Összeférhetetlenség vezető beosztásúaknál Baranya megyében

Kis-Guczi Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére

Az igénylést elutasította a(z) Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2012. január 1-jétől az adatigénylés napjáig a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományában (beleértve kirendeltségeket, parancsnokságokat is) mely vezetők töltöttek be vagy töltenek be gazdasági társaságban vezető tisztséget vagy felügyelőbizottsági tagságot, vagy van bármilyen munkaviszonyuk vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyuk.

Kérném az adatokat a következő bontásban megadni: név, beosztás a katasztrófavédelemnél, cégnév, gazdasági társaságban a tisztség, mettől-meddig töltötte be a gazdasági társaságban a tisztséget.

Kérném megadni, hogy ezen munkavégzéseknél, tisztségeknél a szolgálati törvény által meghatározott összeférhetetlenség fennáll vagy fennállt-e? Ha igen, milyen intézkedést tettek az összeférhetetlenség megszüntetésére, és mikor.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 3.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Baranya Titkárság
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság


Attachment sszef rhetelens g vezet beoszt s akn l Baranya megy ben 06 10.doc
307K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Feladó: Kis-Guczi Péter

Tisztelt Baranya Titkárság!

Az elutasítás indoklása nem megalapozott, a választ nem tudom elfogadni, kérném a törvényes határidőn belül megadni a választ, vagy a törvény által biztosított lehetőségeket megragadva fogom kikényszeríteni a közérdekből nyilvános adat megadását.

Üdvözlettel:

Kis-Guczi Péter

Hivatkozása ide

Feladó: Baranya Titkárság
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság


Attachment SKMBT C20315061706571.pdf
390K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kis-Guczi Péter:
Csak a(z) Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei