Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Óvás Egyesület, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Óvás Egyesület

Óvás Egyesület küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Óvás Egyesület to read recent responses and update the status.

Feladó: Óvás Egyesület

Tisztelt Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Budapest VII. kerület Belső-Erzsébetváros teljes területén található épületekre vonatkozó, Önök által 2011.február 1. és 2012. december 31. között kiadott, hatályban vagy folyamatban lévő bontási vagy állagmegóvási engedélyek, valamint elvi építési- és építési engedélyek, illetve engedély meghosszabbítások és engedély módosítások címlistáját az eljárás megkezdésének, illetve ahol ez már megtörtént, az eljárás befejezésének időponti meghatározásával együtt.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról is, hogy a fentiek közül a folyamatban lévő eljárások hol tartanak most.

Kérem, szíveskedjen arról is információt adni, hogy az engedély alapján elkezdett bontások vagy építkezések
milyen stádiumban vannnak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. február 15.

Üdvözlettel:
Perczel Anna
elnök
Óvás Egyesület

Hivatkozása ide

Feladó: Baki Zsuzsanna
Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment iso 8859 2 Q D3V C1S.pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q t E1bl E1zat.pdf.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Perczel Anna!

 

Hivatkozva a 2013. február 15.-én érkezett adatigénylésére, mellékleten
megküldöm a kért adatokat.

 

Tisztelettel: dr. Baki Zsuzsanna

Hivatkozása ide

Feladó: Óvás Egyesület

Tisztelt Baki Zsuzsanna!

Köszönjük a választ. Egyúttal kérjük, szíveskedjenek adatkérésünk eddig nem teljesített részére is válaszolni: mi a 2011 február 1. és 2012 december 31. közötti adatokat kértük, de nemcsak a befejezett építési engedélyezési eljárásokról, hanem a megkezdettekről(vagyis folyamatban lévőkről) is, azzal is kiegészítve, hogy milyen stádiumban vannak jelenleg.

Önök azonban csak 2012 június 1-től kiadott engedélyekről tájékoztattak bennünket, azok közül is csak a befejezettekről. Tehát másfél év adatközlése teljes mértékben hiányzik és két év adataiból pedig teljesen hiányoznak a folyamatban lévő engedélyezési eljárások.

Köszönettel:
Perczel Anna
elnök
Óvás Egyesület

Hivatkozása ide

Feladó: Baki Zsuzsanna
Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment iso 8859 2 Q D3V C1S.pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment iso 8859 2 Q t E1bl E1zat.pdf.pdf
11 Download View as HTML

Attachment attachment.xlsx
11 Download View as HTML


Tisztelt Perczel Anna!

 

Mellékelten megküldöm a kért adatokat.

 

Tisztelettel: dr. Baki Zsuzsanna

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Óvás Egyesület, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Óvás Egyesület:
Csak a(z) Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei