ORFK iránymutatások elektronikus elérhetősége

Varga Viktor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, a következő kérdésekre a választ:

1. A hatályos ORFK iránymutatások milyen weboldalon érhetőek el, kereshető (tehát nem szkennelt kép) formában
2. Amennyiben ezek nem érhetőek el sehol, az esetben kereshető (nem szkennelt kép) változatát (Word, PDF, ODF, ...) szeretném a hatályos ORFK iránymutatásoknak elektronikus formában megkapni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 3.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment 0385 001.pdf
11 Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Köszönöm a választ, és a jelzett elérhetőségeket végig néztem.

Az ORFK utasítások elérhetők a megadott címeken, azonban az ORFK irányelvek nem.

Érdeklődni szeretnék tehát továbbra is az után, hogy hol lelhetőek fel kereshető, elektronikus formában az ORFK irányelvei. (például a 7001/2006. ORFK irányelv)

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Varga Viktor hozzászólt ()

AZ ORFK válasza OCR-ezve:

Tájékoztatom, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság Központi Panaszirodájára megküldött beadványát 2013. április 4-én a fenti számon iktatva megkaptam.

Beadványaiban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján terjesztett elő adatigénylés. A megfogalmazott kérdéssel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást van módom adni Önnek. A közjogi szervezetszabályozó eszközök - ide tartoznak többek között az ORFK utasítások is - a Magyar Közlöny mellékleteként, a Hivatalos Értesítőben jelennek meg. Ezek elérhetőek az alábbi linkeken:
http ://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/index.php?m=1&p=0100&k=12
http://magyarkozlony.hu/

Az interneten több fórumon is található ingyenes jogszabály kereső, amelyek az alábbi címeken érhetőek el:

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszaba...

http://www.police.hu/jogszabaly

A fentieken kívül ajánlom még a Complex jogtár programját is, amellyel gyorsan és könnyen lehet a jogszabályok között keresni, azonban ezen adatbázis ingyenes formájában a közjogi szervezetszabályozó eszközök nem érhetőek el, csak ellenérték fejében.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Link to this

Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment 0458 001.pdf
11 Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment 0448 001.pdf
11 Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Varga Viktor hozzászólt ()

A rendőrség PDF válasza OCR-ezve:

Tisztelt Varga Viktor Úr!

Tájékoztatom, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság Központi Panaszirodájára megküldött újabb beadványát 2013. április 11-én a fenti számon iktatva megkaptam.

Beadványában továbbra is az iránt érdeklődött, hogy hol lelhetőek fel elektronikus formában az ORFK irányelvei. Az ORFK irányelvek az ORFK hivatalos Tájékoztatóiban kerültek közzétételre, amelyek a korábbi levélben megadott honlapon megtalálhatóak (http://www.police.hu/jogszabaly/tajekozt.... Jelenleg négy hatályos irányelv létezik, ezek közül az egyiket - a 7001/2006. ORFK irányelv a közúti járművek megállításának és követésének módszereiről és taktikáiról - a 29000/4526-3/2013. ált. számú levélhez mellékletként csatolva már megkapta. Hatályos még a Rendőrség számviteli politikájáról szóló 1/2008. (OT 27.) számú irányelv, melyet a 2008. évi 27. számú Tájékoztatóban találhat meg. Ezt két további irányelv módosította, az 1/2009. (OT 11.) és az 1/2010. (OT 16.) számú irányelvek, amelyek értelemszerűen a 11/2009. számú és a 16/2010. számú ORFK Tájékoztatókban olvashatóak.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Link to this

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Köszönettel megkaptam válaszukat, azonban további információra, pontosításra lenne szükségem.

Válaszában említette, hogy a 7001/2006. ORFK irányelvet korábbi adatkérésemre már megkaptam, ami igaz is, azonban jelen igénylésben kereshető formában kértem, mert az egy szkennelt, és sajnos a szkennelés minősége miatt nem OCR-ezhető rendesen, ezért is kértem ismételten, és kérném azt továbbra is.

Levelében megadta a Rendőrség számviteli politikájáról szóló 1/2008. (OT 27.) számú irányelvet, és módosításait, amelyet köszönök, elektronikus, tehát kereshető, a későbbiekben majd egységes szerkezetbe fogom azokat átdolgozni.

Levelében továbbá említette, hogy 4 irányelv létezik, azonban most csak kettőről tudok (megállítási és számviteli, illetve a számviteli további két módosítása).

Amennyiben a 4 irányelv a két irányelv és módosításaiból következő négy, azaz most már mindről tudok, akkor köszönöm az erről szóló választ.

Ha a 4 irányelv ne ma fentiből jön ki, akkor kérném a további két irányelvet, amelyről még nem eset szó.

Várom válaszukat,
Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment 0653 001.pdf
11 Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Varga Viktor hozzászólt ()

A válasz OCR-ezve:

Tisztelt Varga Viktor Úr!

Tájékoztatom, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság Központi Panaszirodájára megküldött újabb beadványát 2013. május 14-én a fenti számon iktatva megkaptam.

Beadványában továbbra is a hatályos ORFK irányelvek felől érdeklődött. Négy hatályos irányelv létezik, melyek a következőek:

7001/2006. ORFK irányelv a közúti járművek megállításának és követésének módszereiről és taktikáiról - korábban az irányelvek a Belügyi Közlönyben jelentek meg, így ennek elérhetőségéről bővebben a http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/index.... internet címen olvashat;

1/2008. (OT 27.) számú irányelv a Rendőrség számviteli politikájáról - ez a 2008. évi 27. számú Tájékoztatóban található meg;

1/2009. (OT 11.) számú irányelv a Rendőrség számviteli politikájáról szóló 1/2008. (OT 27.) számú irányelv módosításáról - 11/2009. számú ORFK Tájékoztatóban jelent meg;

1/2010. (OT 16.) számú irányelv a Rendőrség számviteli politikájáról szóló 1/2008. (OT 27.) számú irányelv módosításáról - 16/2010. számú ORFK Tájékoztatóban olvasható.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét,

Budapest, 2013. május

Link to this

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Először is köszönöm, hogy válaszukkal tisztázta számomra, hogy a négy iránymutatás közül az egyik a megállítás szabályait írja le, míg másik három a számvitelről szól, és az eredeti iránymutatás, valamint két módosítása, ezt még egyszer nagyon köszönöm.

Sajnos a megadott linken a 7001/2006 iránymutatást nem találtam, így abból nem sikerült kereshető elektronikus változatot találnom.

Érdeklődni szeretnék tehát, hogy pontosan melyik közlönyben találhatom meg a jelzett oldalon a 7001/2006 iránymutatást.

Válaszukat várom, előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment 0725 001.pdf
11 Download View as HTML


[ Email has no body, please see attachments ]

Hivatkozása ide

Varga Viktor hozzászólt ()

A PDF válasz OCR-ezve:

Tisztelt Varga Viktor Úr!
Tájékoztatom, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság Központi Panaszirodájára megküldött újabb beadványát 2013. május 29-én a fenti számon iktatva megkaptam.
A 7001/2006. (IV. 6.) ORFK irányelv kiadásakor a hatályos szabályozás csak lehetőséget biztosított az állami irányítás egyéb jogi eszközei - így az ORFK irányelvek - hivatalos lapban történő közzétételére. A Belügyi Közlönyök áttanulmányozása után valószínűsíthető, hogy jelen esetben nem került sor közzétételre, így a ''pdf' formátumban elküldött verzión kívül más, elektronikusan kereshető változatot nem tudok rendelkezésre bocsátani.
Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Link to this

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Köszönöm szépen, a választ elfogadom, köszönöm a türelmet és a segítőkészséget.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Varga Viktor hozzászólt ()

A
7001/2006. (IV. 6.) ORFK irányelv
a közúti járművek megállításának és követésének módszereiről és taktikáiról

Elektronizált formában Word és PDF dokumentumként
elérhető az alábbi adatigénylésnél:

http://kimittud.atlatszo.hu/request/a-ge...

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varga Viktor:
Csak a(z) Országos Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei