Óvodapedagógusok száma a csepeli óvodákban és azok tagintézményeiben

Szabó Szabolcs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szabó Szabolcs

Delivered

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A kerületben működő óvodákban és tagóvodákban engedélyezett csoportokban dolgozó óvodapedagógusok száma illetve a betöltetlen álláshelyek száma.(tagóvodánkénti bontásban)

A foglalkoztatott óvodapedagógus közül az elkövetkező öt évben hányan érik el az öregségi nyugdíj-korhatárt? (tagóvodánkénti bontásban)

A foglalkoztatott óvodapedagógus közül hány érték már el az öregségi nyugdíj-korhatárt? (tagóvodánkénti bontásban)

A kerületben működő óvodákban és tagintézményeikben az elmúlt három évben hány volt az új, pályakezdő vagy gyakornok óvodapedagógus? Ebből hányan lettek pályaelhagyók? (tagóvodánkénti bontásban)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 5.

Üdvözlettel:

Komlóssy Réka

Hivatkozása ide

Feladó: Babics Enikő

Tisztelt Komlóssy Réka!

 

Alábbi közérdekű adatkérésére a válaszokat az egyes kérdéseknél adtuk meg.

 

Tisztelettel:

 

dr. Szeles Gábor s.k.

jegyző

 

 

> A kerületben működő óvodákban és tagóvodákban engedélyezett

> csoportokban dolgozó óvodapedagógusok száma illetve a betöltetlen

> álláshelyek száma.(tagóvodánkénti bontásban)

- 226 fő engedélyezett létszám

- 22 betöltetlen álláshely

>

> A foglalkoztatott óvodapedagógus közül az elkövetkező öt évben hányan

> érik el az öregségi nyugdíj-korhatárt? (tagóvodánkénti bontásban)

5 fő

>

> A foglalkoztatott óvodapedagógus közül hány  érték már el az öregségi

> nyugdíj-korhatárt? (tagóvodánkénti bontásban)

2 fő

>

> A kerületben működő óvodákban és tagintézményeikben az elmúlt három

> évben hány volt az új, pályakezdő vagy gyakornok óvodapedagógus? Ebből

> hányan lettek pályaelhagyók?  (tagóvodánkénti bontásban)

A 32 fő új belépőből 6 fő lépett ki

 

 

 

 

>

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Szabolcs:
Csak a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei