Országgyűlés Irodaháza - felújítás

Kovács Ildikó küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országgyűlés Hivatala részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Kovács Ildikó

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy milyen felújítási munkálatok zajlanak az adatigénylés időpontjában (2014. november 26.) az Országgyűlés Irodaházának épületén, az ezeket a munkákat végző cégek listáját és az ezekhez kapcsolódó dokumentumokat, beleértve szerződéseket, illetve az esetleges kapcsolódó közbeszerzési eljárás adatait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 26.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

Hivatkozása ide

Feladó: Bakos Emil
Országgyűlés Hivatala

Tisztelt Kovács Ildikó!

 

A 2014. november 26-án érkezett adatigénylésére vonatkozóan az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Az adatigénylés időpontjában (2014. november 26.)
az Országgyűlés Irodaházának épületén: Az Országgyűlés Irodaházában az
északi és déli udvarban
a homlokzati kőburkolat cseréje (felújítása), valamint a korszerűtlen,
hőhidas nyílászárók cseréje és
kapcsolódó munkák voltak (vannak) folyamatban.

 

A munkálatok magukban foglalják a következőket: az Országgyűlés
Irodaházában az északi és déli udvarban 
4.913 m2 homlokzati kőlapburkolat cseréje, hőszigetelés készítésével, a
földszinti részen 530m2 kvarchomok
terméskő felújítása, tisztítása, részleges cseréje, és 207 db
korszerűtlen, hőhidas nyílászáró cseréje, hő-, és
füstelvezető ablakok beépítésével.

 

A homlokzati kőburkolat cseréje (felújítása), tárgyú munkákat végző
vállalkozás. :
 „Reneszánsz” Kőfaragó Zrt., székhelye: 2096 Üröm, Fő u. 1.

 

A kivitelezés, feladatok teljesítésének véghatárideje: 2015. június 10.

 

A Vállalkozói Díj összege: nettó 416.797.924,- Ft.

 

A fenti munkák elvégzésére irányuló szerződés megkötésére a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
(Kbt.) 9. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel a minősített adatot, az
ország alapvető biztonsági,
nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést
igénylő beszerzések sajátos
szabályairól szóló 218/2011. (X .19.) Korm. rendelet III. fejezete
szerint beszerzési eljárás eredményeképpen került sor. 

 

A Kbt. 9. § (6)-(7) bekezdésére és a 218/2011. (X .19.) Korm. rendelet 8.
§ (2) bekezdésére figyelemmel a
 jelen levélben foglaltakon túl további adatok szolgáltatása, dokumentumok
megküldése nem áll módomban.

Tisztelettel

Bakos Emil

 

 

 

------------------------

Link: [1]File-List
Link: [2]Edit-Time-Data
Link: [3]themeData
Link: [4]colorSchemeMapping

Kovacs Ildikó[5]<[FOI #3510 email]> 14. 11. 26. 14:44 >>>

Tisztelt Országgyűlés Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,
hogy milyen felújítási munkálatok zajlanak az adatigénylés
időpontjában (2014. november 26.) az Országgyűlés Irodaházának
épületén, az ezeket a munkákat végző cégek listáját és az ezekhez
kapcsolódó dokumentumokat, beleértve szerződéseket, illetve az
esetleges kapcsolódó közbeszerzési eljárás adatait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 26.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[6][FOI #3510 email]

Ha a(z) Országgyűlés Hivatala nem a(z) [7][Országgyűlés request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük,
írja ezt meg nekünk:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[9]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

--
Bakos Emil
főigazgató-helyettes
Gazdasági és Működtetési
Igazgatóság
Országgyűlés Hivatala,
1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.
Tel.: +36 1 / 441-4110
Fax: +36 1 / 441-4828
[10][email address]

References

Visible links
1. file:///D:%5CUsers%5Cbakos%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
2. file:///D:%5CUsers%5Cbakos%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_editdata.mso
3. file:///D:%5CUsers%5Cbakos%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
4. file:///D:%5CUsers%5Cbakos%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml
5. mailto:[FOI #3510 email]
6. mailto:[FOI #3510 email]
7. mailto:[Országgyűlés request email]
8. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
9. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers
10. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Ildikó:
Csak a(z) Országgyűlés Hivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Üzemzavar

A(z) MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére Erdélyi Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei