Óvás Egyesület

Óvás Egyesület küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros Kormányhivatala részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Óvás Egyesület

Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatalának Kulturális Örökségvédelmi Irodája!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Budapest VII. kerület Belső-Erzsébetváros teljes területén található műemléki épületekre vonatkozó, Önök által 2011.február 1. és 2012. december 31. között kiadott, hatályban vagy folyamatban lévő bontási vagy állagmegóvási engedélyek, valamint elvi építési- és építési engedélyek, illetve engedély meghosszabbítások és engedély módosítások címlistáját az eljárás megkezdésének, illetve ahol ez már megtörtént, az eljárás befejezésének időponti meghatározásával együtt.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról is, hogy a fentiek közül a folyamatban lévő eljárások hol tartanak most.

Kérem, szíveskedjen arról is információt adni, hogy az engedély alapján elkezdett bontások vagy építkezések (műemléki épületeknél) milyen stádiumban vannnak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. február 15.

Üdvözlettel:
Perczel Anna
elnök
Óvás Egyesület

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth Ferenc


Attachment image001.png
11 Download


Simonné Müller Katalin irodavezető
Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal, Műszaki Iroda
 
Kosztyu Anikó mb. szakigazgatási szerv vezető
BFKH V. ker. Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
 
Okrutay Miklós örökségvédelmi osztályvezető
BFKH V. ker. Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
 
Juhász Györgyné műemléki főfelügyelő és dr. Zelenyánszki Éva közigazgatási
referens
volt Kulturális Örökségvédelmi Iroda, volt BFKH MvRÖvSzSz Hatósági és
Felügyeleti Főoszt.
 
 
Tisztelt Irodavezető Asszony ! Tisztelt (volt) Munkatársaim !
 
 
Mint a jelzett időszakban feladat- és hatáskörrel, továbbá illetékeséggel
rendelkező szervnek ill. jogutódjának továbbítom az Óvás! Egyesület
alábbiakban körülírt közérdekűadat-igénylését.
Kérem, hogy a jogszbály szerinti 15 napos adatszolgáltatási határidő
betartására ügyelni szíveskedjenek.
Kérem továbbá, hogy tájékoztatás céljából az alábbi email-címemre is
küljék meg az Óvás! Egyesületnek továbbítandó közérdekű adatokat.
 
Köszönettel:
 
Tóth Ferenc
hivatalvezető
BFKH Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
([1][email address])
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: Kiss Márton, dr.
Küldve: 2013. február 18. 11:19
Címzett: Tóth Ferenc
Másolatot kap: Pethőné dr. Kiss Judit; Palich Etelka; Rikker Emília, dr.;
Földvári Béla, dr.
Tárgy: FW: Közérdekűadat igénylés - Óvás Egyesület

Tisztelt Szakigazgatási Szerv Vezető Úr!

 

További szíves intézésre küldöm az alábbi levelet.

 

Üdvözlettel:

 

Palich Etelka

főigazgató asszony

megbízásából

 

dr. Kiss Márton

[2]cid:image001.png@01CD48A8.2EE77A00

Budapest Főváros Kormányhivatala

Főigazgatói Titkárság

Cím: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.

Tel.: +36 1 235-1737

E-mail: [3][email address]

Honlap: [4]http://www.kormanyhivatal.hu/

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Tóth Ferenc


Attachment iso 8859 2 Q 80 3 Adatszolg E1ltat E1s teljes EDt E9se.doc.doc
11 Download View as HTML

Attachment attachment.doc
11 Download View as HTML


Tisztelt Elnök Asszony !
 
Az ÓVÁS! Egyesület képviseletében kért közérdekű adat igénylésével
kapcsolatban a csatolt levél ill. a mellékletét képező táblázat
megküldésével tájékoztatom.
 
A további eredményes együttműködés reményében; tisztelettel:
 
Tóth Ferenc
hivatalvezető
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Óvás Egyesület

Tisztelt Tóth Ferenc!

Köszönöm, hogy a már kiadott engedélyekről beszámoltak. Válaszuk azonban nem tért ki kérésünk egyik részére: mint korábban is jeleztük, szeretnénk azt is megtudni, hogy milyen - bontási, építési - engedélyezési eljárások vannak folyamatban, illetve hogy ezek az eljárások jelenleg hol tartanak.

Üdvözlettel:
Perczel Anna
Óvás Egyesület

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Óvás Egyesület:
Csak a(z) Budapest Főváros Kormányhivatala munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei