszterelnök úr részére is.
Ismételten kérem Orbá Viktor Miniszterelnök urat, mint személyesen felelős kormányfőt, hogy az 1981-ben elrabolt teljes körűen felújított és berendezett lakásomat, vagyontárgyaimat, műtárgyaimat adja vissza, vagy adjon helyette másikat és szolgáltasson igazságos elégtételt az ebben az ügyben teljhatalommal rendelkező Magyar Kormány nevében azért, mert a magyar állam nem rendelkezik semmiféle előjoggal az elrabolt magán-vagyonom felett - Budapest, XII. Táltos utca 6, fszt. 5 szám alatt és máshol. A Kárpótlási Hivatal már megállapította évekkel ezelőtt, hogy a magyar állam jogerős bírósági ítélet nélkül, vagyonleltár nélkül, kárpótlás nélkül rabolta el családi vagyonunkat. A Kárpótlási Hivataltól azért nem kaptam semmit, mert a nemzetközi joggal összhangban igazságos elégtételt kértem. Kérem válaszoljanak erre a levelemre - E-mailben vegyék fel velem a kapcsolatot. Mindannyian a törvények alá vagyunk rendelve és ez alól Orbán Viktor Miniszterelnök úr és Kormánya sem kivétel!

Üdvözlettel:

Csokai János József

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csokai János József:
Csak a(z) Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei