(Országos) Kapcsolattartás akadályozása btk 210

Tóth András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Országos Rendőr-főkapitányság részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Tóth András

Delivered

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
2014 Január 1. és 2016. Október 1. között (évenkénti lebontásban) hány esetben történt feljelentés (Btk.) 210. § (1) bekezdése szerinti kapcsolattartás akadályozása bűncselekmény miatt?

Amennyiben lehetséges kérem adják meg ezek közül hány esetben történt vádemelési javaslat az ügyészség részéről, továbbá ha rendelkeznek statisztikai adattal a nyomozások időbeni hosszát illetően kérem küldjék meg ezt az adatot is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 25.

Üdvözlettel:

Tóth András

Hivatkozása ide

Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment m container 201612071523 signed.pdf
145K Download View as HTML


Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth András

Delivered

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

A pdfben szereplő információ:
Iktatószám: 29000/41243-
3/2016.ált.
Csatolmányok
   Tóth András közérdekű adatigénylés
válasz 12.07..doc
   1. számú melléklet.xlsx

A doc illetve xlsx fájlokat nem kaptam meg. Amennyiben lehetséges kérem küldjék meg.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. december 7.

Üdvözlettel:

Tóth András

Hivatkozása ide

Feladó: ORFK adatvédelem
Országos Rendőr-főkapitányság

Tisztelt Tóth András Úr!

Tájékoztatom, hogy megkeresésére küldött válaszlevelünk tartalmazza az Ön által hiányolt fájlokat. A konténerben található "gombostűre" kattintva tudja a mellékleteket megnyitni.
Tisztelettel: Dósáné Bata Erzsébet c. r. ftzls. ORFK Hivatal Biztonság-felügyeleti és Ügykezelési Osztály

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth András

Delivered

Tisztelt ORFK adatvédelem!

A pdf fájlt letudom tölteni, de abban kattintva semmi nem történik.
Több számítógépen ellenőriztem, amennyiben lehetséges kérem fájlokat külön feltölteni.

Külön köszönöm a jóval határidőn belüli választ és az együttműködést.

Üdvözlettel:

Tóth András

Hivatkozása ide

Feladó: ORFK adatvédelem
Országos Rendőr-főkapitányság


Attachment T th Andr s k z rdek adatig nyl s v lasz 12.07..doc
50K Download View as HTML

Attachment 1.sz m mell klet.xlsx
10K Download View as HTML


Tisztelt Tóth András!
Kérésének megfelelően küldöm a kért mellékleteket.
Dósáné Bata Erzsébet c. r. ftzls.

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tóth András:
Csak a(z) Országos Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei