Óvodai férőhely fejlesztési terv értékelés

Kocsis Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság 2015. február 25., szerdai bizottsági ülésén tárgyalta Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 10 éves intézmény-felújítási programját.
Kérdést intéztem a bizottság elnökéhez, hogy ez a program miért nem tartalmazza a 34/2014.(IV.24.)ÖK határozat bc) pontjában elfogadott Váci út 57-61. – 250 óvodai férőhely bővítése intézkedést. Kérdésemre a következő választ kaptam:
"Az igények felmérését követően elvetésre került ez a lehetőség, ezért nem találja a "Beszámoló Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 10 éves intézmény-felújítási programjának végrehajtásáról; javaslat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 10 éves intézmény-felújítási programjára" című előterjesztés 2. számú mellékletében ezt a beruházást."

Kérem tájékoztatásukat, hogy ki készítette az igény felmérést, milyen előterjesztés készült, milyen testület (kik voltak a résztvevők) tekintette át az előterjesztést és ennek kapcsán milyen döntések születtek? Mikor került sor erre a felmérésre és döntésre?

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Csiga Gergő elnök úr válaszban szereplő igények felmérésére vonatkozó igényfelmérési dokumentumot, előterjesztést valamint a döntésről készült feljegyzést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok elkészítéséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 27.

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Kocsis Csaba!
2015. február 27-én érkezett közérdekű adatigénylésére válaszolva
tájékoztatom, hogy a 34/2014.  (IV.24.) Ö.K. számú határozat a Váci út
57-61. sz. alatti ingatlanon történő óvodaférőhely bővítést, mint
lehetőséget tartalmazta, amennyiben 2015. szeptember 1-jével kötelezővé
válik a 3. életévét betöltött gyermekeknek a mindennapos óvodába járás. A
Képviselő-testület 2015. március 12-i ülésén a

Beszámoló Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 10 éves
intézmény-felújítási programjának végrehajtásáról; javaslat a Budapest
Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 10 éves intézmény-felújítási
programjára című előterjesztés elfogadásával döntött, hogy jelenleg nem
valósítja meg ezt az óvodaférőhely bővítést. Az erre vonatkozó döntés a
testületi ülés jegyzőkönyvének elkészülte után lesz a honlapon
hozzáférhető.

Tisztelettel

Dr. Bujdosó Sándor

jegyző

megbízásából

dr. Bálint Erika

adatvédelmi felelős

_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Dr. Bálint Erika!
adatvédelmi felelős

Válaszát sajnos nem tudom elfogadni, mert az nem a kérdésemhez kapcsolódik.

Csiga Gergő a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság elnöke jelezte, hogy a bizottsági ülést megelőzően (és így a testületi ülés előtt is) történt egy igényfelmérés és döntés. A kérdésem erre az igényfelmérésre és döntésre vonatkozik, ki készítette az igény felmérést, milyen előterjesztés készült, milyen testület (kik voltak a
résztvevők) tekintette át az előterjesztést és ennek kapcsán milyen
döntések születtek? Mikor került sor erre a felmérésre és döntésre?

Továbbra is várom válaszukat.

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kocsis Csaba:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei