Ózdi Járási Hivatal Építésügyi Osztály határozata Bánhorváti, Rákóczi u. 2. sz. alatti épülettel kapcsolatban .

Bán Béla küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Ózdi Járási Hivatal Építésügyi Osztály határozatát Bánhorváti, Rákóczi u. 2. sz. alatti épülettel kapcsolatban,.
Mivel az Ózdi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya jogszabályokat betartva ellenőrizték az érintett ingatlant, majd a helyszíni megállapítások alapján, az ügyben elindították a jókarbantartási eljárást, melynek lezárásaként kötelezték a tulajdonosokat a szükséges munkálatok elvégzésére. Az azbeszt tartalmú tetőfedőanyag helyreállítási célú további felhasználását megtiltottuk és döntésünk megküldésével értesítettük a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási hivatala Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályt, mint érintett más hatóságot.
A döntésünk szeptember hónapban véglegessé vált.
Ennek az értesítésnek határozatnak másolatát kérem .

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. szeptember 28.

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Gaál Gergely, dr.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.bin
6K Download

Attachment MX 4100N 20181018 172918.pdf
791K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!
Mellékelten megküldöm Demeter Ervin kormánymegbízott levelét a közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban.
Dr. Kovács Petra
kabinetvezető
nevében és megbízásából
Tisztelettel:
Dr. Gaál Gergely
integritás tanácsadó
adatvédelmi tisztviselő
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet
3530 Miskolc, Csizmadia köz 1. sz., II. em. 206. szoba
Telefon: (46) 514-651 (20) 420-1565

Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Gaál Gergely, dr.!

Az utólsó válaszában az ügy intézési határídő meghosszabítást adta válaszul mely 2018.10.29 napjával lejárt .
Ez idáig 2018.10.31.napig teljesítésre nem került sor .
Kérem adatigényemet teljesíteni amit eredeti formában megtartom .
Ha ezt nem kapom meg akkor a NAIH áálásfoglalását kérem a hatóságtól

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Gaál Gergely, dr.!

A kért adatigényemet a mai napig nem kaptam meg igy a NAIH állásfoglalását fogom kérni az adatigény nem teljesítése végett !

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Gaál Gergely, dr.!

Mért késik az adat igénylés megválaszolása ???
Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal's handling of my FOI request 'Ózdi Járási Hivatal Építésügyi Osztály határozata Bánhorváti, Rákóczi u. 2. sz. alatti épülettel kapcsolatban .'.

[ ITT ÍRJA LE PANASZÁNAK RÉSZLETEIT ] Mért nem érkezik az adat igénylésem mi az oka a 15 napos hosszabítás is lejárt !

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.atlatszo.hu/request/ozdi...

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Feladó: BORSOD_ Kabinet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal


Attachment attachment.bin
6K Download

Attachment MX 4100N 20181115 140730.pdf
701K Download View as HTML

Attachment B nhorv ti R k czi t 2.HAT ROZAT.pdf
1.5M Download View as HTML


Bán Béla úr részére
[1][FOI #11699 email]
Tisztelt Adatigénylő!
Mellékelten küldöm Demeter Ervin kormánymegbízott úr fenti tárgyban írt
levelét, valamint annak mellékletét.
Tisztelettel:
Tóth Albert
referens
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet

References

Visible links
1. about:[FOI #11699 email]

Hivatkozása ide

Feladó: Bán Béla

Delivered

Tisztelt BORSOD_ Kabinet!

Köszönöm adatigényem teljesítését .

Üdvözlettel:

Bán Béla

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Bán Béla:
Csak a(z) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei