Óriáskerékkel kapcsolatos jogügylet

Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Keszthely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület

Delivered

Tisztelt Keszthely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2019. év adventi időszakában a Keszthelyen a Fő térre óriáskerék került elhelyezésre. 2019. november 28-án megtartott közmeghallgatás során Nagy polgármestertől elhangzott, hogy az óriáskerék látványosság kihelyezéséért a város 3.000.000.- Ft-ot fizetett a vállalkozónak, illetve ingyenesen biztosította részére a közterületet.

A fentiek miatt kérem, hogy szíveskedjen az Egyesület részére kiadni vagy betekintést biztosítani:

1.) Keszthely város Önkormányzatának az óriáskerék kihelyezésével kapcsolatos szerződést,

2.) Keszthely Város Önkormányzatának 2018. november 1. napján hatályba lépő Beszerzési Szabályzatát.

3.) Az óriáskerékkel kapcsolatos szolgáltatással kapcsolatosan beszerzett, a piaci ár versenyképességét alátámasztó összes ajánlatba.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. december 2.

Üdvözlettel:

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Gábor Hajnalka
Keszthely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Cím!

Megkeresését hatáskör hiányában mai napon elektronikus úton
továbbítottam a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely hivatalvezetője
számára, tekintettel arra, hogy az adventi időszakban a Fő téren
tartandó programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása a Goldmark
Károly Művelődési Központ és a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely
feladat- és hatáskörébe tartozik.

Üdvözlettel:

Dr. Gábor Hajnalka

jegyző

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület:
Csak a(z) Keszthely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei