OSAP adatlapok (igazságügyi terület)

Dombos Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Központi Statisztikai Hivatal részére

Központi Statisztikai Hivatal nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Dombos Tamás

Tisztelt Központi Statisztikai Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi OSAP adatgyűjtések aktuális, illetve elmúlt 5 évben rendszeresített adatlapjait: OSAP 1522, 1523, 1294, 1295, 1307, 1308, 1979, 1856.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. április 30.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

Hivatkozása ide

Feladó: Richter Erika
Központi Statisztikai Hivatal

Tisztelt Dombos Tamás!

 

Az Ön által kért OSAP nyilvántartási számú kérdőívek nem a Központi
Statisztikai Hivatal által előírt kérdőívek.

Az OSAP számok és a kérdőívek felépítése tekintetében jelenleg hatályos az
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és
adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet.

[1]http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg...

 

Ebben a kormányrendeletben a melléklet tartalmazza az Ön által említett
nyilvántartási számú kérdőíveket is:

A 1522 és 1523-as kérdőívek a Legfőbb Ügyészség, a 1294, 1295, 1307, 1308,
1979, 1856 OSAP számúak pedig az Országos Bírósági Hivatal adatgyűjtései.

 

Ezek felépítéséről, adattartamáról az érintett Hivataloknál tud érdemben
tájékozódni.

[2]http://www.mklu.hu/cgi-bin/index.pl?text...

[3]http://www.birosag.hu/obh

 

Amennyiben további segítségre van szüksége, készséggel állok
rendelkezésére.

 

Tisztelettel:

 

Richter Erika

Tájékoztatási Főosztály

Információszolgálat

Tel: 06-1-345-6244

[4][email address]

 

--------------------------------------------------------------------------

Ez az elektronikus levél (e-mail), és a hozzá kapcsolt fájlok, kizárólag a
Címzetteknek szólnak, a bennük foglalt információk bizalmasak lehetnek,
melynek titokban maradásához a Központi Statisztikai Hivatalnak jogilag
méltányolható érdeke fűződik. Amennyiben nem Ön a Címzettje ennek a
levélnek, kérjük, törölje, és értesítse a levél küldőjét.
Az elektronikus levél engedély nélküli módosítása és nyilvánosságra
hozatala szigorúan tilos, másolása, terjesztése is csak munkavégzés
céljából megengedett. Az elektronikus levél elsősorban információs célokat
szolgál. Kétség esetén az elektronikus levél tartalma akkor minősül
hivatalos álláspontnak, ha azt a KSH erre felhatalmazott dolgozója
(kérésre) cégszerűen aláírva megerősíti.

References

Visible links
1. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cg...
2. http://www.mklu.hu/cgi-bin/index.pl?text...
3. http://www.birosag.hu/obh
4. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Dombos Tamás

Tisztelt Richter Erika!

Köszönöm a válaszát. Az OSAP rendelet mellékletéből sajnos számos dolog nem derül ki, hiszen az az adott témák kapcsán használt kategóriákat, kódszavakat nem tartalmazza.

Kérésemmel akkor a Legfőbb Ügyészséghez és az Országos Bírósági Hivatalhoz fordulok.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dombos Tamás:
Csak a(z) Központi Statisztikai Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

VIR

A(z) Legfőbb Ügyészség részére Dombos Tamás által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei