Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések

Takacs Borbala küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés megválaszolása késik. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdának normális esetben által (részletek)

Feladó: Takacs Borbala

Delivered

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010. január 1. óta kötött, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződéseik olyan listáját, amely tartalmazza a szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződéseket kötő felek nevét, a szerződések értékét, határozott időre kötött szerződések esetében azok időtartamát, valamint az említett adatok változásait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 26.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Horváth Béla
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_=C3=96tmilli=C3=B3_forintot_el?=
=?UTF-8?Q?=C3=A9r=C5=91_vagy_azt_meghalad=C3=B3_szerz=C5=91d=C3=A9s?=
=?UTF-8?Q?ek?=
Date: Tue, 9 Jul 2019 09:02:31 +0200
Message-ID: <012901d53624$47b27d20$d7177760$@nagymaros.hu>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Mailer: Microsoft Outlook 16.0
Content-Language: hu
Thread-Index: AQGYcP06NrqvPKM/CKqXBxu6KKPwnqc7YBtQ

Tisztelt Tak=C3=A1cs Borb=C3=A1la!

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1 adatig=C3=A9nyl=C3=A9s=C3=A9re a =
k=C3=B6vetkez=C5=91 v=C3=A1laszt adom.

Nagymaros V=C3=A1ros =C3=96nkorm=C3=A1nyzata a k=C3=B6vetkez=C5=91, =
=C3=B6tmilli=C3=B3 forint =C3=A9rt=C3=A9ket el=C3=A9r=C5=91 vagy =
meghalad=C3=B3 =C3=A9l=C5=91 szerz=C5=91d=C3=A9sekkel rendelkezik:
1. A szerz=C5=91d=C3=A9s t=C3=A1rgya: D=C3=B3zsa Gy=C3=B6rgy utcai =
=C3=B3voda fel=C3=BAj=C3=ADt=C3=A1sa.
partner: Czero Projekt Kft.
ellen=C3=A9rt=C3=A9k: nett=C3=B3 30 723 625 Ft
id=C5=91tartam: 2019. 06.05.-2019.08.31.

2. A szerz=C5=91d=C3=A9s t=C3=A1rgya: Nagymarosi Strand fejleszt=C3=A9se
partner: PTG Technical Bt.
ellen=C3=A9rt=C3=A9k: nett=C3=B3 70 489 312 Ft
id=C5=91tartam: 2019.06.14.-2019.06.30. amely meghosszabb=C3=ADtva =
2019.08.15-ig

3. A szerz=C5=91d=C3=A9s t=C3=A1rgya: Nagymarosi Strand =
fejleszt=C3=A9se, tervez=C3=A9s, el=C5=91k=C3=A9sz=C3=ADt=C3=A9s, =
m=C5=B1szaki ellen=C5=91rz=C3=A9s=20
partner: Zrc. ketler Kft.=20
ellen=C3=A9rt=C3=A9k: nett=C3=B3 8 250 000 Ft
id=C5=91tartam: 2019.06.14.-2019.07.31.

4. A szerz=C5=91d=C3=A9s t=C3=A1rgya: Fecskeh=C3=A1z =
(=C3=B6nkorm=C3=A1nyzati lak=C3=A1s) fel=C3=BAj=C3=ADt=C3=A1s, =
Feh=C3=A9rhegy u. 14.
partner: PDH Fitter Kft.
ellen=C3=A9rt=C3=A9k: nett=C3=B3 5 309 285 Ft
id=C5=91tartam: 2019.03.22-t=C5=91l 90 nap.

Nagymaros, 2019. j=C3=BAlius 9.

=C3=9Cdv=C3=B6zlettel:

Dr. Horv=C3=A1th B=C3=A9la
jegyz=C5=91
Nagymarosi Polg=C3=A1rmesteri Hivatal
(27) 595-118
[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Takacs Borbala

Delivered

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

Köszönöm szépen a válaszát.

Közérdekű adatigénylésem az összes 2010. január 1. óta kötött, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződéseik olyan listájára vonatkozott, amely tartalmazza ezen szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződéseket kötő felek nevét, a szerződések értékét, határozott időre kötött szerződések esetében azok időtartamát, valamint az említett adatok változásait.

A válasza tehát csak az igénylés részleges teljesítésének tekinthető.

Ezért tisztelettel kérem a válasz kiegészítését az igénylésben szereplő adatokkal 2010. január 1-ig visszamenően.

Köszönöm szépen előre is.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Horváth Béla
Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Takács Borbála!

9 évre visszamenőleg valamennyi, már lejárt szerződés előkeresése a napi ügymenet mellett jelentős terhet ró hivatalomra, ezért azt 15 napon belül nem tudjuk teljesíteni. Ezért az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján a határidőt 15 nappal meghosszabbítom.

Üdvözlettel:

Dr. Horváth Béla
jegyző
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
(27) 595-118
[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Takacs Borbala:
Csak a(z) Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Szerződések

A(z) Kaposvári Egyetem részére Hava Nikita által

Szerződések

A(z) Magyar Kézilabda Szövetség részére Móricz Csaba által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei