Óvodapedagógusok száma a soroksári óvodákban és azok tagintézményeiben

Szabó Szabolcs küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Szabó Szabolcs

Delivered

Tisztelt Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A kerületben működő óvodákban és tagóvodákban engedélyezett csoportokban dolgozó óvodapedagógusok száma illetve a betöltetlen álláshelyek száma. (tagóvodánkénti bontásban)

A foglalkoztatott óvodapedagógus közül az elkövetkező öt évben hányan érik el az öregségi nyugdíj-korhatárt? (tagóvodánkénti bontásban)

A foglalkoztatott óvodapedagógus közül hány érték már el az öregségi nyugdíj-korhatárt? (tagóvodánkénti bontásban)

A kerületben működő óvodákban és tagintézményeikben az elmúlt három évben hány volt az új, pályakezdő vagy gyakornok óvódapedagógus? Ebből hányan lettek pályaelhagyók? (tagóvodánkénti bontásban)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 5.

Üdvözlettel:

Komlóssy Réka

Hivatkozása ide

Feladó: Haraszti Erika
Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt  Komlóssy Réka!

 

2018. december 5-i keltezésű e-mailére válaszolva, melyben közérdekű
adatigényléssel fordult Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalához, az óvodapedagógusok,

számára vonatkozóan, az alábbi válaszokat küldöm:

 

o A kerületben működő óvodákban és tagóvodákban engedélyezett
csoportokban dolgozó óvodapedagógusok száma illetve a betöltetlen
álláshelyek száma. (tagóvodánkénti bontásban)

I.sz. Összevont Óvoda és tagóvodái:      Csillag utca 1.:              4

Grassalkovich út 86.:  4 fő

Rézöntő utca 24.:        8 fő

Szitás utca 99.:            5 fő

Templom utca 10.:      4 fő

Templom utca 167.:    4 fő

Összesen:                    29 fő, betöltetlen álláshely nincs

 

II. sz. Napsugár Óvoda:                               11fő, betöltetlen
álláshely nincs

 

III. sz. Összevont Óvoda és tagóvodája: Pistahegyi Óvoda:  16 + 1 (vez.)
= 17 fő
Béke u. Tagóvoda:  6 fő
Összesen: 23 fő,   ebből 2 üres állás
 

 

 

o A foglalkoztatott óvodapedagógus közül az elkövetkező öt évben hányan
érik el az öregségi nyugdíj-korhatárt? (tagóvodánkénti bontásban)

I.sz. Összevont Óvoda és tagóvodái:      Grassalkovich út 86.: 1 fő

Szitás utca 99.: 1 fő

Templom utca 10.: 1 fő

 

II. sz. Napsugár Óvoda:                              1 fő

 

III. sz. Összevont Óvoda és tagóvodája: nemleges a válasz

 

 

 

o A foglalkoztatott óvodapedagógus közül hány  érték már el az öregségi
nyugdíj-korhatárt? (tagóvodánkénti bontásban)

Mindhárom óvoda esetében nemleges a válasz.

 

 

 

o A kerületben működő óvodákban és tagintézményeikben az elmúlt három
évben hány volt az új, pályakezdő vagy gyakornok óvódapedagógus? Ebből
hányan lettek pályaelhagyók?  (tagóvodánkénti bontásban)

I.sz. Összevont Óvoda és tagóvodái:      Csillag utca 1.: 1 fő

Grassalkovich út 86.: 1 fő

Rézöntő utca 24.: 1 fő

Nincs pályaelhagyó óvodapedagógus.

 

II. sz. Napsugár Óvoda:                              óvodánkban az elmúlt
három évben 1 fő dolgozik mint pályakezdő óvónő, 2 fő pedig gyakornokként.
Pályaelhagyó óvodapedagógusunk nem volt.

 

III. sz. Összevont Óvoda és tagóvodája: Az elmúlt három évben 2 fő
pályakezdő / gyakornok óvodapedagógusunk van (Pistahegyi köz 1. szám
alatti  óvodában.) Pályaelhagyó pedagógus nincs.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

Babócsi Beáta osztályvezető asszony nevében és megbízásából:

Haraszti Erika

gazdasági ügyintéző

 

Budapest Főváros XXIII. kerület

Soroksári Polgármesteri Hivatal

Szociális és Köznevelési Osztály

Telefon: 06-1-289-2100/254;06-30-284-2038

E-mail: [email address]

 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Szabolcs:
Csak a(z) Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei